Anketa

mart 2017 Da li biste želeli da od države umesto papirnih dobijate elektronske dokumente:
Rezultati

Reforma administracije

Centar za izdavanja dozvola 

      Naziv grada/opštine: Grad Niš
      Populacija: 260.237
      Broj privrednih subjekata: 10.400
      Stepen razvijenosti: I grupa
      Broj bodova: 121
      Pozicija u kategoriji: 1

                                  Kontakt (web/email): www.nis.eu / stela.jovanovic@gu.ni.rs

Uprkos problemima koje kao država imamo sa sistemom izdavanja građevinskih dozvola i zbog čega smo na začelju Doing business liste Svetske banke, postoje odlični primeri kako lokalni nivo vlasti pokušava sve što je u njegovoj moći i nadležnosti da taj proces makismalno ubrza. Centar za izdavanje dozvola u Nišu uspeo je da reši jedan od najvećih problema u procesu izdavanja dozvola, a to je umrežavanje i koordinacija svih nadležnih službi i javnih preduzeća. Grad Niš je u septembru 2010. godine započeo sprovođenje projekta za unapređenje rada gradskih službi i upravljačkih kapaciteta, sa ciljem poboljšanja svakodnevnog rada i funkcionisanja gradskih uprava i službi i uspostavljanja bolje saradnje gradskih i republičkih javnih i javno komunalnih preduzeća, kroz osnivanje gradskog Pozivnog Centra i Centra za izdavanje građevinskih dozvola. Otvaranjem ovih službi, Niš je uspeo da neutrališe problem sa zastarelim modelom izdavanja građevinskih dozvola, dugim procedurama, velikim brojem dozvola i saglasnosti, protivrečnim procesima između teorije i prakse, kao i potrebom građana da se smanji vreme čekanja na rešavanje svakodnevnih problema. Na jednom mestu, sva fizička i pravna lica mogu da dobiju sve neophodne informacije o mogućnostima i pravilima gradnje na teritoriji grada Niša i podnesu neophodne zahteve i dokumentaciju. CID pruža bržu i efikasniju proceduru izdavanja lokacijskih i građevinskih dozvola investitorima, objedinjavajući rad i aktivnosti gradskih i republičkih institucija i eliminiše nepotrebne i duplirane aktivnosti u proceduri izdavanja građevinskih dozvola. Značajnu tehničku pomoć u uspostavljanju Centra za izdavanje dozvola pružili su partneri iz danskog grada Arhusa. Kroz ovaj proces unapređena su znanja i upravljački kapaciteti 50 zaposlenih u gradskoj upravi i 100 zaposlenih u niškim javnim preduzećima. Do sada, CID je izdao 306 građevinskih dozvola, 318 lokacijskih dozvola i 1.860 informacija o lokaciji.
 


Modernizacijom administracije do investicija 

      Naziv grada/opštine: Opština Odžaci
      Populacija: 30.196
      Broj privrednih subjekata: 258
      Stepen razvijenosti: II grupa
      Broj bodova: 112
      Pozicija u kategoriji: 2

                                  Kontakt (web/email): www.odzaci.rs

Mala opština poput Odžaka, relativno udaljena od Koridora 10 uspela je da značajnim unapređenjima u radu lokalne administracije i podizanjem kapaciteta Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj u kratkom roku privuče tri velike investicije od 20 miliona evra, nakon višedecenijske pauze. Danas u ovoj opštini svoje pogone imaju Magna seating, Greiner Packaging i Standard Gas. Opština Odžaci je do 2010. godine imala administraciju koja je servisirala prevashodno potrebe građana i nije bila fokusirana na privredu i stvaranje uslova za ekonomski razvoj. Od 2010. godine definisan je strateški cilj unapređenja lokalne administracije. Uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za lokalnu samoupravu osnovana je Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, kao institucija zadužena za sprovođenje i kontrolu realizacije strateških ciljeva. Osnovan je Kontakt centar, sistem koji omogućava građanima da na lak i jednostavan način podnesu zahtev ili prijave problem i da u roku od 48 sati dobiju odgovor o statusu rešavanja njihovog problema. Kroz sistem se vrši centralizovani prijem zahteva preko jedinstvenog broja telefona, SMS broja, e-maila, web portala opštine ili lično. Mesne kancelarije umrežene su i povezane sa opštinskom upravom čime je omogućen brz protok informacija, a građanima iz ruralnih područja omogućeno je da sve poslove iz domena opštinske uprave obavljaju u svojim mesnim zajednicama. Lokalna administracija je izradila generalne i detaljne urbanisticke planove koji su definisali poslovne zone u opštini, a potom je usledilo infrastrukturno opremanje zone u Odžacima i promocija slobodnih lokacija i investicione ponude opštine. U okviru promotivnih aktivnosti, opštinu su posetili ambasadori Japana, Kanade, Austrije, Hrvatske i Slovačke. Opština je uspela da kroz partnerski odnos i saradnju sa različitim institucijama unapredi poslovnu klimu i privuče tri nova investitora u 2013. koji su otvorili 700 radnih mesta. Odžaci pružaju podršku investitorima finansirajući obuku radne snage koju će zaposliti.Reorganizacija gradske uprave

      Naziv grada/opštine: Grad Zrenjanin
      Populacija: 122.714
      Broj privrednih subjekata: 923
      Stepen razvijenosti: I grupa
      Broj bodova: 96
      Pozicija u kategoriji: 3

                                  Kontakt (web/email): www.zrenjanin.rs / dusko.radisic@gmail.com

Grad Zrenjanin prošao je u 2013. kroz obimnu reorganizaciju gradske uprave. Smanjen je broj izvršilaca sa 414 na 339, broj odeljenja redukovan je sa 18 na šest, kao i broj rukovodilaca, a broj zamenika sa 13 na šest. Uz to, broj odseka smanjen je sa 36 na 30, ukinuto je 22 koordinatora i 20 šefova mesnih kancelarija. Navedena reforma umnogome je uticala na efikasnost i uštede. Važan pomak predstavlja formiranje Kancelarije za brze odgovore, prve u Srbiji. Kancelarija omogućava završavanje svih poslova oko dobijanja građevinske dozvole na jednom mestu. U okviru Kancelarije formiran je i Sistem 48 za rešavanje zahteva građana. Rad Kancelarije za brze odgovore prati i usavršavanje GIS sistema koji sada omogućava laku pretragu katastarskih parcela i objekata, kao i vizuelni prikaz informacija o planskoj dokumentaciji. Reorganizaciju uprave sledila je i reforma propisa iz nadležnosti opštine.