Anketa

mart 2017 Da li biste želeli da od države umesto papirnih dobijate elektronske dokumente:
Rezultati

Lokalna siva knjiga

Po uzoru na nacionalnu kampanju za smanjenje birokratije „Iz lavirinta“, u oktobru 2011. godine, NALED je uz podršku USAID Projekta održivog lokalnog razvoja i u saradnji sa lokalnim upravama i regionalnim privrednim komorama, pokrenuo kampanju za unapređenje privrednog ambijenta na lokalu, za početak u gradovima Nišu i Leskovcu i opštinama Merošini, Doljevcu i Gadžinom Hanu. Rezultat kampanje je „Lokalna siva knjiga“ koja sadrži preporuke za ukidanje ili izmenu 21 birokratske procedure na koje su ukazali preduzetnici južne Srbije.
Iako je osnovna ideja kampanje bila da se prikupe predlozi lokalne privrede za unapređenje opštinske administracije i regulative, pokazalo se da privrednici i dalje najviše pritužbi imaju na državu, i to pre svega na Ministarsvo finansija, dok se na lokalnu samoupravu odnosi manji broj preporuka. Gotovo svi podnosioci predloga se žale da im najveće probleme u poslovanju stvaraju visoke fiskalne i brojne parafiskalne obaveze, a u zavisnosti od delatnosti koju obavljaju, žale se i na procedure i pogrešnu primenu propisa od strane konkretnih organa kao što su Uprava carina, Republički geodetski zavod, Republički fond PIO, Poreska uprava.
Lokalna siva knjiga predstavlja novi mehanizam koji opštine i gradovi širom Srbije mogu da koriste kako bi unapredili odnose sa postojećom privredom, podstakli privrednu aktivnost i omogućili svojim privrednicima i preduzetnicima da se njihov glas čuje i na nacionalnom nivou. Drago nam je što već postoje privatne inicijative koje potvrđuju uspešnost ovog koncepta, kao što su Siva knjiga Pančeva ili Zrenjaninska siva knjiga.

UŠTEDE KOJE BI PRIVREDA OSTVARILA U SLUČAJU SPROVOĐENJA IZABRANIH PREPORUKA LOKALNE SIVE KNJIGE

Preporuka Procenjene uštede na republičkom nivou Procenjene uštede na nivou klastera (mil Eur)
Procedura javnih nabavki (1.2.) † 12,9 0,61
Izdavanje uverenja o regulisanim poreskim obavezama (1.4.) † 1,1 0,05
Elektronska dostava poreskih prijava PP OD i PP OPJ (1.7.) † 10,8 0,52
Smanjenje lokalne komunalne takse (1.6.) - 0,55
Ukupno   1,73

† Procena na nivou 5 opština obuhvaćenih projektom na osnovu ocenjenog učešća lokalne privrede u ukupnom broju priv. subjekata u Republici Srbiji
* Pretpostavka - smanjenje za 1/3, projekcija na osnovu podataka iz budžeta gradova i opština