Savez za HiP o rezultatima i daljim koracima

Za prva dva meseca rada portala www.sezonskiradnici.gov.rs poljoprivredni proizvođači elektronskim putem registrovali su više od 20.000 radnih dana za angažovane sezonske radnike, saopšteno je na sastanku Saveza za poljoprivredu i hranu održanom 7. marta u NALED-u.

Članovi Saveza ocenili su da je reč o značajnom uspehu imajući u vidu da se pre uvođenja pojednostavljene procedure angažovanje sezonskih radnika najčešće odvijalo u sivoj zoni. Više od 20.000 evidentiranih dana znači i da su poslodavci uplatili u budžet više od šest miliona dinara na ime poreza i doprinosa, kao i da su prijavljeni radnici pored naknade za rad, ostvarili pravo na penzijsko osiguranje i osiguranje u slučaju povrede.

Među značajnim rezultatima u 2018. istaknuto je formiranje Stručne radne grupe za hranu i poljoprivredu, tela koje okuplja predstavnike resornih institucija i privrede na poslovima unapređenja regulatornih i institucionalnih rešenja u oblasti hrane i poljoprivrede.

Na sastanku je najavljeno da će u fokusu Saveza u narednim mesecima biti praćenje usvajanja Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti hrane, za čije je unapređenje upućen niz komentara i preporuka resornom ministarstvu. Savez će takođe nominovati nove teme za rad Stručne radne grupe za hranu i poljoprivredu, pre svega u oblasti rešavanja problema prevara sa hranom, usklađivanja sa regulativom EU, kao i za optimizaciju posebno važnih administrativnih procedura u sektoru hrane i poljoprivrede.

Sastankom, na kojem se razgovaralo i o pravilnicima iz oblasti prehrambene industrije, uključujući novu hranu i nove propise EU u oblasti deklarisanje hrane, kao i inicijativama za suzbijanje nelegalne trgovine, predsedavao je Vladimir Čupić, generalni direktor Atlantik grupe i predsednik Saveza.

Savez za hranu poljoprivredu osnovan je krajem 2017. i okuplja 40 članova NALED-a iz privatnog sektora, lokalnih samouprava i predstavnika civilnog sektora.