Anketa

mart 2017 Da li biste želeli da od države umesto papirnih dobijate elektronske dokumente:
Rezultati

Anketa o nivou integriteta sistema javnih nabavki

DATUM OBJAVE :20.03.2017.ŠtampajPreporuči U okviru projekta "Sistem javnih nabavki - Akcioni plan" koji sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave uz finansijsku podršku EBRD-a i Vlade Velike Britanije, jedna od ključnih aktivnosti je sprovođenje online ankete za ispitivanje percepcije privrede o nivou integriteta sistema javnih nabavki u Srbiji. Cilj ankete je da se generiše što reprezentativnija slika o stavovima privrede, a na osnovu nalaza, funkcionalni tim projekta koji čine predstavnici MDULS, EBRD i konsultantske kompanije LEAR, će dalje raditi na unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji.

Online upitniku možete pristupiti putem sledećeg linka: http://svy.mk/2mEN9Eo.

Upitnik će biti dostupan online od 20. marta do 16. aprila, 2017. godine. Anketa je anonimna i sa odgovorima će se postupati kao sa strogo poverlјivim podacima. Uputstva za pravilno popunjavanje nalaze u uvodnom delu ankete, a procenjeno vreme neophodno za popunjavanje anekte je najviše 10 minuta. Učešće privrede u anketi predstavlјa važan doprinos za uspešnu realizaciju projekta, te vas pozivamo da se aktivno uključite i pružite povratne informacije o vašim iskustvima i stavovima o sistemu javnih nabavki u Srbiji.