Anketa

mart 2017 Da li biste želeli da od države umesto papirnih dobijate elektronske dokumente:
Rezultati

barometar propisa


Uz podršku USAID Projekta za razvoj konkurentnosti od 2011. godine NALED sprovodi projekat Barometar propisa koji prati i meri nivo zakonodavne aktivnosti u Srbiji.

U pitanju je on-line aplikacija koja omogućava sveobuhvatan uvid u realnom vremenu u status donošenja podzakonskih akata (usvojeni/neusvojeni, kasne/na vreme), bez kojih nije moguća efikasna primena novih zakona. Barometar trenutno prati preko 20 zakona koji su doneseni u protekle četiri godine, a koji su ključni za povećanje privredne konkurentnosti zemlje, među kojima su i Zakon o energetici, Zakon o planiranju i izgradnji, Zakon o trgovini, Zakon o javnom informisanju i medijima i slično. Na osnovu analize zakonskih odredbi pripremljena je lista od preko 400 podzakonskih propisa (uredbi, pravilnika, odluka) koje je neophodno doneti kako bi se obezbedilo sprovođenje zakona, izbegla arbitrarnost u primeni i sprečila korupcija. Zahvaljujući Barometru, prvi put u Srbiji javnosti je omogućeno da brzo i lako stekne uvid u zakonodavnu aktivnost državnih organa i njihovu sklonost da (ne)poštuju rokove.


Barometar Podzakonskih akta
Ukupan broj podzakonskih akta : 426

Broj podzakonskih akta usvojen pre roka : 70

Broj podzakonskih akta usvojen posle roka : 210
Prosečno kašnjenje (dato u danima) : 353

Broj ne usvojenih podzakonskih akta koji kasne : 146
Prosečno kašnjenje (dato u danima) : 1554

Broj ne usvojenih podzakonskih akta čiji rok nije istekao : 0

Broj podzakonskih akta sa ne definisanim rokom za usvajanje : 0

Prosečno kašnjenje (dato u danima)