Stefanos Jokić
Saradnik za dobru upravu


Osnovne studije završio na Fakultetu političkih nauka 2016. godine, smer – Međunar...

Jovana Ćirić
Koordinatorka za marketing


Angažovana u NALED-u od 2012. godine na pozicijama saradnika za marketing i komunikacije, a na p...

Aleksandra Sekulović
Savetnica za javno-privatni dijalog


Završila osnovne studije i specijalističke studije za pravo evropske unije na Pravnom fak...

Lazar Lunić
Saradnik za regulatornu reformu


Stekao je diplomu međunarodne mature (International Baccalaureate diploma) u Londo...

Petar Korać
Saradnik za regulatornu reformu


Diplomirao je sociologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Kao srednjoško...

Milan Stefanović
Savetnik za regulatorna pitanja i inspekcije


Milan Stefanović je stručnjak za inspekcijski nadzor, upravno i kazneno pravo, regulatornu refo...

Milica Anđelković
Saradnica za analitiku


Odbranom diplomskog rada pod temom „Problemi oporezivanja dohotka od rada u Srbiji“ z...

Irena Đorđević
Saradnica za istraživanja


Osnovne studije novinarstva završila je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu kao stud...

Daniel Berg
Specijalni savetnik


Daniel Berg postao je u julu 2015. godine direktor kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj,...

Branko Drčelić
Savetnik za finansije


Branko Drčelić je diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2003. godine. U pe...

Nebojša Ratković
Projektni menadžer


Nakon diplomiranja na Douglas College-u u Vankuveru, Kanada, prva profesionlna iskustva stiče u ...

Anđela Vidulić
Savetnica za profesionalno usavršavanje


Radno iskustvo je sticala od 2011. godine, radeći prvo kao praktikant, a zatim i kao asistent na...

Jelena Mićić
Savetnica za regulatorna pitanja


Jelena je završila osnovne i master studije na Pravnom fakultetu na Univerzitetu u Novom S...

Dragan Pušara
Savetnik za inspekcije i standarde


Dragan ima više od 15 godina iskustva u vođenju kompleksnih projekta iz oblasti trgovine,...

Lidija Vajagić
Saradnica za IT podršku


Lidija je angažovana na poslovima Savetnika za IT podršku u Jedinici za podršku Ko...

Jovica Damnjanović
Savetnik za koordinaciju


Jovica Damnjanović je diplomirani pravnik sa 20 godina radnog iskustva u pružanju obuka i tehni...

Milena Bakić
Saradnica za administraciju


Milena je rođena i školovana u Beogradu, po struci je modni dizajner, a iskustvo u admini...