Anketa

mart 2017 Da li biste želeli da od države umesto papirnih dobijate elektronske dokumente:
Rezultati

Kako prepoznati opštine sa povoljnim poslovnim okruženjem u Srbiji?Kada se opredelite da investirate u Srbiji, sledeći korak je da pronađete idealnu lokaciju za otpočinjanje poslovanja. Da biste suzili izbor među više od 170 opština – počnite od onih koje su certifikovane kao sredine sa povoljnim poslovnim okruženjem od strane NALED-a. 
 
Certifikovane opštine nude sve neophodne uslove za započinjanje i širenje vašeg poslovanja, uključujući institucionalnu podršku (Kancelarija za LER), greenfield i/ili brownfield investicione lokacije, pouzdane komunalne usluge, efikasnu administraciju, transparentnu i podsticajnu politiku poreza i olakšica.
 
Vaše prve tačke za čekiranje:


Kovačica | Info list                         

Hiljade hektara obradivog zemljišta
Ključni sektor: poljoprivreda
Uspešna priča: Sunoko
www.kovacica.org
 
Kula | Info list
                                  
30.000 m² uređenih brownfield lokacija
Ključni sektor: prehrambena industrija
www.kula.rs
 
Nova Varoš
| Info list | Projekat postrojenja na biomasu                             
Potencijal biomase od 20 miliona kWh godišnje
Ključni sektor: obnovljivi izvori energije
www.novavaros.rs
 

Odžaci | Info list

Razvijena industrijska zona na granici sa EU
Ključni sektor: automobilska industrija
Uspešna priča: Magna Seating
www.odzaci.rs
 
Pirot | Info list
                                 
Slobodna zona na autoputu E80
Ključni sektor: industrija gume
Uspešan priča: Michelin
www.pirot.rs
 
Ruma | Info list               
               
Jedna od troškovno najefikasnijih lokacija u Evropi
Ključni sektor: Tekstilna industrija 
Uspešna priča: Calzedonia
www.ruma.rs
 
Smederevo | Info list

Raskršće važnih drumskih, železničkih i rečnih pravaca
Ključni sektor: metaloprerađivačka industrija
Uspešna priča: Metes-Metech
www.smederevo.rs