Pitajte kada ćemo se osloboditi suvišnih papira

Papirna administracija i šalterski kontat još uvek su čvrsto ustanovljena praksa u Srbiji, što stvara praktične probleme građanima i privredi, onemogućava ih da ostvare svoja prava brzo i lako, a iznad svega iziskuje nepotreban trošak vremena, novca i prostora za skladištenje fizičke dokumentacije.

Na sajtu www.pitajtekada.rs građani do 1. oktobra mogu da predlože i izglasaju procedure sa najviše papirologije koje žele da prve budu digitalizovane i pitaju nadležne institucije kada će rasteretiti administraciju od suvišnih papira. Predlozi koji dobiju najviše glasova biće obrađeni u okviru NALED-ove Sive knjige propisa i dostavljeni Vladi Republike Srbije i resornim ministrima od kojih će se tražiti konkretan odgovor. NALED će pratiti rad institucija i izveštavati o njihovoj spremnosti da naprave korake ka administraciji bez suvišnih papira i čekanja u redovima.

Kampanja “Pitajte kada” deo je projekta “Ka administraciji bez suvišnih papira” koji za cilj ima unapređenje elektronske uprave u Srbiji koja će omogućiti brže, sigurnije i jeftinije javne usluge za građane i privredu.

Projekat pruža podršku u izradi 12 prodzakonskih akata Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju. Usvajanjem ovog zakona u oktobru 2017. godine i zakonskim izjednačavanjem elektronskog dokumenta sa papirnim, načinjen je prvi korak ka unapređenju regulative elektronskog poslovanja i elektronske komunikacije između javne uprave, građana i privrede. Da bi ovaj zakon u potpunosti zaživeo u praksi neophodno je donošenje pozakonskih akata koji će nastati u okviru ovog projekta i detaljnije će urediti elektronsko čuvanje dokumenata, šeme autentikacije, kvalifikovani elektronski potpis u klaudu i druge usluge od poverenja.

Projekat “Ka administraciji bez suvišnih papira” finansijski je podržao Fond za dobru upravu Vlade Velike Britanije, a sprovode ga PwC, NALED i CEP u partnerstvu sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstvom kulture i informisanja, Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Arhivom Srbije.