Anketa

mart 2017 Da li biste želeli da od države umesto papirnih dobijate elektronske dokumente:
Rezultati

Registar parafiskala

  
Preuzmite:

Registar neporeskih i parafiskalnih nameta 2014.xlsx
Neporeski i parafiskalni nameti 2014.pdf
Prezentacija: Neporeski i parafiskalni nameti 2014.                                              

NALED uz podršku USAID Projekta za bolje uslove poslovanja (BEP)  sprovodi projekat popisivanja i analiziranja parafiskalnih nameta sa ciljem njihovog pojednostavljivanja i određenog rasterećenja privrede.

Kada kažemo parafiskalni nameti, mislimo pre svega na razne takse,naknade i druga plaćanja koja u manoj ili većoj meri finansijski i/ili administrativno opterećuju privredne subjekte, a za koje privredni subjekti ne dobijaju nikakvo pravo ili uslugu, ili dobijaju pravo ili uslugu čija objektivna vrednost je očigledno manja od iznosa plaćanja.

Dobijeni podaci analizirani su od strane naših eksperata i Registar nameta pokazuje da privreda plaća 384 neporeska nameta, od kojih su 247 parafiskalni i ovaj broj je u stalnom porastu. Nepredvidiv i netransparentan sistem taksi i naknada šteti svima: državi - jer ne može da planira svoje prihode, lokalnoj samoupravi – čiji su prihodi smanjeni nakon reforme 2012. godine i privredi – koja ne zna šta i koliko treba da plati. Iz tog razloga NALED je pokrenuo inicijativu za:
  • Uređenje pravnog sistema kroz osnivanje javnog Registra neporeskih nameta ;
  • Ukidanje duplih taksi, tj. plaćanje više taksi po istom osnovu;
  • Usklađivanje visine taksi ceni koštanja pružene usluge;
  • Doslednu primenu Zakona o budžetskom sistemu;
  • Uvođenje jasnog mehanizma kontrole za propisivanje novih nameta, elemenata tih nameta i trošenja sredstava prikupljenih po tom osnovu;
  • Vraćanje prihoda lokalnim samoupravama koji im po prirodi stvari pripadaju.

Budući da nam je cilj da imamo sveobuhvatan i ažuran registar neporeskih i  parafiskalnih nameta, molimo vas da nam ukažete ako znate za taksu, naknadu ili drugu vrstu plaćanja koja ima elemente parafiskalnosti, a koja nije obuhvaćena registrom. Takođe, možete nam ukazati i na plaćanja navedena u tabeli za koja smatrate da ne spadaju u kategoriju parafiskalnih davanja.