Anketa

mart 2017 Da li biste želeli da od države umesto papirnih dobijate elektronske dokumente:
Rezultati

Godina borbe protiv sive ekonomijeKompleksnost sive ekonomije iziskuje angažovanje velikog broja državnih organa na njenom suzbijanju. Nadležnost nad otkrivanjem i sankcionisanjem rada u sivoj zoni nije u rukama jedne institucije, a nedostatak međuresorne koordinacije aktivnosti do sada je značajno umanjivala efikasnost borbe sa nelegalnim poslovanjem.

Zbog socijalne perspektive koju šira javnost ima prema sivoj ekonomiji kao načinu preživljavanja za ugrožene kategorije (iako iza svega najčešće stoji organizovani kriminal), presudni faktor u suzbijanju sive ekonomije, pored kvalitetnijeg postupanja nadležnih organa, jeste opšti društveni konsenzus da se s ovom pojavom država mora odlučno izboriti. Istraživanja NALED-a pokazala su da čak 89% građana podržava suzbijanje sive ekonomije što daje dobru osnovu za sveobuhvatnu akciju na smanjenju obima sive zone.

U želji da pošalje jasnu poruku da će odlučno pristupiti rešavanju problema nelegalnog poslovanja i nelojalne konkurencije Vlada Srbije, u oktobru 2016, donela je Odluku o proglašenju 2017. i 2018. Godinama borbe protiv sive ekonomije. Odluka je doneta u skladu sa Nacionalnim programom za suzbijanje sive ekonomije koji je usvojen na inicijativu NALED-a i kompanija okupljenih u Savezu za fer konkurenciju (FCA).

Cilj je da se stvore uslovi za animiranje i okupljanje šire javnosti, punoletnih građana i njihove dece, privrede, međunarodne zajednice, ali i samih institucija na rešavanju problema nelegalne trgovine, neprijavljenog rada i poreske evazije. Ovaj period će obeležiti edukativna i medijska kampanja za jačanje svesti o sivoj ekonomiji, njenim pojavnim oblicima i štetnim posledicama. Jedan od segmenata biće i nagradna igra sa fiskalnim računima i slipovima.

Pažnja će biti posvećena i realizaciji ostalih prioritetnih mera iz Nacionalnog programa - efikasniji nadzor nad tokovima sive ekonomije primenom integrisanog sistema analize rizika i jačanjem kapaciteta inspekcijskih organa, proširenje obuhvata fiskalizacije, reforme parafiskalnih nameta kroz uvođenje javnog registra, smanjenje poreskog i administrativnog opterećenja privrede, uvođenje podsticaja i poreskih olakšica za preduzetnike. 

Okosnicu kampanje, koja će trajati tokom 2017. i 2018. godine, čine nagradna igra sa fiskalnim računima i slipovima, i takmičenje opština i gradova. 
 
Koordinatori kampanje ispred Vlade su Ministarstvo finansija i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.

Preuzimanje: 
Nacionalni program za suzbijanje sive ekonomije
Izveštaj o sprovođenju Nacionalnog programa 2016