Anketa

mart 2017 Da li biste želeli da od države umesto papirnih dobijate elektronske dokumente:
Rezultati

Pitajte kada

Pozivamo sve privrednike i građane Srbije da preko web sajta NALED-a i putem društvenih mreža, prijave komplikovane procedure koje ometaju njihovo poslovanje ili svakodnevno funkcionisanje i da pitaju izabrane predstavnike vlasti "KADA" će ti problemi biti rešeni. Svi prikupljeni predlozi će biti objavljeni na sajtu NALED-a, a najznačajnija pitanja će biti obrađena u okviru Sive knjige propisa i dostavljena u formi peticije Vladi Republike Srbije i resornim ministrima od kojih će se tražiti konkretan odgovor. NALED će pratiti rad institucija i izveštavati o njihovoj spremnosti da otklone administrativne prepreke za poslovanje. Sigurni smo da svako od nas ima svoje "KADA" pitanje. 
Postavite pitanje
Napomena: Polja označena sa * su obavezna
Pitanja i opisi problema koji sadrže psovke, uvredljive, vulgarne, preteće, rasističke ili šovinističke poruke neće biti objavljeni. ( Prema Zakonu o javnom informisanju – član 38: Zabranjeno je objavljivanje ideja, informacija i mišljenja kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja
Kada će proces overe zdravstvene knjižice biti jednostavniji?
MORE
Procedura za overu zdravstvene knjižice za preduzetnike uključuje odlazak na šalter poreske uprave, gde je potrebno preuzeti Zahtev za izdavanje uverenja, popuniti ga, čekati novi red da biste zahtev predali na pisarnici koja potom formira „omot spisa“, i šalje poreskim referentima. Referenti dalje proveravaju uplate poreza i doprinosa u računaru, štampaju izvode, stavljaju u „omot spisa“ i vraćaju na šalter 2. Tada radnica na šalteru 2 štampa tipsko Uverenje, na računaru, i šalje ga na IV sprat, gde načelnica potpisuje ovo uverenje. Nakon potpisivanja, ako ste uredno plaćali poreze a posebno doprinose, omot spisa, sa potpisanim uverenjem stiže na šalter 2, odakle ga možete preuzeti nakon što šalterska službenica stavi i konačni pečat. Iako se ovaj posao može obaviti efektivno u manje od sat vremena, obično Vam kažu na pisarnici, da po uverenje dođete za 5-7 dana. Nakon procedure u Poreskoj upravi, potrebno je da uverenje o plaćenim doprinosima odnesete u opštinski zdravstveni fond, gde se red često čeka 1-3 sata, da bi službenici stavili pečat i potpis na zdravstvenu knjižicu, al ii ovom prilikom ponovo proverili podatke o plaćenim doprinosima na svom računaru. Ako Fond zdravstvenog osiguranja ima svoju računarsku evidenciju uplata doprinosa, čemu služi kompletno dešavanje u poreskoj upravi? Predlog glasi da se kompletna procedura u opštinskoj poreskoj upravi ugasi, od predaje zahteva, do izdavanja uverenja. Ne postoji nijedan razlog da se evidencija poreske uprave smatra relevantnijom, ako su u pitanju dve evidencije. Čak postoji jasan razlog da se evidencija Fonda smatra relevantnijom, ako su u pitanju dve, jer su oni nosilac osiguranja. Drugi predlog odnosi se na manju učestalost overe zdravstvene knjižice. Naime, jedno vreme je ovaj proces bilo potrebno činiti kvartalno ili polugodišnje, a jednu ili dve godine unazad ova procedura rađena je svega jednom godišnje. Sada je ponovo vraćen režim overe dva puta godišnje, što za nas samo znači ponavljanje dugotrajne procedure, gde gubimo 2-3 dana po par sati na suvu i nepotrebnu administraciju. Da ne budem suviše radikalan, pa da izađem sa komentarom da je ovakva overa recidiv predkompjuterskog vremena, dakle 60-tih, ili bolje 50-tih XX veka. Takođe, sa tom knjižicom idemo na brojne šaltere unutar zdravstvenog osiguranja, kod sestara, kod lekara, u bolnicama, u apotekama. Na svakom od ovih mesta računar čita identifikaciju, Vaše podatke, tj. ponovo proverava da li su plaćeni doprinosi za zdravstveno osiguranje kao i pri proceduri overe, i u svakom momentu može da Vam uskrati uslugu ukoliko niste izmirili obaveze. Sporadična overa može i ostati, ako baš mora, ali rešavanje problema skraćivanjem perioda overe je neumesno, nepraktično, ni u čijem interesu. Ili se makar može ići na polurešenje, pa reći da osiguranici koji zadnje 2, 3, 5 godina uredno plaćaju doprinose, oni ostaju na overi jednom godišnje.
Prosecna ocena: 4.07
Broj ocena: 29
Broj komentara: 1Pogledajte komentare Ostavite komentar
Kada će se ukinuti radne knjižice?
MORE
Podaci iz radne knjižice se već nalaze u drugim bazama podataka (pre svega Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje), pa uverenje koje izdaje ovaj organ već sadrži iste podatke kao i radna knjižica.
Prosecna ocena: 4.29
Broj ocena: 7
Nema komentara. Ostavite komentar
Kada će se ukinuti zdravstvene knjižice?
MORE
Podaci o plaćenim doprinosima za zdravstveno osiguranje postoje u republičkoj elektronskoj bazi podataka. Ovi podaci mogli bi da se proveravaju preko čipovane lične karte, bez potrebe za korišćenjem i zdravstvenih knjižica.
Prosecna ocena: 5
Broj ocena: 6
Nema komentara. Ostavite komentar
Dokle će se naplaćivati "odnošenje smeća" preduzetnicima ako čistoća nije obezbedila ni jedan uslov za to?
MORE
Da bi odnosili smeće ja sam moram da kupim kontejner da bi po pozivu odneli i ponovo naplatili.
Prosecna ocena: 4.33
Broj ocena: 6
Nema komentara. Ostavite komentar
Kada će država izgraditi jedinstveni informacioni sistem svih državnih organa?
MORE
Najveći deo svog radnog vremena činovnici traže i kopiraju dokumente. Građani za svako obraćanje državnim organima moraju izgubiti jako puno vremena i doneti gomilu dokumenata. Ovakva administracije se, na žalost, nikada ne može reformisati pravnim merama. Činovnici se vrlo brzo organizuju i interno rade na stari način... Jedino što je u praksi dalo rezultate je uvođenje integrisanog informacionog sistema. Samo tako se mogu ostvariti lepe želje o kancelarijama za brze odgovore, smanjiti papirologija, ubrzati i racionalizovati procedure, ...
Prosecna ocena: 4.77
Broj ocena: 13
Nema komentara. Ostavite komentar
Kada će se u Srbiji rešiti problemi trudnica I porodilja?
MORE
Mnogi poslodavci ženama koje godinama rade pod kojekakvim ugovorima bez uplate radnog staža, kad ostanu u drugom stanju velikodušno "u cilju zaštite materinstva" daju ugovor o radu na određeno vreme od 12 meseci. Dok se završi papirologija uveliko su u četvrtom mesecu trudnoće i do porođaja imaju manje od 6 meseci staža, važno zbog novčane naknade koja se drastično umanjuje, ako izguraju 6 meseci opet se nepravilno obračunava. Npr. plata po ugovoru-bruto 49.300 din. preko računa, porodiljsko-bruto 38.000 din. preko istog računa (porodilja ima čekove i koristi odloženo plaćanje. Porodiljsko prestaje oko 6 meseci starosti deteta, prelazi se u Nacionalnu Službu zapošljavanja, naknada se ponovo umanjuje i sada iznosi-bruto 20.000 din. Služba otvara namenski tekućii račun ponovo kod iste banke. Da bi porodilja koristila ova sredstva mora da ugasi prethodni račun i isplati odmah u celosti "minus"- čekove koji dolaze na naplatu za 3-4 meseca. Banka ima garanciju da će sredstva naplatiti, tu je i roditeljski dodatak od 5.000 din. mesečno koji se isplaćuje još godinu dana po prispeću čekova na trećem namenski otvorenom računu kod banke , ali pomoći nema, isplati, ugasi prethodne račune pa će koristiti sredstva iz Nacionalne službe. 2.Rodila sam treće dete 16.05.2000.god., naknada za opremu novorođenčeta po zahtevu iz juna 2000. isplaćena je posle 4 presude VSS u martu 2012.god 3.Naknadu zarade za vreme utvrđenog trajanja porodiljskog odsustva od 24 meseca još nisam naplatila. Nadležni su protivno zakonskim odredbama "zauzeli stav" i brane ga prekrajajući zakonske odrdbe do zakrpa. U ovoj SRAMOTI ima preko 200 dokumenata
Prosecna ocena: 4.42
Broj ocena: 14
Nema komentara. Ostavite komentar
Kada će se ukinuti pravo lokalnim samoupravama da naplaćuju takse i naknade na sve i svašta
MORE
Proces proširenja nadležnosti lokalnih samouprava je doveo do toga da one mogu da naplaćuju takse na praktično sve oblike obraćanja građana lokalnim institucijama, što je dovelo čak do toga, da se u Novom Sadu naplaćuje oko 600,00 dinara takse na prijavu komunalnoj inspekciji za nezakonito postupanje komunalnog preduzeća.
Prosecna ocena: 4.67
Broj ocena: 9
Nema komentara. Ostavite komentar
Kada će se uspostaviti mehanizam, kojim će običan građanin, pojedinac, moći da natera lokalnu samoupravu da poštuje zakon u donošenju odluka?
MORE
Lokalne samouprave su dobile široka ovlašćenja zadnjih godina i postoje mnogi slučajevi zloupotrebe tih ovlašćenja, kroz svesno donošenje nezakonitih odluka. Jedini način dokazivanja nezakonitosti je putem suda, što je dug i skup proces. Ljudi na čelu lokalnih samouprava su toga svesni i to koriste. Od sto ljudi, možda jedan krene putem dokazivanja nezakonitosti sudskim procesom, ali kod 99 to "prolazi" bez većih problema. I kada dođe presuda koja dokazuje nezakonitost, odluka i dalje ostaje, jer se ona odnosi samo na taj jedan, konkretan slučaj. Jedini način borbe protiv toga je putem ocene ustavnosti pred Ustavnim sudom Srbije, pod uslovom da je inicijativa pokrenuta u roku od 30 dana od donošenja odluke. Lokalna samouprava u Novom Sadu jednostavno objavi danas službeni glasnik sa datumom od pre 20 dana i time vam veže ruke.
Prosecna ocena: 5
Broj ocena: 6
Nema komentara. Ostavite komentar
Kada će lokalne samouprave početi da primenjuju Zakon o komunalnim delatnostima
MORE
Više od godinu i po je na snazi novi Zakon o komunalnim delatnostima, po kome je lokalna samouprava nadležna za regulisanje svih međusobnih prava i obaveza između komunalnih preduzeća i građana. U Novi Sad taj zakon još nije stigao, pa su građani izloženi samovolji rukovodstava komunalnih preduzeća. U slučaju kršenja Zakona nemate kome da se žalite, jer ni inspekcija, a ni gradska uprava (koja je nadležna za kontrolu poslovanja komunalnih preduzeća) ne postupaju po odredbama tog zakona.
Prosecna ocena: 4.8
Broj ocena: 5
Nema komentara. Ostavite komentar
Do kada će preduzetnici biti opterećeni silnim naknadama?
MORE
Plaćanje na godišnjem nivou održavanja fiskalne kase, firmarina tj. komunalna taksa, iznošenje smeća od preduzetnika, plaćanje fiskalne kase na mesečnom nivou, provizija banci na mesečnom nivou, previse. Do kada?
Prosecna ocena: 4.88
Broj ocena: 9
Nema komentara. Ostavite komentar
Zašto se dugo čeka Upotrebna dozvola?
MORE
Upotrebnu dozvolu čekam za novoizgrađeni stambeni objekat duže od 3 godine. Objekat je u Beogradu.
Prosecna ocena: 4.6
Broj ocena: 5
Nema komentara. Ostavite komentar
Do kada će biti potreban putni nalog za privatno dostavno vozilo?
MORE
Vozim dostavno vozilo privatnog preduzeća za sopstvene potrebe. Zašto moram da popunjavam Putni nalog za vozilo ako krenem iz Beograda u Obrenovac? Ako me zaustavi policija i zatraži nalog (nema pravo na to osim drumskog inspektora) preti visokom kaznom.
Prosecna ocena: 4.37
Broj ocena: 11
Nema komentara. Ostavite komentar
Do kada planiramo da forsiramo belu kugu, tj. kada planiramo da želimo bebe u ovoj državi?
MORE
Neko je pomenuo papirologiju oko trudničkog, pa da ja malo pojednostavim namete i paradokse koji su mogući samo u Srbiji. 1. Nameti banke za provizije po jednoj obračunatoj plati - 350 din minimalno. 2. OP obrasci koji se prvo nose u Poresku upravu na overu- za divno čudo se ne plaća, ali se plaća vreme i gorivo za isto (zar Poreska uprava ne može da vidi na svom računu da su doprinosi plaćeni na njihov račun?) 3. Zdravstvena knjižica- opet Poreska uprava daje uverenje da su doprinosi izmireni- ne plaća se, ali se parče papira čeka 7 dana. 4. Pregledi kod lekara- ako niste znali, uput za bolnicu od strane ginekologa ne važi u porodilištu. Trudna žena u 8. mesecu izgubi 5 dana da odradi jedan test od 3h, koji se može odraditi maltene u kućnoj varijanti. 5. RFZO- pošto uspete da skupite sve papire posle golgote, čeka vas još jedno neprijatno iznenadjenje, papiri koji su predati pre 30 dana još nisu obradjeni, jer koleginica koja je primila papire je na godišnjem, a da napomenem da koleginica koja je trebalo da primi papire je tad bila na godišnjem, pa je ova druga samo uslužno primila papire... 6. Lekarska komisija- pošto se otvori bolovanje za održavanje trudnoće u 5. mesecu, komisija produži bolovanje još 30 dana, tj. do 6. meseca. Par odlazaka trudnice na komisiju, od kojih čekanje predstavlja 4h,a one kao imaju prioritet, a sam pregled, tj pisanje bolovanja traje 3 min...
Prosecna ocena: 4.7
Broj ocena: 13
Broj komentara: 1Pogledajte komentare Ostavite komentar
Kada će početi sa radom elektronsko podnošenje obrazaca?
MORE
Kada će u potpunosti početi sa radom portal ePorezi, i biti omogućeno podnošenje OD, OPJ i drugih obrazaca koji su se do sada odnosili u Poresku upravu?! Za sada funkcioniše samo servis za PPPDV?
Prosecna ocena: 4
Broj ocena: 5
Nema komentara. Ostavite komentar
Kada će biti formirana jedinstvena baza osnovnih informacija o privrednim subjektima i obveznicima, kako ne bismo morali da dostavljamo više puta istu dokumentaciju?
MORE
Novoosnovani privredni subjekti, kako preduzetnici tako i privredna društva su u obavezi da kod nadležne Uprave javnih prihoda podnesu svu neophodnu dokumentaciju radi određivanja naknade za korišćenje građevinskog zemljišta. Uz obrazac koji se nalazi na sajtu www.finansijebgd.org prilaže se i sledeća dokumetacija. Fotokopija rešenja o registraciji organa kod koga je obveznik registrovan, sa svim eventualnim promenama podataka; Fotokopija ugovora o zakupu ili drugi dokaz o osnovu korišćenja poslovnog prostora; Kopija uplatnice info stana, kada su u pitanju preduzetnici; Fotokopija rešenja o PIB, ukoliko nije sastavni deo rešenja o osnivanju; Fotokopija OP obrasca ili kartona deponovanih potpisa iz banke. Reč je o istoj dokumentaciji koja se već podnosi poreskoj upravi, s tim što se ovde traži i dokaz o vlasništvu zakupodavca.
Prosecna ocena: 5
Broj ocena: 4
Nema komentara. Ostavite komentar
Kada će biti omogućeno pravdanje troškova službenog puta u inostranstvo?
MORE
Kada će biti omogućeno pravdanje troškova službenog puta u inostranstvu za posao koji nije sklopljen i nije izvršena naplata posla u toku tog poslovnog puta u inostranstvo.
Prosecna ocena: 4.25
Broj ocena: 4
Nema komentara. Ostavite komentar
Kada će biti objedinjeno plaćanje takse za muziku?
MORE
Trenutno postoji 3 parafiskalna nameta za plaćanje muzičkog dinara, poput sokoja, ofpsj i pi
Prosecna ocena: 5
Broj ocena: 1
Nema komentara. Ostavite komentar
Kada će prestati plaćanje troškova dostave kataloga iz inostranstva i pregleda kataloga na carini?
MORE
Procedura dobijanja kataloga i reklamnog materijala iz inostranstva je veoma komplikovana i skupa, jer katalozi i reklamni materijali moraju da idu na carinu, zatim slati u glavnu poštu i samo tamo se mogu preuzeti.
Prosecna ocena: 4.33
Broj ocena: 3
Nema komentara. Ostavite komentar
Kada će uplata poreza i doprinosa biti objedinjena jednom uplatnicom?
MORE
Trenutno je uplata poreza na zarade i doprinosa za radnike razvučena na 7 uplatnica. Što predstavlja veliki trošak za privredu jer u bankama u platnom prometu ova usluga košta od 200-500 dinara za pravna lica i preduzetnike. Takodje je potrebno voditi računa o pravilnom popunjavanju svih 7 uplatnica i u slučaju greške, greška se teško ispravlja i otklanja, čak se nepravilnom uplatom ulazi i u preksršajni postupak.
Prosecna ocena: 4.17
Broj ocena: 6
Nema komentara. Ostavite komentar
Kada ću prestati da plaćam grejanje u julu i avgustu?
MORE
Kada ću platiti samo ono sto sam potrošio? Zasto moram da placam centralno grejanje preko van grejne sezone. Zasto mi se ne nudi opcija da li ja uopste hocu centralno grejanje ili ne. Sa druge strane ako sam pristao na centralno grejanje valjda treba da mi se ponudi opcija da li hocu da placam tokom cele godine ili samo ono sto potrosim. I uopste mi nije jasni kriterijumi na osnovu kojih se odredjuje visina info stana.
Prosecna ocena: 4.3
Broj ocena: 10
Broj komentara: 1Pogledajte komentare Ostavite komentar
Kada će PayPal način plaćanja biti omogućen i građanima Srbije?
MORE
Građani Republike Srbije ne mogu da koriste “Pejpal” način plaćanja svojih obaveza, s obzirom da im je zabranjeno držanje deviznih sredstava na računima banaka u inostranstvu.
Prosecna ocena: 4.67
Broj ocena: 12
Nema komentara. Ostavite komentar
Kada će radno vreme u državnim organima i organizacijama biti i pre i posle podne?
MORE
Radno vreme Poreske uprave sa strankama je samo pre podne, s tim da neke službe rade od 8 do 11 časova, druge od 10 do 13 časova. Smatramo da bi radno vreme u državnim organima i organizacijama, posebno u poreskim službama, čiji je rad vezan za privredu I građane, odnosno koji rade sa strankama, trebalo da bude I pre podne I posle podne kao što je to organbizovano u Miunistarstvu unutrašnjih poslova u vezi izdvajanja ličnih dokumenata I slično.
Prosecna ocena: 4.74
Broj ocena: 12
Nema komentara. Ostavite komentar
Kada će zakonska regulativa omogućiti da se realizuju višemilionski projekti koji se odnose na obnovljive izvore energije?
MORE
Donošenje određenih podzakonskih akata Zakona o energetici koji se tiču obnovljivih izvora energije, kasni više od 6 meseci. Zbog ovoga, do danas nema ni jedne velike investicije u obnovljive izvore energije iako su na primer neke kompanije spremne da projekte vredne preko 700 miliona evra realizuju tokom 2013. i 2014. godine, a koji bi uposlili stotine ljudi tokom izgradnje, brojne transportne i građevinske kompanije i značajno doprineli punjenju republičkog budžeta kroz poreze.
Prosecna ocena: 5
Broj ocena: 4
Nema komentara. Ostavite komentar
Kada će se ukinuti obračun PDV-a na dan kada je izvršen promet robe i usluga?
MORE
Prema odredbama Zakona o porezu na dodatu vrednost, obaveza obračunavanja i plaćanja PDV-a nastaje najranije dana kada je izvršen promet robe i usluga, bez obzira na činjenicu kada će biti izvršena naplata potraživanja od kupaca. Obaveza obračuna PDV-a koja nastaje danom prometa dobara i usluga dovodi do čestih situacija da poreski obveznik duguje PDV za robu koju ni sam nije naplatio. Sa druge strane, ukoliko je roba plaćena avansno, Zakon nameće obavezu obračunavanja PDV-a danom kada je izvršeno plaćanje. Očigledno je da navedena rešenja nisu uzela u obzir potrebe privrede, odnosno destimulativne efekte primene pravila o nastanku obaveze na obim prometa robe i usluga.
Prosecna ocena: 4.72
Broj ocena: 7
Nema komentara. Ostavite komentar
Kada će biti ukinuti MUN obrasci koji se podnose na PIO fond-u?
MORE
Poštovani, moja je namera da Vam svaki dan ostavim komentar koji se odnosi na loše procedure jer ih znam makar 60. Prva koju pominjem se odnosi na PIO fond i podnošenje MUN obrazaca. Za svakog zaposlenog koji radi van radnog odnosa dužni ste da podnesete OPJ6 obrazac poreskoj upravi nakon izvršene isplate. To bi moglo da bude radjeno elektronski ali je to manji problem. Nakon što to uradite dužni ste da sa ugovorom, izvodom (na kome morate da markirate iznose doprinosa i zarade )i MUN obrascem odete u PIO fond i predate sva dokumenta šalterskoj sluzbenici. Nakon mesec dana morate ponovo da dodjete da pokupite dokumenta ako su gotova. Ako nešto njoj nije jasno onda jadni vi jer sve morate iz početka. Napominjem da na OPJ6 obrascu imate iste podatke kao i na MUN. Takodje mislim da je podnosenje MUN obrazaca apsolutno nepotrebno.
Prosecna ocena: 3.82
Broj ocena: 30
Nema komentara. Ostavite komentar
Kada će procedura vađenja ličnih dokumenata biti olakšana?
MORE
Procedura za vađenje lične karte u SUP-u Loznica: 1) Doći ujutru u 6:30 2) Čekaj napolju sa ostalih 50 ljudi do 7:30 3) U 7:30 ući i i čekaj ispred kancelarije da podneseš zahtev 4) U kancelariju prime 10 ljudi a ostalima kažu dođite sutra 5) Ponavljati proceduru dok ne upadneš u onih 10. Pa dobro je l ovo normalno?
Prosecna ocena: 5
Broj ocena: 5
Nema komentara. Ostavite komentar
Do kada će se prilikom izdavanja vozačkih dozvola dva puta naplaćivati jedno isto?
MORE
Skoro sam položio voznju. Da bih vozio, moram prvo da imam pocetnicku vozacku koja traje godinu dana. Sve uplatnice, tri njih, su me kostale 1200 dinara. Tj. daj ovom zavodu, daj onom zavodu. Kada se zavrsi godinu dana, moram platiti za regularnu dozvolu, oko 1600 dinara ukupno. Pa opet procedura za salterom. Umesto da su napravili deo, gde se dobija dozvola koja je vazeca 10 godina ili 11, gde ce policajac ako te zaustavi proveriti od kad pocinje vozacka i da izracuna da je pocetnicka prvih godinu dana, pa da kaznjava po "pocetnickom" sistemu, oni su lepo smislili da uzmu pare za isto 2 puta. Em nama prave dupli posao, em sebi u cilju sto vece otimacine.
Prosecna ocena: 4.76
Broj ocena: 8
Nema komentara. Ostavite komentar
Zašto se plaća naknada za izgradnju i održavanje skloništa prilikom izdavanja građevinske dozvole i da li je obaveza Civilne zaštite nadležna za to područje da donese nekakav akt kojim bi obavezala građanstvo da to plaća?
MORE
Lično smatram da nije potrebno, a naročito što JP za sklonište insistira da se u Rešenju o lokacijskoj dozvoli unese rečenica o obavezi plaćanja skloništa, što opet ne postoji obaveza u Zakonu o izgradnji objekata. Molim vas da o istom obavestite građanstvo, cifre nisu zanemarljive, tj. 2% od predračunske vrednosti projekta za objekat koji se gradi.
Prosecna ocena: 5
Broj ocena: 2
Nema komentara. Ostavite komentar
Do kada će pacijenti morati na svaka tri meseca da dokazuju da su dijabetičari?
MORE
Zakazala sam kod izabranog lekara 1. juna i tog dana sam otišla po recepte za insulin, tračice i iglice. U apoteci su mi rekli da recept za tračice više ne važi, jer je stupio na snagu novi pravilnik. Vratila sam se kući i zakazala drugi put kod lekara opšte prakse. Posle nekoliko dana, kada mi je zakazano, otišla sam u dom zdravlja i dobila uput za endokrinologa, da bih ispoštovala novi pravilnik. Zatim sam otišla kod endokrinologa, koji radi u ambulanti sredom, ali doktor nije došao. Sledeće srede zbog obaveza nisam uspela da odem kod endokrinologa, a već je 20. u mesecu, a sledeća sreda je 27. i pitanje je da li ću uspeti da dobijem tračice ovog meseca. 27.06.2012. odlazim kod endokrinologa prvi put, a zatim, po već utvrđenoj proceduri, sa nalazima, ponovo dolazim 28.06.2012. i dobijam izveštaj tj. potvrdu da sam dijabetičar tipa 1, što je već godinama zavedeno kod svih lekara kod kojih idem i svi imaju pristup tom podatku. Zakazala sam kod izabranog lekara da bih dobila uput za komisiju i zakazanog dana sam otišla. Komisija, međutim, nije našla sve raspoložive podatke na uputu, pa sam ponovo morala kod izabranog lekara da doda podatak koji nedostaje. Sledećeg dana otišla sam ponovo na komisiju i dobila od njih drugu vrstu formulara za tračice za merenje šećera u krvi. Ponovo sam čekala u redu u apoteci i najzad dobila tračice 5. jula. Da li je moguće da ću sličnu proceduru morati da ponavljam svaka tri meseca do kraja života ili do promene pravilnika?
Prosecna ocena: 5
Broj ocena: 14
Nema komentara. Ostavite komentar
Kada ćemo imati bolje uslove za poslovanje koji će privući strane investitore?
MORE
Prosecna ocena: 4.8
Broj ocena: 5
Nema komentara. Ostavite komentar
Kada će biti regulisan Nacionalni okvir kvalifikacija?
MORE
Posle 6 godina od kako je nasa drzava presla na bolonjski sistem studiranja jos nije regulisana sva potrebna dokumentacija koja bi novim studentima konacno definisala njihovo zvanje i omogucila im da se zaposle. Tako da moje pitanje je koliko jos godina treba da prodje pre nego sto napisete Nacionalni okvir kvalifikacija?
Prosecna ocena: 4.2
Broj ocena: 5
Nema komentara. Ostavite komentar
Zašto MUP pri registraciji vozila ne prepoznaje štampani dokaz o izvršenoj uplati e-bankingom?
MORE
Sve uplate za registraciju vozila, a verovatno i ostale birokratske procedure, morate izvršiti na šalterima pošta ili banaka jer te primerke uplatnica oni primaju kao dokaz o uplati. Ako platite direktno e-bankingom nemožete im dokazati da je to zaista izvršeno iako imate kopiju izvršene uplate sa identifikacioni brojem bančine transakcije. Ako je cilj da se što više plaćanja obavlja na ovaj jednostavniji način kako to da niko nije zaposlenima rekao da je to verodostojan dokument o uplate. Prosto se osećate kao da živite u srednjem veku.
Prosecna ocena: 4.81
Broj ocena: 10
Nema komentara. Ostavite komentar
Kada će se pojednostaviti procedura za dobijanje potvrde od RFZO radi pružanja hitne medicinske pomoći u inostranstvu?
MORE
Preuzeto sa sajta RFZO: "Osiguranici Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje tokom privremenog boravka u inostranstvu imaju pravo na hitnu medicinsku pomoć. Neophodno je da ponesu potvrdu Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje kako bi osigurali refundaciju troškova lečenja, ukoliko im to bude bilo potrebno.Da bi osiguranik dobio potvrdu RZZO, potrebno je da mu izabrani lekar izda potvrdu o zdravstvenom stanju, koju mu overava lekarska komisija matične filijale RZZO. Procedura dobijanja potvrde je besplatna. Međunarodni sporazum o zdravstvenom osiguranju potpisan je sa Velikom Britanijom, Slovačkom, Poljskom, Makedonijom, Rumunijom, Mađarskom, Češkom, Italijom, Francuskom, Luksemburgom, Belgijom, Holandijom, Nemačkom, Austrijom, Crnom Gorom, Bosnom I Hercegovinom, Hrvatskom i Bugarskom." S obzirom na to da potvrdu overava komisija (koja očigledno ne veruje lekaru zaposlenom u domu zdravlja) procedura je komplikovana i dugotrajna. Verujem da većina ljudi koji putuju ni ne znaju za ovu mogućnost, a iako znaju jednostavnije im je da uplate osiguranje u nekoj osiguravajućoj kompaniji. Postoji li neko objašnjenje zašto ovu potvrdu ne može da overi izabrani lekar?
Prosecna ocena: 5
Broj ocena: 3
Nema komentara. Ostavite komentar
Kada će za podizanje dokumenata ili ostvarivanje bilo kog prava biti jasno definisani uslovi, potrebna dokumentacija i objedinjeni na jednom mestu?
MORE
Da izbegnemo cuvenu recenicu "Fali Vam još jedan papir"
Prosecna ocena: 5
Broj ocena: 8
Nema komentara. Ostavite komentar
Kada će porodiljama olakšati davanje roditeljskog dodatka?
MORE
Prosecna ocena: 5
Broj ocena: 5
Broj komentara: 1Pogledajte komentare Ostavite komentar
Zašto ne postoji mogućnost isplate trudničkog bolovanja ukoliko su mi izmireni doprinosi, dok ostalima u firmi nisu?
MORE
Onemoguceno mi je isplacivanje trudnickog bolovanja, iako su mi regularno izmireni svi doprinosi, jer ostalima u firmi nisu isplaceni za one mesece za koje meni tece trudnicko bolovanje. U RZZO zahtevaju da svima bude sve namireno da bih ja mogla da primam nadoknadu za bolovanje. Zar nije bitno da je namireno sve za lice kome se isplacuje novac? Moram da napomenem da imam sina od 8 meseci i da se i dalje borim da dobijem neku nadoknadu od nadleznih institucija i za trudnicko i za porodiljsko odsustvo. Do sada, nista! I kako sada imaju obraza da pominju bilo kakvu borbu protiv bele kuge kada ce nam deca skoro pa ici "gola i bosa" jer su se majke drznule da provedu neki mesec tek sa novorodjenim bebama i pruze im ono najosnovnije za zivot!
Prosecna ocena: 4.84
Broj ocena: 12
Broj komentara: 1Pogledajte komentare Ostavite komentar
Kada će biti olakšana administracija u vezi sa deviznim poslovanjem?
MORE
Zakon o deviznom poslovanju clan 33. predvidja mogucnost da moze da izvrsi placanje nerezident dva umesto nerezidenta 1 uz odgovarajuci ugovor. Medjutim uredba kojom se blize odredjuje i "uredjuje" ovaj clan kaze da u slucaju placanja nerezidenta 2 umesto nerezidenta 1 moze uz prikaz ugovora, JCI i fakture o izvrsenom izvozu. Na taj nacin je izvrsena eliminacija moguznosti da nerezident 2 uplati novac unapred tj. avans umesto nerezidenta 1. Ovo cesto desava i stvara velike teskoce u poslovanju pa su firme prinudjene da se dovijaju na razne nacine i to se najcesce svodi na vvaranje sopstvene drzave. Na zalost, ovoga se strogo pridrzavaju banke i u takvim slucajevima ne odobravaju novac rezidentu tj. privrednom subjektu u zemlji. Novac se cesto vraca sto izaziva kasnjenje u obavljanju posla i dodatne troskove i neprijatnosti kod sva tri ucesnika. Poslovni partneri cesto nemaju razumevanja za ovakvo nase trazenje. Ministarstvo finansija je bilo upoznato, ali nije reagovalo. Smatram da se radi o stamparskoj gresci. Potrebno je samo izmeniti klauzulu u uredbi i reci da je potrebno ugovor ILI jedinstvena carinska isprava i faktura. Nema smisla za placanje pre izvrsenja ugovora traziti JCI i racun kao dokaz o izvozu. Potreban je samo ugovor potpisan od tri strane u kojoj ce Nerezident 1 ustupiti svoje potrazivanje od Nerezidenta 2 rezidentu tj. nasoj firmi. Sve resava ugovor o asignaciji (ustupanju potrazivanja, ustupanju duga ili slicno) potpisan od strane svih ugovornih strana.
Prosecna ocena: 4.75
Broj ocena: 4
Nema komentara. Ostavite komentar
Kada će se izveštavanje deviznog inspektorata pojednostaviti?
MORE
Izvestavanje Deviznog inspektorata po osnovu prodaje placene robe koja se nalazi u inostranstvu i neposredno isporucuje u inostranstvo (placanje/naplata po sifri 132) clanom 3. stav 1. tacka 5. Uredbe o blizim uslovima i nacinu vrsenja kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata (Sl.glasnik RS br. 112/06, 39/10 i 15/12) propisano da rezidenti Deviznom inspektoratu, radi obavljanja posredne kontrole, dostavljaju izvesaj o finansijskom efektu navedenog posla prema obrascu Prilog broj 3 koji je stampan uz Uredbu, u roku od 30 dana od dana fakturisanja robe kupcu. NBS Devizni inspektorat zahteva da im se dostavlja specifikacija za svako placanje/naplatu po sifri 132 (prodaja placene robe koja se nalazi u inostranstvu). Problem je u tome sto NBS vec dobija sve te podatke jer kod svakog placanja/naplate popunjavamo statisticki izvestaj u banci,ukljucujuci i sifru osnova placanja, koji se prosledjuju u NBS. I umesto da NBS jednostavno iz statistickih izvestaja "izvuce" sve poslove po sifri 132, ona trazi da im to po drugi put (sada direktno njima) dostavljamo u vidu posebnog izvestaja. Predlazem da se ova ureba ukine zbog dupliranja, a NBS mora da pronadje nacin da umesto ovog posebnog izvestaja koristi podatke koje vec dobija i ima na raspolaganju
Prosecna ocena: 5
Broj ocena: 2
Nema komentara. Ostavite komentar
Kada će razni formulari imati adekvatnu formu?
MORE
U PRIJAVI ZA UPIS UDRUZENJA U REGISTAR UDRUZENjA postoji jedan problem tehnicke prirode. Naime, pod tackom 6.Oblast ostvarivanja ciljeva udruzenja, prostor u koji treba uneti tekst potpuno indentican onom u Statutu udruzenja, moze primiti samo jedan red teksta, i nemoguce ga je povecati, a vrlo cesto je potrebno nekoliko redova kao sto je to bilo u mom slucaju.Posto nam je vec omoguceno da ralicite obrasce preuzimamo i popunjavamo u elektronskoj formi, potrebno je programski omoguciti da se prostor namenjen za unos teksta automatski povecava.
Prosecna ocena: 5
Broj ocena: 2
Nema komentara. Ostavite komentar
Kada će prestati namet za renoviranje stana?
MORE
Stanje u Srbiji je jako tesko medju postenim ljudima koji zive od svog rada. Zasto se za promenu stolarije treba placati drzavni namet. Zasto se za zastaklivanje terase ili sklanjanje stavljanje pregradnog zida mora raditi glavni projekt koji kosta 15Eura po kvm. Stanovi i zgrade su stare i zapustene pomognimo stanovnicima kao i razvimo posao preduzimacima i radnicima koji preuredjuju stanove tako sto cemo ukinuti troska koji se daje drzavi a kojima se samo placaju radnici koji lupaju pecate i slazu arhivu sto je potpuno beskorisno, tako cemo se boriti protiv korupcije jer koliko cujem i za odobrenje dozvola za renoviranje pocinje da se placa mito da bi se odobrile. To je u interesu naroda da jeftinije i lakse mogu da preurede svoj prostor, a ne da im se paraziti na to ugradjuju taksama.
Prosecna ocena: 4.3
Broj ocena: 10
Nema komentara. Ostavite komentar
Kada će banke prestati da traže umrlice, ukoliko je već dato na uvid rešenje o ostavinskoj raspravi?
MORE
Posle smrti moga oca, ostavinskom raspravu je sva imovina pripala majci, i kada je otisla u Vojvodjansku banku sa originalnim resenjem ostavinske, trazili su joj i umrlicu. Moje je pitanje da li ostavinska rasprava moze da se zavrsi u sudu bez umrlice? Da li je banka samo na osnovu umrlice moze da isplati novac pokojnika, ili joj treba resenje ostavinske da zna kome da isplati novac???
Prosecna ocena: 4.57
Broj ocena: 7
Nema komentara. Ostavite komentar
Zašto je potrebno poreskoj upravi dostaviti posebno uverenje da li se nalazim u evidenciji obveznika poreza na imovinu fizičkog lica?
MORE
Prilikom podnosenja poreske prijave za utvrdjivanje poreza na prenos apsolutnih prava, za kupca prvog stana treba dostaviti overenu izjavu da nemate imovinu, a zatim Vam jos traze i uverenje da niste u evidenciji obveznika poreza na imovinu? Samo gomilanje papira??? I zar poreska uprava nema taj podatak? Gordana Vasiljevic
Prosecna ocena: 5
Broj ocena: 5
Nema komentara. Ostavite komentar
Kada će se ukinuti naknade koje plaćamo a ništa ne dobijamo zauzvrat?
MORE
Arnajevo je poslednje selo u opstini Barajevo, koja opet administrativno pripada gradu Beogradu. Samim tim mestani sela duzni su da placaju Infostan. Na uplatnicama se, izmedju ostalih, nalazi i naknada za odrzavanje groblja koja iznosi stotinak dinara. Groblje je pri tome toliko zapusteno da se pitam cemu onda ta naknada kada sluzba koja o tome treba da brine samo ubira prihod. Predlog resenja : Predlazem, a vecina mestana se slaze, da se naknada ukine i da se lepo ko i do sada svako brine o svom grobu.
Prosecna ocena: 4.14
Broj ocena: 7
Broj komentara: 1Pogledajte komentare Ostavite komentar
Kada će registracija vozila moći da se završi sa jednom uplatnicom umesto 12, i da ne mora obavezno vlasnik da podnosi dokumentaciju, kao da se registruje on a ne auto?
MORE
prilikom registracije vozila u policiji, pravilnikom o registraciji vozila predvidjeno je da predmet na salter podnosi iskljucivo vlasnik vozila ili ovlasceno lice (ovlascenje vazi samo overeno u opstini, naravno za to se placa odredjena taksa)... takodje, placa se 12 razlicitih taksi za reg... Predlog resenja : identifikaciju i ispravnost vozila vrsi tehnicki pregled, koji za to ima ovlascenje od strane mupa... uz overen tehnicki pregled, mupu se podnosi polisa osiguranja i dokazi o uplatama... sto je uopste bitno ko ce doneti predmet na salter, posao radnika je samo da proveri da li su sva potrebna dokumenta tu, i da izda nalepnicu ili tablice... uopste je nebitno da li je vlasnik tu ili nije, ne registruje se vlasnik, nego vozilo... a ako je neko bas raspolozen, da registruje moj auto, hvala mu... a ako je auto ukraden, uhapsice onoga ko je na salteru... samo se narod maltretira bez veze... i sta uopste znaci ovlascenje, pa to u svetu niko ne trazi... samo se ispira mozak, i uzima taksa za taj suvisni papir... a uplate mogu da se svedu na jedan papir, tj jedan racun, pa neka drzava rasporedjuje novac kako treba, a da se na 12 uplatnica placa provizija, minimum po 30 dinara...
Prosecna ocena: 4.64
Broj ocena: 11
Nema komentara. Ostavite komentar
Kada će sudije prestati da reketiraju stranke u izvršnim postupcima?
MORE
Izvrsne sudije i izvrsni radnici su se samostalno organizovali i tumaceci zakon kako oni zele poceli su da vec vise godina reketiraju stranke u izvrsnim postpcima. Kroz formu pausala koji ne postoji strankama se namece pod pretnjom obustave izvrsnog postupka namet placanja troskova rada radnika suda ili dnevnica koji ne prolaze preko budzeta vec se uplacuju na depozitne racune suda i sa tog racuna i isplacuju. to se dopalo i sudijama u parnicama pa su i oni poceli da naplacuju svoj izlazak na uvidjaj kao izlazak na sluzbeni put sto nema blage veze jer je to kratko i u radnom vremenu a i spada u radni zadatak sudije u radnom vremenu veoma je interesantno sto vas radnici ucenjuju i obustavljaju postpak ukoliko ne platite reket, a nikada od suda nismo dobili objasnjenje za sta se traze te pare vec uvek pise samo pausal inace ovi troskovi su regulisani Pravilnikom o naknadi troskova u sudskim postupcima i nigde nema prava da se naplacuju strankama troskovi radnika suda jer su oni uposlenici ministarstva pravde i ono im isplacuje sva davanja iz radnog odnosa i po tom osnovu. nekada se ovi trokovi pokusaju opravdati i troskovima benzina privatnih vozila izvrsnih radnika ali to nije u skladu sa pravilnikom i zakonom jer se to moze koristiti u samo izuzetnim prilikam jer svi radnici suda imaju kartice za prevoz i mogu koristiti javni prevoz kao najjeftiniji i onaj koji najmanje opterecuje stranku tj duznika o ovome imam mnogobrojne dokaze i dokumentaciju ipisao sam skoro svima pa eto i Vas molim za pomoc da se izborimo sa ovim cudom od lopovluka, mozete da dovedete i televiziju da snimi odluke privrednih sudova u zajecaru u leskovcu koji deru, sudova u Nisu i lebanu koji za razdaljinu od 490 metara od suda traze naknadu za teren, a imam i odgovor na prituzbu predsednice suda u zajecaru koja me je obavestila da ja njenim radnicima treba da placam i terenski dodatak, sve u svemu ovo je jedna ozbiljna pljacka a o takvim stvarima niko ne zeli da prica niti da preduzima nesto molim Vas za pomoc i da me kontaktirate ako je moguce jer je upravo ovo izrazeno u privrednim sudovima i otezava izvrsenje sudskih odluka Predlog resenja : zabrana sudovima da isplacuju svoje radnike van ministarstva i budzeta i nalog da se pridrzavaju pravila budzetskog poslovanja, te kontrola sudova od strane drzavnog revizora. Ima slucajeva da izvrsni radnici za jedan dan podizu i po 6 dnevnica jer imaju vise predmeta. Jos jednom molba za pomoc i nadam se da ce te doci da vidite dokumentaciju jer u nasoj kancelariji imamo vise od 500 predmeta u radu i 40 obustavljenih predmeta zbog neplacanja reketa iako smo platili sudsku taksu. unapred hvala i pozdrav iz Nisa
Prosecna ocena: 4.37
Broj ocena: 8
Nema komentara. Ostavite komentar
Kada će se naći rešenje za trudnice i zaposlene koji ne mogu da overe zdravstvene knjižice dokle god poslodavac nije uplatio sve doprinose?
MORE
Od kada je na snagu stupio novi Zakon o overi zdravstvenih knjižica tj. o nemogućnosti overe zdravstvenih knjižica jer poslodavac nije uplatio doprinose. Taj Zakon nosi sa sobom toliko kontradiktornosti i kompletan problem svaljuje na leđa, u mom slučaju, trudnica jer nam ne ostavlja nikakvu alternativu sem da dobrovoljno zatražimo otkaz kod poslodavca i samim tim izgubimo svako pravo na nadoknadu od strane države tokom godinu dana porođajnog perioda. Odgovor koji sam dobila od strane ljudi iz Zavoda za zdravstveno osiguranje iz Novog Sada je da je to Zakon i da je najbolje da "pritisnemo" poslodavca da izmiri svoje obaveze. Ako ne može država da ga pritisne da to učini, kako onda to mogu ja!? Problem koji se takođe pojavljuje jeste da se ne može dobiti informacija šta će biti u slučaju kada se pojavim u porodilištu sa bolovima a knjižica mi nije overena. Služba računovodstva novosadskog porodilišta me je uputila na Zavod za zdravstveno osiguranje ali tamo nisam našla rešenje za problem već opet "savet" da budem uporna i dosadna poslodavcu pa eto možda se smiluje i uplati. Naravno da ću, kao hitan slučaj kada porođaj bude krenuo, biti primljena u porodilište ali šta je sa računom koji će mi se na kraju ispostaviti? Od drugih ljudi sam čula nezvaničnu informaciju da je cena oko 1000 EUR. Bez pravih informacija i šikaniranja od strane službenika kada se povede pitanje na tu temu jer niko ne zna pravi odgovor, provodim dane trudnoće u zabrinutosti i nerviranju šta će biti kada budem otišla na porođaj bez overene knjižice! Moram napomenutu da sam kontaktirala i Ministarstvo zdravlja i Vladu Srbije i kabinet bivšeg predsednika Tadića, mail sam poslala Ministru zdravlja ali naravno, ko sam ja, samo još jedna trudnica, koja nešto zahteva tako da nema potrebe da gube vreme i odgovaraju na moje probleme. U iskrenoj nadi da ćete mi se javiti, pa čak i bez konkretnog odgovora, srdačno Vas pozdravljam!
Prosecna ocena: 4.56
Broj ocena: 18
Broj komentara: 1Pogledajte komentare Ostavite komentar
Kada će biti donet Zakon o posredovanju u prometu nepokretnosti?
MORE
Radna grupa pri ministarstvu trgovine je Nacrt Zakona završila još 2010. godine a u martu 2011. je održana i Javna rasprava. Od tada je prošlo više od godinu dana a ne postoje ni naznake da će u skorije vreme ući u skupštinsku proceduru.
Prosecna ocena: 4.69
Broj ocena: 19
Nema komentara. Ostavite komentar
Kada će državni i lokalni organi prestati da traže potvrdu o državljanstvu i rođenju?
MORE
Gotovo na svakom koraku se trazi potvrda o drzavljanstvu i rodjenju. Ako posedujem cipovanu licnu kartu ne vidim kako sam mogao da je izvadim bez drzavljanstva? U licnoj karti mi stoji mesto i datum rodjenja koji takodje mogu da se vide i iz JMBG koji je na licnoj karti. Zasto se zakonom ne obavezu sve institucije da donosiocu cipovane licne karte ne smeju traziti potvrde o drzavljanstvu, prebivalistu i rodjenju??? Ovo mora da bude obavezujuce zakonom i nikako preporuka. Ispada da licna karta nije nikava legitimacija vec vise vredi tamo neki papir koji svako moze da falsifikuje.
Prosecna ocena: 4.69
Broj ocena: 19
Broj komentara: 1Pogledajte komentare Ostavite komentar
Kada će preduzetnici plaćati noramalan iznos firmarine?
MORE
Firmarine u Srbiji variraju od 2000 do 1500000 dinara u zavisnosti od opstine i to je jako lose za privredu.
Prosecna ocena: 5
Broj ocena: 4
Nema komentara. Ostavite komentar
Kada će organi lokalne uprave prestati da traže potvrdu o prebivalištu?
MORE
Gotovo na svakom koraku se trazi potvrda o prebivalistu. Ta adresa koja se izvadi u Ljermuntovoj je ista ona u licnoj karti i ne moze biti drugacija!!! Zasto se ne obavezu zakonski svi organi da moraju imati citac i stampac na mestu prijema zahteva i podneski, kako bi mogli da ocitaju adresu iz licne karte?
Prosecna ocena: 4.67
Broj ocena: 9
Nema komentara. Ostavite komentar
Kada ce vrtići prestati da traže nepotrebne potvrde za upis dece?
MORE
Za upis deteta u vrtic se trazi vise potvrda nego za usvajanje deteta. Najfrapantniji primer je potvrda o prebivalistu za koju mora da se ide u Ljermuntovu, a taj podatak vec postoji u cipovanoj licnoj karti.
Prosecna ocena: 4.82
Broj ocena: 11
Nema komentara. Ostavite komentar
Kada će poreska uprava prestati da traži nepotrebne izvode?
MORE
Za povracaj poreza za prvi stan poreska uprava trazi izvod iz knjige rodjenih i drzavljanstvo iako ti podaci slede iz cipovane licne karte. Takodje traze potvrdu o mestu prebivanja za sve adrese od usvajanja zakona, sto moze biti i u vise gradova. Ovo se trazi da bi se iz svih tih opstina dobavile potvrde da se ne duzim porezom (Takodje preporucuju da te potvrde sami izvadimo ili ce ceo proces da traje vise meseci umesto 15 dana). Zar poreska uprava nema jedinstven registar? Ako nema zasto ga ne napravi? Takodje mislim da su ove potvrde nepotrebne posto se prilaze i izjava overena u sudu da ne posedujem nepokretnosti, a ne vidim kako po zakonu eventualni dug po drugoj osnovi moze da mi oduzme pravo na povracaj poreza???
Prosecna ocena: 4.2
Broj ocena: 5
Nema komentara. Ostavite komentar
Kada će država da počne sama da pribavlja dokumente koje izdaje?
MORE
Primer: konkurs za posao u gradskoj opstini. Deo neophodnih papira: 1. Overene fotokopija diplome. Diploma jeste licna stvar ali se izdaje na akreditovanim skolama ili fakultetima. Ako bi se napravo jedinstven registar diplomaca, onda mi mogao da cinovnik drzavnog organa preko racunara proveri da li je neko zavrsio potrebnu skolu ili nije. 2. Overene fotokopjija radne knjizice. I radna knjizica je licna stvar ali se pitanje stvarnog staza moze proveriti preko fonda PIO jer je samo podatak u fondu merodavan za staz. Privatnici mogu da lupaju pecate u radnu knjizicu a da nista nisu uplatili zaposlenom. Prva dva dokumeta su relativno sporna da lako moze da se pribavi od strane loklane samouprave tj. drzavnog organa, ali pogledajmo ostala 4 3. Drzavljanstvo. Ono izdaju maticne sluzbe, i svaki drzavni organa lako moze da pribavi drzavljanstvo bilo kog gradjanina. Zasto da gradjanin ceka u redu svako malo za drzavljnastvo 4. Izvod iz MKR. Potpuno isto kao i za drzavljanstvo 5. Potrd iz MUP da nije osudjivan. I MUP je deo drzave, tako da i ovaj dokumet moze da se pribavi po sluzbenoj duznosti 6. Potvrda iz suda da nije pod istragom. I sud je drzavni organ tako da i ova potvrda moze da se pribavi po sluzbenoj duznosti, Dakle, moj predlog je da se svim drzavnim organim, dozvoli pirsup, jednom centralizovanom registu ovih podataka. Za izradu ovakvog jedinstvenog registra, neophodna je dorba volja drzave i par stotina hiljada evra za razvoj takvog informacionog sistema.
Prosecna ocena: 4.69
Broj ocena: 16
Broj komentara: 1Pogledajte komentare Ostavite komentar
Kada će papirologija potrebna za ostvarenje prava na porodiljsku naknadu biti prepolovljena?
MORE
Prema analizi koju je pripremilo Udruženje vlasnika računovodstvenih agencija (UVRA) za prijavu porodiljskog odsustva poslodavac i porodilja treba da prikupe 86 papira, od kojih je čak 80 nepotrebno. Administracija prijave trudničkog i porodiljskog odsustva košta privredu više od 690 miliona dinara godišnje. Za taj novac moglo bi da se zaposli 1200 ljudi i da godinu dana prima prosečnu platu u Srbiji. Ovo su nalazi USAID BEP studije o administrativnim troškovima poslovanja iji je autor Branko Radulović i NALED-ove analize. Sa malo dobre volje, ti se troškovi mogu i više nego prepoloviti. Potrebno je samo ukinuti obavezu podnošenja nepotrebnih dokumenata i uspostaviti direktnu komunikaciju između nadležnih državnih organa. Konkretne uštede će odmah uslediti, a ko zna, možda bude efekata i na natalitet, u koji se država zaklinje, a kao da ga svakom svojom procedurom obeshrabruje.
Prosecna ocena: 4.86
Broj ocena: 14
Nema komentara. Ostavite komentar
Kada će šuma parafiskalnih opterećenja privrede biti raskrčena?
MORE
Privrednici u Srbiji možda ne plaćaju najveće poreze, ali su zato podvrgnuti masi parafiskalnih opterećenja koja je bez presedana. Naknade za upise u razne registre, za izdavanje licenci, za proveru uslova za obavljanje delatnosti, za ekologiju, vanredne situacije, registraciju kola, firmarina, vazdušarina, naknada za šume... To je samo delić onoga što privreda plaća. Sada znamo da se broj tih nameta na privredu meri ne desetinama, već stotinama. Naplaćena sredstva su često prihod agencija i fondova i troše se bez nekog posebnog nadzora, kao da su ih te agencije i fondovi zaradili na tržištu, a ne zahvaljujući obavezi plaćanja definisanoj u propisima. Ono što je možda i najgore je da kada potencijalni preduzetnik pokuša da sazna kolike će iznose naknada plaćati ako otvori firmu u određenoj delatnosti, najčešće dobije odgovor da to niko ne zna. Tako danas naknada imamo sve više, a privrednih subjekata sve manje. Čak i ako se ukupan iznos plaćanja ne umanji odmah, biće veliki napredak da umesto stotina naknada imamo transparantan sistem sa nekoliko poreza i samo najneophodnijim naknadama.
Prosecna ocena: 5
Broj ocena: 6
Nema komentara. Ostavite komentar
Kada će imovina za koju Vojska Srbije nema interesa biti stavljena u ekonomsku funkciju?
MORE
Još u junu 2006. godine, Vlada Srbije je donela Master plan otuđenja prema kome je na teritoriji Republike Srbije za komercijalizaciju predviđeno ukupno 447 vojnih kompleksa razvrstanih u deset kategorija koje uključuju i 42 kluba vojske, 51 kasarnu, 7 sportsko-rekreacionih i turustičkih centara, 12 aerodroma, 103 skladišta, 56 poligona, vežbališta i strelišta kao značajne komplekse zemljišta, vojne ekonomije i slično. I privreda i lokalna samouprava su ovu vest dočekali kao obećanje snažne razvojne injekcije. Nažalost, najvećim delom ove imovine i dalje raspolaže onaj kome ne treba – vojska. Oni koji je je žele i znaju šta bi sa njom uradili tek treba da je dobiju.
Prosecna ocena: 3.8
Broj ocena: 5
Nema komentara. Ostavite komentar
Kada će država umesto privrede vršiti razvrstavanje dažbina na zarade na uplatne račune?
MORE
Privredni subjekti svakog meseca izgube u proseku nešto više od 90 minuta na podnošenje poreskih prijava o porezu i doprinosima na zarade, što privredu godišnje košta više od 615 miliona dinara. I to ako sve ide kao po loju. A često ne ide. Radnici Poreske uprave prilikom knjiženja dostavljenih obračuna, prave i greške. Njihovo ispravljanje, treba li reći, pada na teret privrednih subjekata. Oni tada moraju da podnesu zahtev za izlistavanje poreskih kartica, plate nadoknadu za to izlistavanje poreskih kartica, zatim preuzmu kartice, uporede stanja iz kartica sa svojom evidencijom, pa ukoliko uoče neslaganja moraju da podnesu zahtev za usaglašavanje sa odgovarajućom dokumentacijom. Ukoliko bi država preuzela da radi svoj posao i da razvrstava uplaćena sredstva na SVOJE pojedinačne račune, puno bi dobile i siromašne opštine koje svakog meseca gube milione dinara u korist velikih gradova zbog pogrešnog razvrstavanja uplata od strane preduzeća.
Prosecna ocena: 4.88
Broj ocena: 8
Nema komentara. Ostavite komentar
Kada će u Srbiji biti isplatljivije poslovati legalno nego u sivoj zoni?
MORE
Zapošljavati radnike u Srbije je skuplje nego u mnogim drugim zemljama, naročito ako pogledamo dažbine za nisko-kvalifikovanu radnu snagu. S druge strane, inspekcijska kontrola je skoro isključivo usmerena ka privredi koja posluje u legalnim tokovima. Tako su oni koji poštuju propise kažnjeni i visokim doprinosima i kontrolama inspekcijskih službi. Oni koji rade u sivoj zoni imaju manje troškove jer a) ne plaćaju poreze i naknade i b) inspekcije ih ostavljaju na miru jer se ne zna u čijoj su nadležnosti. Tako nelojalna konkurencija guši legalnu privredu. Rešenje – jednostavno: smanjiti opterećenje plata i usmeriti kontrolu na one koji posluju van legalnih tokova i one kod kojih se proceni veći rizik kršenja propisa.
Prosecna ocena: 4.82
Broj ocena: 11
Nema komentara. Ostavite komentar
Kada će biti omogućen pojednostavljen izvoz proizvoda iz Srbije?
MORE
Kada će biti omogućen pojednostavljen izvoz pojedinačnih proizvoda niske vrednosti do 100eura iz Srbije, koji su najčešći proizvod MSP sektora.
Prosecna ocena: 4.4
Broj ocena: 5
Broj komentara: 1Pogledajte komentare Ostavite komentar