Savez za hranu i poljoprivredu dobio novo predsedništvo

Vladimir Čupić, generalni direktor Atlantic grupe, izabran je za predsednika NALED-ovog Saveza za hranu i poljoprivredu na Izbornoj sednici održanoj 14. septembra u Erdeviku. Njemu su članovi Saveza drugi put ukazali poverenje da predvodi sprovođenje aktivnosti na realizaciji strateških ciljeva i prioriteta u naredne dve godine.

Za potpredsednike Saveza izabrani su Andrea Radonjić, menadžer za javne i regulatorne poslove kompanije Coca-Cola HBC Srbija, Svetlana Glumac, direktor za korporativne i regulatorne poslove kompanije Moji brendovi i Aleš Mozetič, generalni direktor kompanije Don Don.

Savez okuplja 37 kompanija, lokalnih samouprava i asocijacija oko zajedničkog cilja – pružanje podrške uspostavljanju savremenog regulatornog i institucionalnog okvira, kao i stabilnog poslovnog okruženja u sektoru hrane i poljoprivrede. Savez se zalaže i za institucionalizaciju javno-privatnog dijaloga kao i uspostavljanje stabilnog, predvidivog i održivog poslovnog ambijenta za privredne subjekte iz sektora hrane i poljoprivrede, uključujući i politiku podsticaja u oblasti poljoprivrede.