Uprava

Radom NALED-a upravljaju rukovodeći organi koji se staraju da sve aktivnosti organizacije budu u skladu sa ciljevima alijanse, zajedničkim stavovima članstva, zakonskim okvirima i dobrim etičkim principima. Ključni organi NALED-a su Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor, Izvršni odbor, Savetodavni odbor, Etički komitet i Izvršni direktor.

Skupština kao najviše upravno telo alijanse okuplja sve članovi NALED-a, i sastaje se najmanje jednom godišnje kako bi razmotrila realizovane aktivnosti i rezultate, usvojila finansijske i operativne izveštaje i odredila prioritete za narednu godinu.

Upravni odbor čini 9 članova iz redova kompanija, opština i NVO u članstvu NALED-a, i kao rukovodeći organ NALED-a stara se o realizaciji ciljeva alijanse i njenom dobrom imidžu u javnosti.

Upravni odbor čine:

Aleksandar Ružević, Coca-Cola HBC (predsednik)

Goran Kovačević, Gomex (potpredsednik)

Vladan Vasić, Grad Pirot (potpredsednik)

Dragana Čukić, ACES (potpredsednica)

Vladimir Novaković, Apatinska pivara

Stanka Pejanović, Gorenje

Vojislav Genić, SAP Central Eastern Europe

Goran Cvetanović, Grad Leskovac

Saša Pavlov, Grad Pančevo

Izvršni odbor čini 9 članova koje imenuje Upravni odbor i koji deluju kao podrška Izvršnoj kancelariji i Upravnom odboru u realizaciji ciljeva i aktivnosti.

Članovi Izvršnog odbora su:

Dejan Đokić, Asseco SEE (predsednik)

Darko Vukobratović, Contango

Đoka Janjušević, Gudmark Group

Vesna Živković, Inpharm

Ninoslav Erić, Opština Ćuprija

Tihomir Petković, Grad Užice

Bane Spasović, Grad Požarevac

Milivoje Jovanović, Eneca

Nadzorni odbor okuplja 5 članova iz redova privrede i lokalnih samouprava, koji kontrolišu finansijsko poslovanje NALED-a.

Nadzorni odbor čine:

Marija Gardžić, DIS (predsednica)

Gordana Bukumirić, Uniqa

Vladislav Cvetković, PWC

Igor Anić, ProCredit Bank

Boban Đurović, Opština Vrnjačka banja

Savetodavni odbor čini 5-10 članova među kojima su najugledniji stručnjaci iz zemlje i inostranstva koji rade na razvijanju dugoročne strategije NALED-a i podizanju kvaliteta njenog rada.

Članovi Savetodavnog odbora su:

Suzana Đorđević, Hemofarm fondacija

Slobodan Georgiev, BIRN

Neven Marinović, SMART

Nebojša Zelenović, Grad Šabac

Patricia Gannon, Karanović & Nikolić

Etički komitet predlaže sadržaj, izmene i dopune Etičkog kodeksa, prati poštovanje Etičkog kodeksa i podstiče etičko poslovanje članova NALED-a.

Etički komitet čine:

David Lythgoe, Halifax (predsednik)

Tanja Marinković-Vukotić, APR

James Thornley, KPMG

Izvršni direktor organizuje redovno obavljanje delatnosti NALED-a, stara se i odgovara za zakonitost rada, korišćenje i raspolaganje sredstvima udruženja.

Izvršna direktorka NALED-a je:

Violeta Jovanović