Poslednja vest 15. novembar 2017.

Svaki treći građanin ne ume da prepozna ispravan fiskalni račun

U sredu 15. 11. 2017. NALED je predstavio novo istraživanje stavova građana o sivoj ekonomiji koje pokazuje da gotovo svaki treći građanin Srbije ne ume da prepozna ispravan fiskalni račun, a 59% sva plaćanja obavlja isključivo kešom i tako „hrani“ sivu ekonomiju. Podrška stanovništva borbi protiv sive zone i dalje je veoma visoka i dostiže 90%. Dve trećine smatra da poslovanje mimo zakona nije opravdano i svaki drugi građanin veruje da će proglašenje 2017. i 2018. Godinama borbe protiv sive ekonomije pomoći suzbijanju.

Više informacija pogledajte ovde

Nacionalna Alijansa za Lokalni Ekonomski Razvoj

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) je nezavisno, neprofitno i nestranačko udruženje kompanija, opština i organizacija civilnog društva koje rade zajedno na stvaranju boljih uslova za život i rad u Srbiji. Od osnivanja 2006. do danas, NALED je izrastao u najveću privatno-javnu asocijaciju. NALED okuplja gotovo 280 članova, a mrežu partnera čini više od 100 državnih institucija i međunarodnih organizacija.

NALED se pozicionirao kao ključni sagovornik Vlade i Parlamenta u definisanju regulatornih prioriteta i zakonskih rešenja od značaja za privredu. Daje nezavisnu ocenu rada državnih institucija i izveštava javnost i Evropsku komisiju o statusu reformi u Srbiji. Članovi NALED-a se zalažu za efikasnu državu, smanjenje birokratije i parafiskalnog opterećenja privrede i fer konkurenciju. Sve aktivnosti NALED-a usmerene su na poboljšanje poslovne klime na nacionalnom i lokalnom nivou.

Uzmi račun i pobedi

Uzmi račun i pobedi

Građevinske dozvole

Građevinske dozvole

Regulatorni indeks Srbije

Regulatorni indeks Srbije

Capital Summit 2015

Capital Summit 2015

Izrada novog veb sajta NALED-a je u toku. Uskoro smo dostupni sa novim sadržajima i on-line servisima za članove i partnere.

Copyright © NALED | Sva prava zadržana 2017.

Web dizajn Zea Stim R&D