Anketa

mart 2017 Da li biste želeli da od države umesto papirnih dobijate elektronske dokumente:
Rezultati

E-procedura i protivpožarna zaštita

Projekat koji ima za cilj unapređenje e-procedure i protivpožarne zaštite, koji NALED sprovodi uz podršku USAID BEP-a, pokrenut je 15. decembra 2016, i traje do 31. avgusta 2017. godine.  U okviru projekta biće izrađena tri Nacrta pravilnika iz oblasti protivpožarne zaštite, i održani treninzi i obuke u nekoliko većih gradova u Srbiji za zaposlene u nadležnim institucijama, kao i dani „otvorenih vrata“ u Beogradu i Novom Sadu. 

Preuzmite:
Koncept Pravilnika za zgrade
Koncept Pravilnika o hidrantskim mrežama
Koncept Pravilnika o industrijskim objektima