Anketa

mart 2017 Da li biste želeli da od države umesto papirnih dobijate elektronske dokumente:
Rezultati

Advisory Board

AnaTrbovic.jpg
AnaTrbovic.jpg
Prof. dr Ana S. Trbović je dekanka Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA) i predmetni profesor za Strateški menadžment, Pregovaranje, Istoriju evropske ideje i Upravljanje javnim sektorom. Partner je u konsultantskoj firmi EuroBalkan Advisors (EBA), a prethodno je radila kao konsultant za konkurentnost, investicije i unapređenje radne snage u USAID/ Booz Allen Hamilton. Doktorirala je na Flečer školi prava i diplomatije. Magistar je prava i diplomatije (Flečer škola, Tafts i Harvard) i magistar javne uprave (Kenedi škola, Harvard, Boston, SAD). Usavršavala se i na diplomatskom fakultetu u Francuskoj, Institut d'Etudes Politiques. Završila je tri fakulteta - ekonomiju, međunarodne odnose i francusku književnost. Govori više stranih jezika. Radila kao pomoćnik ministra za ekonomske odnose sa inostranstvom u Vladi R. Srbije (2002.-2006.), gde je bila zadužena za koordinaciju procesa pristupanja EU, a zatim za izradu strategije i mera podsticanja stranih ulaganja. Autorka je knjiga «Pravna geografija raspada Jugoslavije» (Oxford University Press, 2008), «Javna uprava i evropske integracije Srbije» (Zavod za udžbenike i FEFA, 2010) i više naučnih radova iz oblasti ekonomije, evropskih integracija i javne uprave. Članica je predsedništva i izvršnog odbora Saveza ekonomista Srbije, izvršnog odbora Udruženja korporativnih direktora Srbije i drugo. Aktivna je u NALED-u od osnivanja kao podrška izvršnoj kancelariji i rukovodstvu organizacije.
ToplicaSpasojevic.jpg
ToplicaSpasojevic.jpg
Toplica Spasojević rođen je 27. oktobra 1956. godine u Svilajncu. G. Spasojević je diplomirao na Ekonomskom fakultetu Beogradskog univerziteta. On je su-osnivač predsedništva Holding kompanije ITM grupe, kao jedne od vodećih kompanija u centralnoj Evropi. Takođe je član “Projekta nacionalne strategije za ekonomski razvoj u Srbiji” organizovanog od strane Ministarstva ekonomije. Aktivni je član Beogradske privredne komore i to kao predsednik “Udruženja za trgovinu”. Njegovu viziju i rezultat kompanija „Sony” je 1989. godine nagradila titulom „distributera godine”. Od 2007. godine je aktivan član predsedništva Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj kao i član „Poslovnog saveta“ Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja Republike Srbije. Od 2008. je i član Nacionalnog saveta za konkurentnost Republike Srbije.
MijatDamjanovic.jpg
MijatDamjanovic.jpg
Idejni osnivač i stručni koordinator NALED-a do jula 2007. Diploma Pravnog fakulteta 1964. Postdiplomske studije završene 1969. a doktorske 1976. godine. Akademska karijera od 1975. godine kao docent na Fakultetu političkih nauka odnosno redovni profesor od 1987. Dva mandata šefa Katedre za politikologiju, i pozicija Dekana od 2002. do 2004. godine, član Nastavno – naučnog veća BU i Saveta BU. Od 2007. godine radi na Megatrend Univerzitetu - Fakultet za državnu upravu i administraciju kao redovni profesor. Intenzivan rad na podizanju kapaciteta postojećih institucija i formiranju novih i rad na izradi zakonskih projekata, njihovoj promociji i evaluaciji. Autor, koautor i editor većeg broja objavljenih knjiga i preko 150 članaka u domaćim i inostranim časopisima i revijama. Učešće u istraživačkim (empirijsko-teorijskim) projektima, članstvo u profesionalnim asocijacijama i nevladinim organizacijama, predavačke aktivnosti u drugim institucijama i učešće na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Dobitnik nagrade Vlade Francuske A.M.O.P.A, specijalnog priznanja Guvernera Floride za unapređivanje akademske saradnje SAD i SFRJ, ordena rada sa srebrnim vencem, plakete Grada Beograda i priznanja Ministarstva obrazovanja Vlade Indonezije.
VladanMaksic.jpg
VladanMaksic.jpg
Vladan Maksić rođen je 12. oktobra 1961. godine u Beogradu. Po završetku studija na Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, počine da radi kao profesor u Srednjoj Tehničkoj školi. Od 1989. godine do 1994. godine zapošljava u preduzeću Minel Elip, prvo kao glavni projektant a zatim kao tehnički direktor i zamenik generalnog direktora. Od 1994. postaje direktor i suvlasnik privatnog preduzeća Euronimax. Od 1997. godine do 1999. godine radi kao zamenik sekretara u Sekretarijatu za privredu u skupštini grada Beograda. 1999. do 2000. godine nalazi se na funkciji direktora JKP GSP Beograd. Od 2000. do 2001. godine vraća se na funkciju zamenika sekretara u Sekretarijatu za privredu u skupštini grada Beograda. Od 2001. godine pa do danas g. Maksić je generalni direktor i vlasnik privatnog preduzeća Nimax u Beogradu, osnovanog 1991. godine a registrovanog kao preduzeće 1997. godine.
VladimirCupic.jpg
VladimirCupic.jpg
Vladimir Čupić rođen je u Skoplju 1966. godine. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Od 1997. do 2001. godine bio je rukovodilac u Deloitte & Touche. Tokom 2001. je radio kao savetnik ministra u Ministarstvu za privredu i privatizaciju u Vladi Republike Srbije. Sredinom 2001. godine postaje direktor Agencije za privatizaciju Republike Srbije a u periodu od januara 2003. do maja 2003. radi kao Izvršni direktor za privatizaciju u Agenciji za privatizaciju. Od maja 2003. do decembra 2006. bio je na funkciji člana Izvršnog odbora Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd. Od januara 2007. godine je predsednik Izvršnog odbora HYPO Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd, banke kćerke Hypo Alpe-Adria-Bank International AG iz Austrije. Zadužen za upravljanje i razvoj poslovanja sa privredom, poslova finansiranja javnog sektora, poslova upravljanja sredstvima, investicionog bankarstva, pravnih poslova, kao i za razvoj ljudskih resursa. Sa funkcije Direktora predstavništva Atlantic grupe u Srbiji, u maju 2016. prelazi na funkciju Izvršnog direktora kompanije Victoria Group. Vladimir Čupić je član upravnih tela odabranih i renomiranih kompanija, institucija i organizacija koje deluju u Srbiji.