Anketa

mart 2017 Da li biste želeli da od države umesto papirnih dobijate elektronske dokumente:
Rezultati

EXPOSE d.o.o.Expose d.o.o. je specijalizovana konsultantska kuća koja se bavi pružanjem usluga podrške u poslovanju domaćim i stranim kompanijama, lokalnim samoupravama i organizacijama civilnog društva. Expose je 2013. godine osnovao NALED kako bi svoje bogato iskustvo – u domenu lokalnog ekonomskog razvoja, strateškog menadžmenta i komunikacija, odnosa sa javnošću, kreiranja i zagovaranja javnih politika, sprovođenju istraživanja, ekonomskih i pravnih analiza, preneo i učinio dostupnim svim organizacijama koje žele da grade svoju reputaciju i mrežu partnera iz privatnog i javnog sektora, ojačaju poziciju u lokalnoj zajednici, ostvare veći uticaj na donosioce odluka i postignu bolje poslovne rezultate.

Do danas, Expose je ostvario saradnju sa renomiranim organizacijama i institucijama iz zemlje i inostranstva među kojima su Coca-Cola, General Electric, Energoprojekt, Continental Wind Partners, Grad Beograd, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske, Ekonomski fakultet Univerziteta u Rijeci i mnogi drugi.

Expose nudi svoju ekspertizu u sledećim oblastima:

Marketing i komunikacije
Organizacija događaja, poslovnih i stručnih skupova, promocija
Organizacija sajamskih manifestacija i nastupa
Internet marketing i upravljanje društvenim mrežama
Kampanje direktnog i email marketinga
Uslužno izdavaštvo – izrada magazina i specijalizovanih publikacija
Grafički i web dizajn – vizuelni identitet, promotivni materijali, web sajtovi
Copywriting – ključne poruke, slogani, promo tekstovi
Multimedija – video spotovi, prezentacije
Odnosi sa medijima – konferencije za štampu, saopštenja, talking points
CSR akcije i kampanje
Prevod englesko-srpski

Specijalizovane obuke i treninzi
Uvod u lokalni ekonomski razvoj
Promocija i privlačenje investicija
Priprema i implementacija projekata
Evropski i bilateralni fondovi
Revitalizacija braunfilda
Upravljanje društvenim mrežama i internet marketing
Dobro upravljanje u javnom sektoru
Javno-privatno partnerstvo
Liderstvo u javnom sektoru
Tematske obuke i studijska putovanja u zemlji i inostranstvu

Pravna podrška
Praćenje, analiza i tumačenje propisa od značaja za privredu
Ekonometrijske analize
Studije i istraživanja
Povezivanje sa donosiocima odluka
Javno zagovaranje izmena regulatornog okvira

Reference:

NALED - Poslovni žurnal Sinergija
Continental Wind Partners - Prevod knjige za decu Vetroljub NeustrašiviMinistarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske - brošura Invest in Srpska

Grad Beograd - Samit gradonačelnika centralne i jugoistočne Evrope
General Electric - Dan dobavljača
Energoprojekt - Konferencija o korporativnom integritetu
Coca Cola HBC - Prezentacija studije o uticaju stranih investicija na ekonomiju Srbije


GIZ - konferencija i predstavljanje BFC SEE programa na NEXPO sajmu u Rijeci