Poslednja vest23. februar 2018.

Projekat javno privatnog dijaloga

Od 23. februara do 12. marta, u NALED-u je bio otvoren konkurs namenjen organizacijama civilnog društva u Srbiji za učešće na Projektu javno privatnog dijaloga. Stručni evaluatori će na osnovu unapred zadate metodologije oceniti pristigle 41 prijave. Uža lista odabranih organizacija biće objavljena na sajtu NALED-a najkasnije do 23. marta, a finalni izbor dve organizacije koje će učestvovati na projektu u prvoj godini, do 30. marta 2018.

Projekat koji će se sprovoditi u naredne četiri godine, u saradnji sa RSJP i uz podršku USAID-а, ima za cilj unapređenje dijaloga i saradnje između institucija, privrede i organizacija civilnog društva, radi unapređenja poslovnog okruženja u Srbiji. U okviru projekta, odabraćemo nekoliko organizacija kojima ćemo pružiti direktnu podršku u zagovaranju ključnih ekonomskih reformi, kroz obuke o pregovaranju, lobiranju, fasilitaciji, moderaciji, izradi nacrta izmene propisa, studijske posete i izgradnju partnerstava sa institucijama.

Nacionalna Alijansa za Lokalni Ekonomski Razvoj

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) je nezavisno, neprofitno i nestranačko udruženje kompanija, opština i organizacija civilnog društva koje rade zajedno na stvaranju boljih uslova za život i rad u Srbiji. Od osnivanja 2006. do danas, NALED je izrastao u najveću privatno-javnu asocijaciju. NALED okuplja gotovo 280 članova, a mrežu partnera čini više od 100 državnih institucija i međunarodnih organizacija.

NALED se pozicionirao kao ključni sagovornik Vlade i Parlamenta u definisanju regulatornih prioriteta i zakonskih rešenja od značaja za privredu. Daje nezavisnu ocenu rada državnih institucija i izveštava javnost i Evropsku komisiju o statusu reformi u Srbiji. Članovi NALED-a se zalažu za efikasnu državu, smanjenje birokratije i parafiskalnog opterećenja privrede i fer konkurenciju. Sve aktivnosti NALED-a usmerene su na poboljšanje poslovne klime na nacionalnom i lokalnom nivou.

Uzmi račun i pobedi

Uzmi račun i pobedi

Građevinske dozvole

Građevinske dozvole

Regulatorni indeks Srbije

Regulatorni indeks Srbije

Capital Summit 2015

Capital Summit 2015

Izrada novog veb sajta NALED-a je u toku. Uskoro smo dostupni sa novim sadržajima i on-line servisima za članove i partnere.

Copyright © NALED | Sva prava zadržana 2018.

Web dizajn Zea Stim R&D