Anketa

mart 2017 Da li biste želeli da od države umesto papirnih dobijate elektronske dokumente:
Rezultati

Ekonomski kokusEkonomski kokus Narodne skupštine Republike Srbije je dobrovoljna, neformalna parlamentarna grupa narodnih poslanika, osnovana u novembru 2014. na inicijativu NALED-a i Međunarodnog republikanskog instituta (IRI) u cilju izgradnje političkog konsenzusa oko važnih ekonomskih pitanja i zakonskih rešenja kojima se uređuje privredni ambijent kroz otvoreni i stalni dijalog sa privredom, lokalnim samoupravama i civilnim društvom. 
 
Ekonomski kokus u novom sazivu Narodne skupštine čini 13 narodnih poslanika iz 9 stranaka, koji neguju demokratski, politički i javno-privatni dijalog. Njegove aktivnosti su usmerene na jačanje reputacije Narodne Skupštine, povećanje transparentnosti zakonodavnog procesa i stvaranje povoljnijeg poslovnog okruženja. Konkretno, Ekonomski kokus se:
 
 • Aktivno i javno zalaže za unapređenje poslovnog ambijenta u Srbiji,
 • Obezbeđuje da pitanja u vezi sa ekonomskim razvojem budu zastupljena u svim relevantnim parlamentarnim debatama i odlukama,
 • Radi na poboljšanju zakonodavnog procesa u oblasti privrede predlaganjem amandmana,
 • Učestvuje u javno-privatnom dijalogu, javnim slušanjima, debatama i prezentacijama koje se tiču ekonomskog razvoja,
 • Sarađuje sa organizacijama i institucijama na realizaciji projekata i inicijativa u vezi sa ekonomskim razvojem.
   
Tokom prve godine rada, Ekonomski kokus je pripremio 100 amandmana u saradnji sa NALED-om, unapredviši na taj način Zakon o inspekcijskom nadzoru, Zakon o izvršenju i obezbeđenju, Zakon o ulaganjima, Zakon o državnom premeru i katastru, Zakon o planiranju i izgradnji, Zakon o energetici, Zakon o zaštiti od požara, Zakon o oglašavanju i mnoge druge. Od 100 podnetih amandmana, usvojeno je 90, doprinevši na taj način poboljšanju konkurentnosti Srbije, što se može videti u poslednjem Doing Business izveštaju Svetske Banke.

Arhiva predloženih amandmana:
 1. Amandmani na Predlog zakona o planiranju i izgradnji
 2. Amandmani na Predlog zakona o energetici
 3. Amandmani na Predlog zakona o protivpožarnoj zaštiti
 4. Amandmani na Predlog zakona o inspekcijskom nadzoru
 5. Amandmani na Predlog zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu
 6. Amandmani na Predlog zakona o ulaganjima
 7. Amandmani na Predlog zakona o državnom premeru i katastru
 8. Amandmani na Predlog zakona o izvršenju i obezbeđenju
 9. Amandmani na Predlog zakona o oglašavanju