Anketa

mart 2017 Da li biste želeli da od države umesto papirnih dobijate elektronske dokumente:
Rezultati

Savez za e-upravu


Savez za e-upravu je stručno radno telo osnovano pri Nacionalnoj alijansi za lokalni ekonomski razvoj (NALED), koje okuplja međunarodne i domaće kompanije, članice NALED-a iz kategorije Lidera, sa ciljem unapređenja poslovnog ambijenta, i promovisanja i pružanja podrške unapređenju e-uprave u Srbiji. Savez je prepoznatljiv po svojim članovima, koji imaju besprekornu reputaciju, stručne kapacitete i neguju posvećenost principima korporativnog upravljanja i odgovornosti. Operativnu podršku Savezu pruža Izvršna kancelarija NALED-a.

Aktivnosti i ciljevi Saveza za e-upravu definisani su Poveljom Saveza. Aktivnosti će biti usmerene na ključne probleme i potencijale identifikovane u Strateškom okviru za razvoj e-uprave u Srbiji.

Osnivači Saveza su lideri 20 kompanija u Srbiji, članica NALED-a, koje imaju kapacitet i znanje neophodno za pružanje podrške Vladi i nadležnim institucijama u uspostavljanju e-registara i e-servisa. 

Predsedništvo Saveza:

Nataša Sekulić  - Predsednica Saveza za e-upravu
IBM - Direktor za Srbiju, Crnu Goru, Makedoniju i Albaniju


Milan Simić - Potpredsednik Saveza za e-upravu
Telekom Srbija - Direktor IT sektora


Rajko Jovanović - Potpredsednik Saveza za e-upravu
S&T Srbija - Direktor