Javni poziv za unapređenje softvera za finansijske instrumente u okviru Ministarstva zaštite životne sredine

 

NALED sprovodi postupak nabavke za unapređenje softvera za potrebe Ministarstva zaštite životne sredine, u okviru projekta „Ka boljem upravljanju električnim i elektronskim otpadom u Republici Srbiji“, koji finansira Deutsche Gesellschaft ftir Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH i kompanije Gorenje doo i Coca Cola HBC Srbija doo, i u vezi sa tim objavljuje:

 

 

JAVNI POZIV

ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA UNAPREĐENJE SOFTVERA U OKVIRU PROJEKTA

„KA BOLJEM UPRAVLJANJU ELEKTRIČNIM I ELEKTRONSKIM OTPADOM U REPUBLICI SRBIJI“

 

 

 

1. PREDMET NABAVKE

Predmet nabavke je unapređenje informacionog sistema za sprovođenje ekonomskih instrumenata u Ministarstvu zaštite životne sredine u sklopu projekta „Ka boljem upravljanju električnim i elektronskim otpadom u Republici Srbiji”.

 

2. USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU

Pravo na dostavljanje ponuda imaju sva zainteresovana pravna lica koja ispunjavaju obavezne uslove za učešće u postupku. Ponuđači su u obavezi da uz ponudu dostave odgovarajuće dokaze o ispunjenosti uslova, na način koji je utvrđen u konkursnoj dokumentaciji.

 

3. KRITERIJUM ZA OCENU PONUDA

Ocena dostavljenih ponuda biće izvršena primenom sledećih kriterijuma:

  1. Tehničke karakteristike: 80 bodova;
  2. Ponuđena cena: 20 bodova.

 

4. PREUZIMANJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE

Svi zainteresovani ponuđači mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju sa zvanične internet stranice NALED-a.

Detaljne informacije o projektnom zadatku, jeziku ponude, načinu dostavljanja ponude, učešću u postupku javnog otvaranja ponuda, roku za donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, kontakt osobi za pružanje dodatnih informacija, roku važenja ponude, prihvatljivosti ponude, ceni i sredstvima finansijskog obezbeđenja, date su u okviru Uputstva za sačinjavanje ponuda, koje čini sastavni deo konkursne dokumentacije.

Preuzmite:

Javni poziv za dostavljanje ponuda za unapređenje softvera u sklopu projekta "Ka boljem upravljanju električnim i elektronskim otpadom u Republici Srbiji"
Uputstvo i obrasci za dostavljanje ponuda (.pdf)
Uputstvo i obrsaci za dostavljanje ponuda (.docx)
Projektni zadatak

 

5. ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Ponude moraju biti dostavljene na jedan od načina predviđenih konkursnom dokumentacijom, najkasnije do ponedeljka 1. aprila 2019. godine, do 24:00 časova po lokalnom vremenu, bez obzira na način dostavljanja (elektronski ili u papirnoj formi).

 

6. NAČIN, MESTO I VREME OTVARANJA PONUDA

Javno otvaranje dostavljenih ponuda biće obavljeno u prostorijama NALED-a, Ulica Makedonska broj 30/VII, Beograd, neposredno nakon isteka roka za dostavljanje ponuda, tj. u utorak 2. aprila 2019. godine u 13:00 časova.