Anketa

mart 2017 Da li biste želeli da od države umesto papirnih dobijate elektronske dokumente:
Rezultati

Procedura za izdavanje građevinskih dozvola

Preuzmite Info list - Izdavanje građevinskih dozvola
Na listi Doing Business 2013. koju svake godine objavljuje Svetska banka, Srbija je po brzini izdavanja građevinskih dozvola zauzela 179. mesto od ukupno 185 zemalja. To je ubedljivo najlošiji plasman u 10 kategorija, koliko je obuhvaćeno listom i za jedno mesto lošiji rezultat u odnosu na prethodnu godinu iako je došlo do pomaka u ovoj oblasti. Problem u tome što su druge zemlje učinile mnogo više na ubrzavanju procedura za izdavanje građevinskih dozvola i brže napredovale. 

U našoj zemlji investitor mora da prođe kroz 18 procedura da bi došao do dozvole i za to mora da potroši u proseku 269 dana. Trošak dobijanja dozvole procenjen je na 1.427,2% prihoda po glavi stanovnika po čemu smo gotovo tri puta skuplji u odnosu na zemlje istočne Evrope i centralne Azije, a 18 puta u odnosu na članice Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD). Najskuplji deo posla je dobijanje odobrenja za početak radova i plaćanje nameta gradu u kojem se gradi (< 5 miliona dinara). Slede obezbeđivanje stručnog nadzora radova (455.000 dinara), dobijanje odobrenja na glavni projekat komunalnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju (114.500 dinara) i tehnička kontrola glavnog projekta (92.000 dinara).

Osnovni problemi sa izdavanjem građevinskih dozvola leže u neusaglašenom zakonodavnom okviru i velikom broju učesnika u procesu odlučivanja. Na čak 20 mesta investitori su suočeni sa mogućnošću da postupak dobijanja dozvole bude usporen ili zaustavljen jer su uslovljeni dobijanjem različitih odobrenja. Jedno od presudnih rešenja jeste isključivanje javnih preduzeća iz procesa odlučivanja i pretvaranje opština u jedan šalter na kom će investitor završiti sve poslove. Da bi se to ostvarilo, potrebno je usaglasiti sve sektorske zakone, koji daju moć odlučivanja javnim preduzećima, sa Zakonom o planiranju i izgradnji.