Anketa

mart 2017 Da li biste želeli da od države umesto papirnih dobijate elektronske dokumente:
Rezultati

Servis građana

Volonterski servis Zvezdare 

      Naziv grada/opštine: Gradska opština Zvezdara
      Populacija: 165.547
      Broj privrednih subjekata: 10.275
      Stepen razvijenosti: I grupa
      Broj bodova: 135
      Pozicija u kategoriji: 1

                                  Kontakt (web/email): www.zvezdara.com / radmila.urosevic@zvezdara.org.rs

Lokalna samouprava koja je na konkursu dobila najveći broj bodova, kandidovanjem Volonterskog centra pokazala je kako uz minimalna ulaganja, a mnogo dobre volje, može da pomogne ranjivim grupama – starima i nemoćnima, osobama bez porodičnog staranja, osobama sa invaliditetom, porodicama sa problemima, kroz angažovanje volontera na teritoriji opštine svih starosti i struka, od 20 do 74 godine. Volonterski centar Zvezdare na mesečnom nivou ima oko 200 korisnika, a tokom 2013. godine 43 volontera pružilo je 3.000 socijalnih usluga i realizovalo 6.500 volonterskih sati što je učinilo život na teritoriji ove opštine humanijim i kvalitetnijim za njene najugroženije stanovnike. Posle skoro tri godine iskustva i rada prepoznat je kao dobra praksa i kao takav prihvaćen da bude model u Nacionalnom akcionom planu Nacionalnog saveta za pitanja starosti i starenja. Volonteri su stručnjaci i građani koji su spremni i edukovani da svojim uslugama pomognu sugrađanima koji imaju problem u svakodnevnom funkcionisanju, a ne mogu da se oslone na pomoć porodice ili srodnika. Angažovani su u pružanju pomoći i podrške u kućnim uslovima (nabavka hrane, higijene i lekova, kućni poslovi), kancelariji Volonterskog servisa gde se pružaju usluge Savetovališta za pojedince i porodice ili na teritoriji Zvezdare (kreativne radionice, virtuelno putovanje, druženje). Volonteri takođe pružaju usluge frizera, pedikira, masera, majstora i baštovana. Sve usluge za građane su besplatne, dostupne i efikasne (u roku od nekoliko dana). Volonteri su starosti od 20 do 74 godine, zaposleni, nezaposleni, studenti i penzioneri. Za njihovo angažovanje opština iz svog budžeta obezbeđuje prevoz, a uz pomoć prijatelja i donatora i mesečne nagrade. Ocene za volontere i rad kancelarije VSZ se kreću oko 4,5 na skali od 1 do 5. Analiza je pokazala da se na uloženi dinar u Volonterski servis i usluge koje pruža dobija povratna vrednost od 2,25 dinara dok su materijalno nemerljivi efekti pomoći sigurno značajni.Centar za radno angažovanje mladih 

      Naziv grada/opštine: Opština Knjaževac
      Populacija: 30.905
      Broj privrednih subjekata: 850
      Stepen razvijenosti: IV grupa
      Broj bodova: 126
      Pozicija u kategoriji: 2

                                  Kontakt (web/email): www.knjazevac.rs / milutinovic@ark.rs

U saradnji sa dve omladinske nevladine organizacije opština Knjaževac formirala je Centar za radno angažovanje mladih koji je popisao gotovo 500 osoba ispod 30 godina bez stalnog zaposlenja i za njih obezbedio jedinstvenu bazu podataka o raspoloživim radnim mestima, i dodatno – omogućio im je da steknu radno iskustvo u firmama, lokalnim institucijama i civilnim organizacijama kroz praksu. Procene pokazuju da u Knjaževcu živi oko 2.000 mladih kojima bi ovakav centar mogao da pomogne. Oni su u potpunosti finansijski zavisni od plata i penzija svojih porodica, a imaju male šanse da steknu neophodno radno iskustvo ili radni angažman imajući u vidu mogućnosti otvaranja novih radnih mesta. Uz podršku USAID-a u septembru 2012. formiran je Centar kojem su dodeljene prostorije i neophodna oprema (četiri kompjutera, štampač, plaćeni telefon i internet), a u njemu je angažovana jedna stalno zaposlena osoba uz pet volontera. Tokom 2013. već je napravljena baza od 484 mladih kojima je potrebna pomoć (taj broj se neprestano uvećava). Oni dobijaju informacije o slobodnim radnim mestima, konkursima za praksu, usluge izrade CV-a, pisanje motivacionih pisama i korišćenje internet kluba. Brend program Centra je program radne prakse gde korisnici stiču pravo da rade tri puta nedeljno po četiri radna sata i za to dobiju mesečnu nadoknadu od 5.000 dinara, koja nema karakter zarade. Do sada je 134 mladih ljudi prošlo praksu u prosečnom trajanju od oko dva meseca. Radnu praksu mogu da obave u 22 privatne firme, 16 institucija i četiri civilne organizacije. U program su uključena i preduzeća iz Zaječara i Boljevca, a pregovara se i sa firmama iz Svrljiga, Sokobanje i Kladova. Do sada je 14 mladih ljudi iz Knjaževca na ovaj način došlo i do stalnog posla, a u ove podatke nisu uključeni rezultati iz Zaječara i Boljevca. Svakodnevno stižu pozivi kancelarija za mlade iz cele Srbije koji pozivaju opštinu Knjaževac da im prenese iskustva Centra za radno angažovanje mladih.
 
 
 Sistem 48 

      Naziv grada/opštine: Opština Inđija
      Populacija: 47.433
      Broj privrednih subjekata: 2.232
      Stepen razvijenosti: II grupa
      Broj bodova: 124
      Pozicija u kategoriji: 3

                                  Kontakt (web/email): www.indjija.net / dejan.vujanic@indjija.net
 
Opština Inđija prva je u Evropi uvela Sistem 48, koji je osnova za komunikaciju građana i pravnih subjekata sa lokalnom samoupravom i javnim preduzećima. Građani putem tog sistema imaju način da utiču na rad opštine, a sa druge strane čelnici lokalne samouprave mogu da kontrolišu rad javnih preduzeća i opštinskih odeljenja. Građanima je dovoljan jedan telefonski poziv, e-mail ili SMS da prijave problem koji imaju i u roku od 48 sati moraju da dobiju odgovor na koji način će taj problem biti rešen (ili će u tom roku biti rešen). Na kraju svake radne nedelje opštinske vlasti na osnovu rezultata Sistema 48, analiziraju rad javnih preduzeća i lokalne uprave, a zaključci sa sastanka su obavezujući. Sistem omogućava precizno beleženje ko dobija najviše prijava, u kojim oblastima, koliki je uspeh u rešavanju, kao i u kojim delovima opštine ima najviše problema.


Uvođenje telemedicine 

      Naziv grada/opštine: Opština Boljevac
      Populacija: 12.865
      Broj privrednih subjekata: 201
      Stepen razvijenosti: III grupa
      Broj bodova: 119
      Pozicija u kategoriji: 4

                                  Kontakt (web/email): www.boljevac.org.rs / kabinet@opstinaboljevac.rs
 
Dom zdravlja u Boljevcu otvorio je ordinaciju telemedicine čime je omogućena sveobuhvatnija medicinska nega za građane ove opštine koja ima problem velike razuđenosti naseljenih mesta i stanovništva, kao i manjak lekara u pojedinim segmentima zdravstvene zaštite. Modernom telekomunikacionom opremom dom zdravlja je povezan sa Zdravstvenim centrom u Zaječaru i Kliničkim centrom u Nišu. Pacijenti iz Boljevca sada ne moraju da putuju do tih gradova da bi došli do lekara specijaliste i nemaju troškove putovanja niti potražuju sredstva za te namene od Fonda PIO. Opština ima manje troškove za organizaciju službe lokalnih ambulanti, skraćuje se vreme zakazivanja pregleda, a od značaja je i to što su lekari u prilici da neposredno razmenjuju iskustva sa kolegama iz većih centara. Uvođenje telemedicine realizovano je u parnerstvu s NALED-om i Centrom za telemedicinu u Mizuriju.


Zelena oaza Pančeva 

      Naziv grada/opštine: Grad Pančevo
      Populacija: 123.414
      Broj privrednih subjekata: 6.855
      Stepen razvijenosti: I grupa
      Broj bodova: 104
      Pozicija u kategoriji: 6

                                  Kontakt (web/email): www.pancevo.rs / tatjana.medic@pancevo.rs

Kao jedan od ekološki najugroženijih gradova Srbije i Evrope, Pančevo je uložilo velike napore da građanima podari zelenu oazu rekonstrukcijom parkova Narodna bašta i Barutana. Park Narodna bašta bio je ozloglašen po napadima pasa lutalica, polomljenom mobilijaru i neuređenim stazama. Prostor Barutane bio je potpuno zarastao u šikaru. Danas su to dva parka sa česmama, fontanama, trim stazom, dečijim igralištima, teretanom na otvorenom, muzičkim paviljonom, skejt parkom, veštačkom stenom za alpiniste i kafe galerijom. Uređene su pešačke staze, postavljeno osvetljenje i zasađen veliki broj sadnica drveća. Tokom cele godine organizuju se sportske, kulturne i ekološke manifestacije. Rekonstrukciju su osim grada i JKP Zelenilo podržali i Eurobank Srbija, Ravena, preduzeće Akve dela Sardenja i grad Kaljari, Rotari klub, Ritejl park Aviv, Pokrajinski sekretarijat za sport i HIP Petrohemija.


Rekonstruisan trg 

      Naziv grada/opštine: Opština Požega
      Populacija: 29.638
      Broj privrednih subjekata: 1.238
      Stepen razvijenosti: II grupa
      Broj bodova: 95
      Pozicija u kategoriji: 7

                                  Kontakt (web/email): www.pozega.org.rs / predsednik@pozega.org.rs

Opština Požega odlučila se za rekonstrukciju glavnog gradskog trga radi formiranja jedinstvene, višenamenske celine koja zadržava i okuplja građane. Ovaj trg bio je predviđen već 1832. prvim urbanističkim planom za Požegu koji je izradio Lazar Zuban. Tada su se oko trga grupisale trgovačke i zanatlijske radnje, kafane i privatne kuće, a u centru je radila pijaca. Ono što je posebno kod ovog trga jeste njegov kružni oblik koji se veoma retko sreće ne samo u Srbiji već u celoj Evropi. Tu se nalazi zgrada opštine, pošta, nekoliko banaka i uslužnih radnji i predstavlja centar okupljanja stanovništva. Takođe, na tom mestu se održava i veliki broj manifestacija. U okviru izbora nedeljnika NIN, trg u Požegi proglašen je za najuspešnije delo u oblasti arhitekture u 2012. Iste godine u anketi lista Pres, čitaoci su ga proglasili najlepšim trgom u Srbiji. Jedna od brojnih nagrada je i priznanje na 5. Salonu pejzažne arhitekture.


Uslužni centar gradske opštine Vračar 

      Naziv grada/opštine: Gradska opština Vračar
      Populacija: 56.000
      Broj privrednih subjekata: -
      Stepen razvijenosti: I grupa
      Broj bodova: 95
      Pozicija u kategoriji: 7

                                  Kontakt (web/email): www.vracar.org.rs / v.radunovic@vracar.rs

Opštinski uslužni centar beogradske opštine Vračar počeo je sa radom 2008. u novouređenom, funkcionalnom prostoru kako bi građani i privrednici na jednom mestu mogli da završe sve poslove iz nadležnosti lokalne samouprave – od pribavljanja informacija i predaje podnesaka i zahteva do izdavanja uverenja i dozvola. Ono što je prednost Uslužnog centra opštine Vračar jeste to što korisnici odmah mogu da ocene kvalitet pružene usluge. Putem elektronskih panela, koji su montirani na svakom šalteru, građani i privrednici mogu pritiskom na jedan od tastera na panelu da ocene nivo kvaliteta pružene usluge. Analize opštine Vračar pokazuju da su koristi od uvođenja ovakvog sistema rada, koji je dokazao svoju brzinu i efikasnost, davno premašili troškove. Takođe, analiza pokazuje da je implementacija ovakvog načina rada moguća u bilo kojoj drugoj lokalnoj samoupravi.


Formiranje centra za izdavanje građevinskih dozvola 

      Naziv grada/opštine: Grad Zaječar
      Populacija: 59.461
      Broj privrednih subjekata: 350
      Stepen razvijenosti: II grupa
      Broj bodova: 93
      Pozicija u kategoriji: 9

                                  Kontakt (web/email): www.zajecar.info / aleksandra.zlatanovic@zajecar.info

Fizičkim objedinjavanjem nekoliko službi i različitih nivoa nadležnosti, Grad Zaječar došao je do jedinstvenog centra za izdavanje građevinskih dozvola. Taj centar danas nudi brže procedure i elektronsko praćenje predmeta. Do ovakvog unapređenja došlo se analizom postojećih procedura, identifikovanjem slabih tačaka i utvrđivanjem potreba za dodatnom obukom. Sledeći korak bio je identifikacija opreme i kadrova i formiranje tima koji će raditi u centru. Unapređeni postupak omogućava da investitori imaju komunikaciju samo sa jednim službenikom kod kojeg završavaju sve poslove oko građevinske dozvole. Službenik je taj koji je po podnošenju zahteva dužan da obradi sve relevantne podatke iz predmeta sa katastrom, javnim preduzećima i drugim nadležnim institucijama, a u svakom trenutku komunicira sa strankom radi eventualnih dopuna dokumentacije.


Servis građana sa tradicijom  

      Naziv grada/opštine: Opština Apatin
      Populacija: 32.813
      Broj privrednih subjekata: 101
      Stepen razvijenosti: II grupa
      Broj bodova: 90
      Pozicija u kategoriji: 10

                                  Kontakt (web/email): www.soapatin.org / kler.apatin@gmail.com

Opština Apatin razvila je niz servisa za građane među kojima se najviše ističu Sistem 48, Pravna služba, društvene delatnosti, kao i sadržaji iz oblasti kulture. Od uvođenja Sistema 48 u ovu opštinu, broj zahteva građana povećan je 90%, a uspešno je rešeno svih 2.243 prijava. Rad apatinske Pravne službe organi Autonomne pokrajine Vojvodina ocenili su najvišom ocenom. Ona predstavlja krajnju instancu u rešavanju životnih pitanja građana i u rangu je privatnih advokatskih kancelarija. Među društvenim delatnostima Apatin ističe stipendiranje 250 studenata, besplatni udžbenici i užina za decu slabog materijalnog stanja, besplatan prevoz učenika, angažovanje gerontodomaćica, besplatno pozajmljivanje pomagala osobama sa invaliditetom, izgradnja kanalizacione mreže i sl. U oblasti kulture Apatin posebno ističe aktivnosti Kulturnog centra i organizovanje velikog broja manifestacija.


Internet portal opštine Vrnjačka Banja

      Naziv grada/opštine: Opština Vrnjačka Banja
      Populacija: 27.332
      Broj privrednih subjekata: 1.478
      Stepen razvijenosti: II grupa
      Broj bodova: 89
      Pozicija u kategoriji: 11

                                  Kontakt (web/email): www.vrnjackabanja.co.rs / nac.ler@vrnjackabanja.gov.rs

Koristeći isključivo sopstvene kapacitete, opština Vrnjačka Banja odlučila se da pitanje kvalitetnog servisiranja zahteva građana obezbedi izgradnjom savremenog portala lokalne samouprave. Umesto plaćanja eksterne kompanije za održavanje veb sajta, više opštinskih odeljenja udružilo je snage da samostalno projektuje i izradi portal na kojem građani sa nekoliko klikova mogu da završe veliki broj poslova bez čekanja na šalteru. Portal opštine nudi on-line usluge poput Kancelarije za brze odgovore, Sistema 48, direktne komunikacije sa predsednikom opštine, niz poslovnih registara (nepokretnosti, privrednici, planska dokumentacija), najnovije vesti iz opštine i sl. Ovakvo rešenje ne samo da je povećalo efikasnost rada s građanima jer se lako prati koje stranice posećuju i koje poslove obavljaju, već je i ušteđeno milion dinara, koliko je godišnje izdvajano iz budžeta za održavanje veb sajta.


Centar za razmenu informacija o prekograničnoj saradnji

      Naziv grada/opštine: Opština Vladičin Han
      Populacija: 20.938
      Broj privrednih subjekata: 634
      Stepen razvijenosti: IV grupa
      Broj bodova: 88
      Pozicija u kategoriji: 12

                                  Kontakt (web/email): www.vladicinhan.org.rs / kler@vladicinhan.org.rs

U okviru projekta prekogranične saradnje Srbija – Bugarska, u Vladičinom Hanu je otvoren najsavremeniji trening centar na jugu Srbije pod nazivom “Connection” - Centar za razmenu informacija o prekograničnoj ekonomskoj saradnji. Objekat trening centra je površine 350 metara kvadratnih. U prizemlju se nalazi konferencijska sala, a na spratu specijalizovane trening sale opremljene savremenom kompjuterskom opremom, kao i pomoćnom IT opremom i edukativnim softverima za ranjive grupe, tj. osobe sa različitim vrstama invaliditeta - fizičkim, senzornim, intelektualnim ili emotivnim. Trening centar je jedinstven na jugu Srbije i verovatno jedini takve vrste južno od Beograda. Namenjen je razmeni informacija između preduzetnika, osoba sa invaliditetom kao i drugih kategorija, u cilju saradnje i stvaranja boljeg privrednog ambijenta za razvoj malih i srednjih preduzeća u tom regionu.


Uređenje gradskog trga sa izradom javne podzemne garaže 

      Naziv grada/opštine: Opština Tutin
      Populacija: 36.000
      Broj privrednih subjekata: 1.500
      Stepen razvijenosti: IV grupa
      Broj bodova: 85
      Pozicija u kategoriji: 13

                                  Kontakt (web/email): www.tutin.rs / razvojtutin@yahoo.com

Neuređenu lokaciju u centru grada opština Tutin pretvorila je u trg površine 4.000 metara kvadratnih, a uz to dobila i podzemnu garažu (250 parking mesta), kao i poslovno-stambeni objekat (10.000 kvadrata). Projekat je realizovan u saradnji sa privatnih investitorima i donatorima - PRO program i USAID. Nakon sprovedene javne nabavke i izbora najpovoljnijeg ponuđača, privatnom investitoru poverena je izgradnja objekata dok su donatori obezbedili popločavanje trga i osvetljenje. Trg danas rešava probleme rasterećenja saobraćaja, parkiranja i razvoja turizma dok je opština dobila dodatni prostor za svoje potrebe u izgrađenom poslovnom objektu, kao i prostor za besplatno parkiranje službenih vozila. Na sličnom principu opština Tutin danas pristupa uređenju drugih lokacija u saradnji sa privatnim investitorima. Na trgu se danas održava i veliki broj kulturnih manifestacija.


Bolji uslovi za izbegla i interno raseljana lica 

      Naziv grada/opštine: Gradska opština Zemun
      Populacija: 170.000
      Broj privrednih subjekata: 5.000
      Stepen razvijenosti: I grupa
      Broj bodova: 80
      Pozicija u kategoriji: 14

                                  Kontakt (web/email): www.zemun.rs / koviljka.stojsavljevic@zemun.rs

Gradska opština Zemun opredelila se za dugoročno poboljšanje uslova života izbeglih i interno raseljenih lica na svojoj teritoriji, kao i mogućnost integracije navedenih grupa u lokalnu zajednicu. Broj osoba koje su bile izložene prisilnim migracijama i egzistencijalnim poteskoćama i našle utočiste na teritoriji Zemuna je preko 36.000. Ogromna većina je ostala bez celokupne imovine, bez radnog mesta i drugih prihoda, a ne ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na penziju. Danas ih je na teritoriji opštine oko 12.000. Ovim grupama kontinuirano se pomaže, a jedan od značajnih vidova pomoći bila je podela građevinskih paketa za one koji nemaju odgovarajuće uslove stanovanja i sa takvim aktivnostima se nastavlja. Takođe, organizovani su i događaji u svrhu ostvarivanja bolje komunikacije i informisanja o mogućnostima dobijanja socijalne pomoći, zdravstvene zaštite ili zapošljavanja.