Anketa

mart 2017 Da li biste želeli da od države umesto papirnih dobijate elektronske dokumente:
Rezultati

Nagradna igra - Uzmi račun i pobedi

 

Preuzmite:
Nagradni fond
Pravila nagradne igre
Zaključak Vlade Republike Srbije i pravila nagradne igre
Odluka Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave o priređivanju nagradne igreU oktobru 2016. Vlada republike Srbije donela je Odluku o proglašenju 2017. i 2018. Godinama borbe protiv sive ekonomije. Odluka je doneta u skladu sa Nacionalnim programom za suzbijanje sive ekonomije koji je usvojen na inicijativu NALED-a i kompanija okupljenih u Savezu za fer konkurenciju (FCA).

Okosnicu kampanje, koja će trajati tokom 2017. i 2018. godine, čine nagradna igra sa fiskalnim računima i slipovima i takmičenje opština i gradova „Uzmi račun i pobedi“ je nagradna igra sa fiskalnim računima i slipovima pokrenuta sa ciljem motivisanja građane da se zainteresuju za temu sive ekonomije i da se aktivno uključe u njeno suzbijanje tako što će uzimati fiskalne račune prilikom svake kupovine, bila ona velika ili mala. Takođe, u cilju stimulisanja bezgotovinskog plaćanja, građani koji prilikom kupovine koriste bilo koju karticu imaće dvostruku šansu za dobitak jer uz fiskalne račune dobijaju i slipove sa kojima ravnopravno mogu da učestvuju u nagradnoj igri.

Uslovi za učešće
Pravo na učešće imaju sva punoletna lica sa prebivalištem ili boravištem na teritoriji Republike Srbije koja prikupe 10 fiskalnih računa ili 10 potvrda za plaćanje karticom (''slipova''), minimalne vrednosti od 100 dinara po fiskalnom računu ili slipu, ne starijih od 01. januara 2017. godine.

Slanje računa i slipova
Fiskalni računi i slipovi dostavljaju se odvojeno (ne smeju se mešati) u namenskim kovertama koje mogu besplatno da se preuzmu u svim filijalama Pošte Srbije. Broj koverata koje mogu da se pošalju nije ograničen. Na kovertama je već odštampan poštanski fah na koji se šalju računi, a građani treba čitko da popune svoje podatke - ime i prezime, adresu stanovanja, poštanski broj/adresni kod i kontakt telefon. Slanje koverata sa fiskalnim računima i slipovima je besplatno (ne plaća se poštarina), i počelo je 01. februara.

Izvlačenja
Nagradna igra formalno počinje 8. marta 2017. i traje najduže mesec dana. U ovom periodu će biti organizovana četiri javna izvlačenja nagrada i to:

1. Prvo izvlačenje 11. marta 2017, na Prvom programu RTS-a
2. Drugo izvlačenje 18. marta 2017, na Prvom programu RTS-a
3. Treće izvlačenje 25. marta 2017, na Prvom programu RTS-a
4. Četvrto izvlačenje 31. marta 2017, na Prvom programu RTS-a

U izvlačenju pojedinog kola nagradne igre učestvuju sve koverte koje su blagovremeno pristigle na adresu koju je odredio Priređivač. Blagovremeno pristigle koverte su sve koverte koje su pristigle na adresu koju je odredio Priređivač najkasnije do sledećih termina:

• do 10.03.2017. godine do 23 časa i 59 minuta za 1. izvlačenje;
• do 17.03.2017. godine do 23 časa i 59 minuta za 2. izvlačenje;
• do 24.03.2017. godine do 23 časa i 59 minuta za 3. izvlačenje;
• do 30.03.2017. godine do 23 časa i 59 minuta za 4. izvlačenje.

Koverte koje su blagovremeno stigle na traženu adresu i nisu izvučene u nekom od izvlačenja učestvuju u narednom izvlačenju, sve do poslenjeg, četvrtog izvlačenja.

Način objavljivanja rezultata nagradne igre i preuzimanje nagrade
Imena dobitnika nagradne igre svakog pojedinog izvlačenja, biće objavljena u dnevnom listu ''Politika'' u roku od 3 dana od dana svakog izvlačenja dobitnika, kao i na internet stranici Priređivača, na internet stranici nagradne igre www.uzmiracun.rs, te na internet stranici Radio televizije Srbije. Priređivač se obavezuje da uruči dobitnicima uputstvo o preuzimanju nagrade i potvrdu o dobitku u roku od 30 dana od dana objavljivanja imena dobitnika u dnevnom listu ''Politika”.

Dobitnik u Nagradnoj igri je dužan da se u roku iz prethodnog stava javi u sedište Priređivača, ul. Birčaninova 6, Beograd i preuzme potvrdu o dobitku, te da u roku od 60 dana od dana objavljivanja imena dobitnika u dnevnom listu „Politika“ preuzme nagradu u skladu sa uputstvom dobijenim od strane Priređivača. Momentom preuzimanja nagrade od strane dobitnika smatraće se da je Priređivač u potpunosti ispunio obaveze prema dobitniku predviđene Zakonom o igrama na sreću i pravilima ove nagradne igre.

Organizatori i partneri
Aktivnosti na realizaciji nagradne igre predvode Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvo finansija i NALED, u saradnji sa Poreskom upravom, Republičkim sekretarijatom za javne politike, Državnom lutrijom Srbije i Poštom Srbije. Pored toga, nagradnu igru podržava veliki broj članova NALED-a i društveno odgovornih kompanija kao što su Bambi, BAT, Coca-Cola, CRH, DIS, Dunav osiguranje, Gomex, Gorenje, Heineken, JTI, Mastercard, Moj Kiosk Group, Nelt, Philip Morris, Societe Generale, Telekom, Tehnomanija, Fly Fly Travel – i njihov broj nastavlja da raste.

Takmičenje opština i gradova
Paralelno sa nagradnom igrom organizuje se takmičenje opština i gradova u broju prikupljenih fiskalnih računa i slipova. To znači da se učešćem u nagradnoj igri građani ne bore samo za sebe – već i za grad u kojem žive, dok svaki izdati račun ili slip predstavlja doprinos izgradnji boljeg i odgovornijeg društva.

Nagrade za 12 najaktivnijih lokalnih zajednica su wifi zone sa besplatnim internetom za sve građane, a prvih 5 opština i gradova dobiće namenska finansijska sredstva za opremanje škola, bolnica, vrtića i drugih objekata od javnog značaja – o čemu će putem glasanja odlučivati građani pobedničkih opština.

Kako bi svaka opština ili grad imali podjednaku šansu da učestvuju u takmičenju i osvoje nagradu, posmatra se broj prikupljenih fiskalnih računa i slipova u odnosu na broj stanovnika i prosečnu zaradu na teritoriji lokalne samouprave. Na ovaj način eliminišu se razlike u veličini i kupovnoj moći među opštinama i gradovima.


Spotovi za nagradnu igru