Stefanos Jokić
Saradnik za dobru upravu


Osnovne studije završio na Fakultetu političkih nauka 2016. godine, smer – Međunar...

Jovana Ćirić
Koordinatorka za marketing


Angažovana u NALED-u od 2012. godine na pozicijama saradnika za marketing i komunikacije, a na p...

Milan Stefanović
Savetnik za regulatorna pitanja i inspekcije


Milan Stefanović je stručnjak za inspekcijski nadzor, upravno i kazneno pravo, regulatornu refo...

Milica Anđelković
Saradnica za analitiku


Odbranom diplomskog rada pod temom „Problemi oporezivanja dohotka od rada u Srbiji“ z...

Irena Đorđević
Saradnica za istraživanja


Osnovne studije novinarstva završila je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu kao stud...

Daniel Berg
Specijalni savetnik


Daniel Berg postao je u julu 2015. godine direktor kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj,...