Blog

Model koji radi
Blog

Model koji radi

09.05.2019.

Naći dobre primere u regionu, optimizovati postupak, doneti zakon, napraviti e-sistem, obučiti službenike, ispratiti sprovođenje zakona...

Pročitaj blog
Da li je tvit predsednika arhivska građa?
Blog

Da li je tvit predsednika arhivska građa?

19.02.2019.

Digitalna transformacija je najmanje tehnologija. To je prevashodno edukacija svih učesnika, definisanje procesa prema potrebama korisnika...

Pročitaj blog
Predlozi Ministarstva poljoprivrede za unapređenje organske proizvodnje
Blog

Predlozi Ministarstva poljoprivrede za unapređenje organske proizvodnje

10.01.2019.

Izrada novog modela subvencionisanja organske proizvodnje jedna od ključnih...

Pročitaj blog
Vraćanje sezonskih radnika u legalne tokove
Blog

Vraćanje sezonskih radnika u legalne tokove

09.08.2018.

Uvesti elektronski sistem prijave i evidencije sezonskih radnika...

Pročitaj blog
eŠalterom protiv šaltera
Blog

eŠalterom protiv šaltera

18.07.2018.

Unaprediti postupak upisa prava u katastar...

Pročitaj blog
Od njive do e-agrara
Blog

Od njive do e-agrara

18.07.2018.

Ujednačiti politiku prava na podsticaje i uvesti elektronski sistem za njihovu dodelu...

Pročitaj blog
Dugovi za lekove premašili 100 miliona evra
Blog

Dugovi za lekove premašili 100 miliona evra

11.07.2018.

Rešiti problem naplate potraživanja za isporučene lekove  ...

Pročitaj blog
Uspostaviti registar neporeskih nameta
Blog

Uspostaviti registar neporeskih nameta

04.07.2018.

Uspostaviti javni registar neporeskih nameta i unaprediti predvidljivost taksa i naknada...

Pročitaj blog
Izjednačiti cene komunalnih usluga
Blog

Izjednačiti cene komunalnih usluga

27.06.2018.

Izjednačiti cene komunalnih usluga za krajnje korisnike...

Pročitaj blog