O razvoju e-uprave u naredne tri godine

Treća radionica Koordinacionog saveta za e-upravu koja za cilj ima izradu Programa razvoja elektronske uprave 2019-2021. održana je 28. i  29. marta u Vršcu. Planirano je da Program strateški usmeri razvoj elektronske uprave u naredne tri godine i prvi je dokument javnih politika koji će u potpunosti biti izrađen u skladu sa Zakonom o planskom sistemu.

Radionicu je otvorio doc. dr Mihailo Jovanović koji je predstavio aktuelne projekte u oblasti e-uprave sa posebnim fokusom na unapređenje Zakona o opštem upravnom postupku, odnosno uvođenju elektronskih ZPSE obrazaca. Prvog dana predstavljeni su i rezultati Еx-post analize efekata Strategije razvoja e-uprave za period od 2015. do 2018. godine, kao i plan sprovođenja Ex-ante analize efekata Programa razvoja e-uprave za period od 2019. do 2021. godine.

Drugog dana radionice Svetlana Jovanović predstavila je projekat izrade Enterprise arhitekture elektronske uprave i plana reforme kancelarijskog poslovanja i grafičkog prikaza poslovnog procesa u javnoj upravi. Takođe, predstavljeni su ciljevi Programa – Razvoj infrastrukture u elektronskoj upravi i obezbeđivanje interoperabilnosti, Unapređenje pravne sigurnosti u korišćenju elektronske uprave, Povećanje dostupnosti elektronske uprave građanima i privredi kroz unapređenje korisničkih servisa i Otvoreni podaci u elektronskoj upravi. Potom su učesnici radionice definisali, izmenili i dopunili aktivnosti ciljeva Programa.

Koordinacioni savet za elektronsku upravu je telo koje je osnovala Vlada Republike Srbije sa ciljem da usklađuje aktivnosti na izradi i sprovođenju strateških akata iz oblasti elektronske uprave. Radom ovog tela koordinira Kancelarija za iT i eUpravu uz pomoć NALED-a, a izrada prvog strateškog dokumenta -  Programa razvoja e-uprave 2019-2021, biće praćena kroz Jedinstveni informacioni sistem javnih politika koji je izradio RSJP. Konsultativni proces pratiće sve faze izrade, kako bi sve zainteresovane strane bile uključene u proces.

O razvoju e-uprave u naredne tri godine
O razvoju e-uprave u naredne tri godine
O razvoju e-uprave u naredne tri godine
O razvoju e-uprave u naredne tri godine