Produžen rok - prijave eksperata za EU PAR Visibility projekat - komunikacije, obuke, IT

U okviru projekta “Podrška vidljivosti i promociji reforme javne uprave u okviru Ugovora EuropeAid/138101/DH/SER/RS” raspisan je Otvoreni poziv za zainteresovane stručnjake povodom uspostavljanje Liste senior i junior eksperata u sledećim oblastima:

  • Senior ekspert(i) za komunikacije
  • Senior ekspert(i) za obuke / transfer znanja
  • Senior ekspert(i) za obuke u domenu reforme javne uprave (PAR)
  • Junior ekspert(i) za komunikacije
  • Junior ekspert(i) za odnose sa medijima
  • Junior ekspert(i) za odnose sa medijima i organizaciju događaja
  • Junior ekspert(i) za društvene mreže
  • Junior ekspert(i) za obuke / transfer znanja
  • Junior IT ekspert(i)

Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti do 11. novembra. Stručnjaci izabrani za Listu eksperata biće angažovani na kratkoročnim poslovima tokom trajanja Projekta, sa ciljem jačanja nacionalnih kapaciteta za predstavljanje potreba i pozitivnih efekata reforme javne uprave (PAR) i reforme javnih finansija (PFM).

U prilogu možete pronaći detaljnije informacije o projektu, njegovim ciljevima i aktivnostima, kao i proceduri prijavljivanja i potrebnim profilima Senior i Junior eksperata.

Call for Non-Key Experts - EU PAR Visibility and Communications Project
General profiles - Non-key experts, EU PAR Visibility and Communications Project