Nadzorni odbor

Nadzorni odbor (NO) je kontrolni organ koji ima pet članova koje bira Skupština iz svojih redova na četiri godine, bez predefinisane strukture. Vrše nadzor nad zakonitošću poslovanja i finansija - razmatra periodične i godišnje izveštaje o radu i poslovanju udruženja, završni račun, izveštaje revizora, nalaze i akte inspekcijskih i drugih organa, priprema godišnju ocenu o finansijskom poslovanju udruženja i podnosi izveštaj na redovnoj sednici Skupštine. Nadzorni odbor se sastaje dva puta godišnje i čini ga 5 članova koji kontrolišu finansijsko poslovanje NALED-a. Nadzorni odbor čine:

  • Marija Gardžić, DIS (predsednica)
  • Gordana Bukumirić, Uniqa
  • Vladislav Cvetković, PWC
  • Igor Anić, ProCredit Bank
  • Boban Đurović, Opština Vrnjačka banja