Poslednja vest23. februar 2018.

Projekat javno privatnog dijaloga

NALED će u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike naredne četiri godine sprovoditi Projekat javno privatnog dijaloga, koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). Cilj ovog projekta je unapređenje dijaloga i aktivne saradnje između institucija, privrede i organizacija civilnog društva, radi unapređenja poslovnog okruženja u Srbiji. U okviru projekta, odabraćemo nekoliko organizacija sa kojima ćemo zajedno raditi na realizaciji utvrđenih ciljeva i kojima ćemo pružiti direktnu podršku u zagovaranju ključnih ekonomskih reformi. Predstavnici odabranih organizacija će proći kroz obuke (pregovaranje, lobiranje, fasilitacija, moderacija, izrada nacrta izmene propisa itd.), učestvovati u studijskim posetama u Evropi i Americi, proći kroz medijske treninge, pružiće im se ekspertska pomoć u razvijanju analiza i izradi pravnih akata, i uz podršku stručnog mentora i fasilitatora će raditi na građenju partnerstva sa državnim organima i lobiranju za sprovođenje odabranih i za njihovu ciljnu grupu ključnih ekonomskih reformi.

Link za prijavu za učešće na konkursu se nalazi OVDE. Rok za dostavljanje prijava za učešće na projektu je ponedeljak, 12. mart 2018. godine do 14:00h. Za dodatne informacije o konkursu možete se obratiti mejlom na a.sekulovic@naled.rs.

Nacionalna Alijansa za Lokalni Ekonomski Razvoj

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) je nezavisno, neprofitno i nestranačko udruženje kompanija, opština i organizacija civilnog društva koje rade zajedno na stvaranju boljih uslova za život i rad u Srbiji. Od osnivanja 2006. do danas, NALED je izrastao u najveću privatno-javnu asocijaciju. NALED okuplja gotovo 280 članova, a mrežu partnera čini više od 100 državnih institucija i međunarodnih organizacija.

NALED se pozicionirao kao ključni sagovornik Vlade i Parlamenta u definisanju regulatornih prioriteta i zakonskih rešenja od značaja za privredu. Daje nezavisnu ocenu rada državnih institucija i izveštava javnost i Evropsku komisiju o statusu reformi u Srbiji. Članovi NALED-a se zalažu za efikasnu državu, smanjenje birokratije i parafiskalnog opterećenja privrede i fer konkurenciju. Sve aktivnosti NALED-a usmerene su na poboljšanje poslovne klime na nacionalnom i lokalnom nivou.

Uzmi račun i pobedi

Uzmi račun i pobedi

Građevinske dozvole

Građevinske dozvole

Regulatorni indeks Srbije

Regulatorni indeks Srbije

Capital Summit 2015

Capital Summit 2015

Izrada novog veb sajta NALED-a je u toku. Uskoro smo dostupni sa novim sadržajima i on-line servisima za članove i partnere.

Copyright © NALED | Sva prava zadržana 2018.

Web dizajn Zea Stim R&D