Stefanos Jokić
Saradnik za lokalni ekonomski razvoj


Osnovne studije završio na Fakultetu političkih nauka 2016. godine, smer – Međunar...

Jovana Ćirić
Saradnik za komunikacije


Angažovana u NALED-u od 2012. godine kao saradnik za marketing. U okviru marketing tima učestvu...

Ana Ilić
Konsultant za EU fondove i međunarodnu pomoć


Od 2001. godine, radi na poslovima upravljanja i koordinacije EU i druge međunarodne pomoći, pr...

Milan Stefanović
Savetnik za regulatorna pitanja i inspekcijski nadzor


Milan Stefanović je stručnjak za inspekcijski nadzor, upravno i kazneno pravo, regulatornu refo...

Milica Anđelković
Analitičar


Odbranom diplomskog rada pod temom „Problemi oporezivanja dohotka od rada u Srbiji“ z...

Irena Đorđević
Istraživač


Osnovne studije novinarstva završila je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu kao stud...