Nacionalna Alijansa za Lokalni Ekonomski Razvoj

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) je nezavisno, neprofitno i nestranačko udruženje kompanija, opština i organizacija civilnog društva koje rade zajedno na stvaranju boljih uslova za život i rad u Srbiji. Od osnivanja 2006. do danas, NALED je izrastao u najveću privatno-javnu asocijaciju. NALED okuplja gotovo 280 članova, a mrežu partnera čini više od 100 državnih institucija i međunarodnih organizacija.

NALED se pozicionirao kao ključni sagovornik Vlade i Parlamenta u definisanju regulatornih prioriteta i zakonskih rešenja od značaja za privredu. Daje nezavisnu ocenu rada državnih institucija i izveštava javnost i Evropsku komisiju o statusu reformi u Srbiji. Članovi NALED-a se zalažu za efikasnu državu, smanjenje birokratije i parafiskalnog opterećenja privrede i fer konkurenciju. Sve aktivnosti NALED-a usmerene su na poboljšanje poslovne klime na nacionalnom i lokalnom nivou.

Usvojen novi Akcioni plan za suzbijanje sive ekonomije

Na proširenoj sednici Koordinacionog tela za usmeravanje aktivnosti na suzbijanju sive ekonomije Vlade Republike Srbije, održanoj 17. maja 2017. u Palati Srbija, usvojeni su rezultati na suzbijanju sive ekonomije u prošloj godini i novi Akcioni plan za 2017. i 2018. koji predviđa povećanje broja mera i intenziviranje aktivnosti resornih institucija na smanjenju obima nelegalne trgovine, neprijavljenog rada i utaje poreza.

Fokus novog Akcionog plana koji sada ima 107 mera, biće uspostavljanje efikasnijeg nadzora nad tokovima u sivoj zoni, unapređenje funkcionisanja fiskalnog sistema i smanjenje administrativnog opterećenja za privredu i građane.

Uspeh nagradne igre „Uzmi račun i pobedi“ koji je kreirao veliko interesovanje i podršku javnosti za rešavanje problema nelegalnog poslovanja doprineo je i proširenju broja mera u delu Akcionog plana posvećenom edukaciji. Kada je reč o prioritetima Akcionog plana u drugoj polovini ove godine, predsedavajući NALED-ovog Saveza za fer konkurenciju Goran Pitić istakao je da će to biti izrada softvera e-inspektor, koji će ujednačiti postupanje inspekcijskih organa, kao i sprovođenje zajedničkih obuka tužilaštava i inspekcija radi efikasnijeg procesuiranja i sankcionisanja poslovanja u sivom.

Izradu Akcionog plana realizovala je Stručna grupa Koordinacionog tela za usmeravanje aktivnosti na suzbijanju sive ekonomije Vlade Republike Srbije. Više o merama Akcionog plana i sprovođenju Nacionalnog programa u 2016, možete pronaći ovde.

Uzmi račun i pobedi

Uzmi račun i pobedi

Građevinske dozvole

Građevinske dozvole

Regulatorni indeks Srbije

Regulatorni indeks Srbije

Capital Summit 2015

Capital Summit 2015

Izrada novog veb sajta NALED-a je u toku. Uskoro smo dostupni sa novim sadržajima i on-line servisima za članove i partnere.

Copyright © NALED | Sva prava zadržana 2017.

Web dizajn Zea Stim R&D