Anketa

mart 2017 Da li biste želeli da od države umesto papirnih dobijate elektronske dokumente:
Rezultati

Boost Business Friendliness

                                                                      

Projekat Boost Business Friendliness finansiran je od strane Regionalnog saveta za saradnju (RCC) sa sedištem u Sarajevu, čiji je jedan od osnovnih zadataka jačanje i razvijanje regionalne saradnje kroz nekoliko prioritetnih oblasti i realizaciju projekata od zajedničkog interesa za države regiona.
 
Projekat ima za cilj jačanje kapaciteta, veću efikasnost, vidljivost i uticaj regionalne BFC SEE mreže i njenih struktura kroz kreiranje jedinstvenog IT alata i platforme za monitoring poslovnog okruženja u regionu. Automatizacija BFC SEE procesa će omogućiti podnošenje elektronske prijave za pristupanje programu i povećati vidljivost BFC SEE programa, certifikovanih gradova i opština u regionu. Takođe, ovim će biti stvorena jedinstvena baza podataka koja će omogućiti olakšan pristup opštinskim podacima, kontaktima, promotivnim materijalima, mogućnostima za ulaganje, što će poslužiti kao dodatni izvor informacija za kreiranje odluka i mera podsticaja na lokalnom i nacionalnom nivou. Stavljanjem u funkciju BFC SEE e-platforme, opštine će dobiti jasne smernice za kreiranje povoljnog poslovnog okruženja i mehanizam za efikasniju i transparentniju lokalnu administraciju, moći će da se upoznaju sa primerima najbolje prakse u ostalim lokalnim samoupravama, dok će privatni sektor na ovaj način dobiti standardizovan alat za pristup podacima i informisanje o lokalnim uslovima poslovanja u regionu.
 
Očekivani rezultati nakon implementacije projekta:
 
·         Jačanje kapaciteta, sticanje novih veština i znanja u okviru struktura regionalne BFC SEE mreže (olakšan pristup, razmena i raspolaganje podacima)
·         Povećana konkurentnost regiona kroz bolji pristup informacijama i ojačane kapacitete lokalnih samouprava i nacionalnih struktura  za privlačenje investitora i očuvanje postojeće privrede
·         Privatnom sektoru omogućen i olakšan pristup opštinskim podacima, kontaktima i promotivnim materijalima u pogledu uslova za poslovanje i investiranje
·         Promocija regiona i komparativnih prednosti SEE opština
 
Kljične aktivnosti koje su planirane ovim projektom i koje će omogućiti ostvarenja navedenog cilja su:
 
·         Izrada BFC SEE softvera koji će objediniti primere najbolje prakse u regionu i predstavljati mehanizam za redovne konsultacije u okviru BFC SEE regionalne mreže
·         Organizacija jednodnevnih treninga za ključne korisnike BFC SEE e-platforme u zemljama članicama BFC SEE mreže (NTS, verifikatori, evaluatori, administratori...)
·         Kreiranje jedinstvene baze podataka sa primerima najboljih praksi u cilju poboljšanja pristupa informacijama i jačanja kapaciteta LS u regionu
·         Razvoj alata za indeksiranje i rangiranje lokalnih samouprava u regionu
 
Period implementacije projekta je 6 meseci i prema planu sve aktivnosti biće realizovane do kraja 2016. godine.