Poslednja vest23. mart 2018.

Projekat javno privatnog dijaloga

U okviru Projekta javno privatnog dijaloga koji NALED sprovodi u saradnji sa RSJP i uz podršku USAID-а, na otvorenom konkursu izabrane su tri organizacije koje će u prvoj godini projekta dobiti podršku u zagovaranju regulatornih reformi:

1.
Udruženje za razvoj preduzetnika (URP), Niš: Reforma sistema paušalnog oporezivanja preduzetnika u Srbiji
2.
Savez pčelarskih organizacija Srbije, Beograd: Borba protiv trovanja pčela
3.
Agro klaster, Novi Sad: Unapređenje sistema organske proizvodnje

Odabrane organizacije će proći kroz obuke, učestvovati u studijskim posetama, pružiće im se ekspertska pomoć u razvijanju analiza i pravnih akata, i uz podršku stručnih mentora radiće na građenju partnerstva sa državnim institucijama i sprovođenju odabranih reformi. Kroz konkurs je na adresu NALED-a pristigla 41 prijava poslovnih udruženja i OCD koje su predložile 56 reformskih tema, a konačan izbor definisan je na osnovu prethodno zadatih kriterijuma.

Nacionalna Alijansa za Lokalni Ekonomski Razvoj

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) je nezavisno, neprofitno i nestranačko udruženje kompanija, opština i organizacija civilnog društva koje rade zajedno na stvaranju boljih uslova za život i rad u Srbiji. Od osnivanja 2006. do danas, NALED je izrastao u najveću privatno-javnu asocijaciju. NALED okuplja gotovo 280 članova, a mrežu partnera čini više od 100 državnih institucija i međunarodnih organizacija.

NALED se pozicionirao kao ključni sagovornik Vlade i Parlamenta u definisanju regulatornih prioriteta i zakonskih rešenja od značaja za privredu. Daje nezavisnu ocenu rada državnih institucija i izveštava javnost i Evropsku komisiju o statusu reformi u Srbiji. Članovi NALED-a se zalažu za efikasnu državu, smanjenje birokratije i parafiskalnog opterećenja privrede i fer konkurenciju. Sve aktivnosti NALED-a usmerene su na poboljšanje poslovne klime na nacionalnom i lokalnom nivou.

Uzmi račun i pobedi

Uzmi račun i pobedi

Građevinske dozvole

Građevinske dozvole

Regulatorni indeks Srbije

Regulatorni indeks Srbije

Capital Summit 2015

Capital Summit 2015

Izrada novog veb sajta NALED-a je u toku. Uskoro smo dostupni sa novim sadržajima i on-line servisima za članove i partnere.

Copyright © NALED | Sva prava zadržana 2018.

Web dizajn Zea Stim R&D