Savez za e-upravu

Cilj Saveza je unapređenje regulatornog okvira za razvoj elektronske uprave i elektronskog poslovanja, smanjenje troškova i administracije za privredne subjekte i građane kreiranjem e-servisa, povećanje institucionalnih kapaciteta i unapređenje poslovnih procesa javne uprave kao i unapređenje efikasnosti i transparentnosti njenog rada. Savez je uključen u izradu i praćenje implementacije akcionog plana Vlade za razvoj e-uprave.

Savez čine: Advanced Technologies Solutions, AIK Banka, Asseco SEE, Banca Intesa, Cisco Srbija, Comtrade SI, Erste banka, Gomex, Halcom, Hewlett Packard Enterprise, IBM, KPMG, M&I Systems, Mastercard, Microsoft Software, MOJ KIOSK Group, Native Consulting, Nelt Co, NetSeT Global Solutions, ORACLE, OSA Računarski inženjering, OTP banka, Roaming Solutions, S&T Serbia, Saga, SAP West Balkans, Sberbank, Schneider Electric Srbija, Serbian Business Systems, Set Šabac, Siemens, Societe Generale Banka, TeleGroup, Telekom Srbija, Telenor, UniCredit Bank, VIP mobile, Visa International, Vojvođanska banka, Grad Požarevac, Grad Šabac, Grad Sombor, Grad Užice, Grad Vranje i Opština Pećinci.