Anketa

mart 2017 Da li biste želeli da od države umesto papirnih dobijate elektronske dokumente:
Rezultati

Zašto uspešne kompanije biraju SrbijuIdealna lokacija koja povezuje istok i zapad – strateška pozicija u srcu Jugoistočne Evrope, na raskršću evropskih koridora, autoputeva (E70, E75, E80) i reke Dunav
 
Sporazumi o slobodnoj trgovini otvaraju vrata za 15% svetskih tržišta – bescarinski pristup tržištima Rusije, Belarusije, Kazahstana, Turske, Evropske unije, SAD, kao i zemljama u članicama CEFTA i EFTA sporazuma
 
Visoki podsticaji koji maksimiraju profita – podsticaji od 4.000 do 10.000 evra po novom random mestu, desetogodišnji poreski praznik za porez na dobit, država to 20% of investment amount
 
Povoljan poreski sistem – porezi u Srbiji spadaju među najkonkurentnije u centralnoj i istočnoj Evropi
 
Efikasan postupak osnivanja preduzeća – pet dana i manje od 100 evra potrebno je za registraciju preduzeća u Srbiji kod Agencije za privredne registre
 
Obučena radna snaga po konkurentnoj ceni – uz bruto prosečnu platu od oko 490 evra, ukupni troškovi po zaposlenom su oko 50% niži u odnosu na zemlje EU i istočne Evrope.
 
Za više razloga da investirate u Srbiju, posetite ras.gov.rs i serbia-locations.rs