Nacionalna Alijansa za Lokalni Ekonomski Razvoj

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) je nezavisno, neprofitno i nestranačko udruženje kompanija, opština i organizacija civilnog društva koje rade zajedno na stvaranju boljih uslova za život i rad u Srbiji. Od osnivanja 2006. do danas, NALED je izrastao u najveću privatno-javnu asocijaciju. NALED okuplja gotovo 280 članova, a mrežu partnera čini više od 100 državnih institucija i međunarodnih organizacija.

NALED se pozicionirao kao ključni sagovornik Vlade i Parlamenta u definisanju regulatornih prioriteta i zakonskih rešenja od značaja za privredu. Daje nezavisnu ocenu rada državnih institucija i izveštava javnost i Evropsku komisiju o statusu reformi u Srbiji. Članovi NALED-a se zalažu za efikasnu državu, smanjenje birokratije i parafiskalnog opterećenja privrede i fer konkurenciju. Sve aktivnosti NALED-a usmerene su na poboljšanje poslovne klime na nacionalnom i lokalnom nivou.

Izborna Skupština NALED-a:
Lideri reformi 2017-2021

U sredu, 26. aprila 2017, u svečanoj sali Starog Dvora održaće se Izborna skupština NALED-a - XI veliko zasedanje privatnog, javnog i civilnog sektora. Skupština će okupiti članove i partnere Alijanse - privredne lidere, gradonačelnike, visoke predstavnike Vlade Srbije i Parlamenta, međunarodne zajednice i diplomatskog kora.

Ovom prilikom, NALED će predstaviti prioritetne pravce delovanja organizacije i proglasiti novi sastav Upravnog i Nadzornog odbora, koji će prema odluci 280 članova, u naredne četiri godine predvoditi reformske inicijative za unapređenje poslovnog okruženja u Srbiji.

Na svečanosti će tradicionalno biti upriličena dodela NALED-ove “Strele” - priznanja za doprinos radu i ciljevima organizacije.

U skladu sa Pravilnikom o izboru članova Upravnog i Nadzornog odbora NALED-a, organizacije koje su punopravni članovi Alijanse u trajanju od najmanje dve godine, mogli su da kandiduju svog predstavnika do četvrtka 20. aprila 2017.

Uzmi račun i pobedi

Uzmi račun i pobedi

Građevinske dozvole

Građevinske dozvole

Capital Summit 2015

Capital Summit 2015

Izrada novog veb sajta NALED-a je u toku. Uskoro smo dostupni sa novim sadržajima i on-line servisima za članove i partnere.

Copyright © NALED | Sva prava zadržana 2017.

Web dizajn Zea Stim R&D