Upravni odbor

Upravni odbor (UO) je najaktivniji deo upravljačke strukture i sastoji od 9 članova koje čine predstavnici kompanija, opština i NVO koji su članovi NALED-a.

Upravni odbor bira i razrešava Skupština iz svojih redova, a struktura je srazmerna strukturi članstva (pet dolazi iz sektora koji ima najviše članova – privrede, tri iz redova lokalnih samouprava, a jedan iz civilnog sektora.) UO zajedno sa Izvršnom direktorkom usmerava aktivnosti organizacije u skladu sa smernicama Skupštine, donosi važne odluke, bira osobu kojoj će biti dodeljena NALED-ova nagrada Reformator godine, predstavlja organizaciju u javnosti i kod donosioca odluka. Kao rukovodeći organ NALED-a, UO se stara o realizaciji ciljeva alijanse i njenom dobrom imidžu u javnosti. Mandat traje četiri godine, a članovi UO sastaju se jedanput mesečno.

Upravni odbor čine:

  • Vladimir Novaković, Apatinska pivara (predsednik)
  • Goran Kovačević, Gomex (potpredsednik)
  • Vladan Vasić, Grad Pirot (potpredsednik)
  • Dragana Čukić, ACES (potpredsednica)
  • Svetoslav Atanasov, Coca-Cola HBC Srbija 
  • Stanka Pejanović, Gorenje
  • Vojislav Genić, SAP Central Eastern Europe
  • Goran Cvetanović, Grad Leskovac
  • Saša Pavlov, Grad Pančevo