POKROVITELJI NALED-a 2023.

Sa velikim zadovoljstvom predstavljamo Pokrovitelje NALED-a, organizacije koje imaju istaknutu ulogu u članskoj podršci i angažovanju na reformama koje doprinose unapređenju privrednog ambijenta i opšteg dobra u Srbiji.

ASEE  lider u oblasti ICT, čija softverska rešenja pokreću čitavu domaću finansijsku industriju, od banaka, preko velikih preduzeća, do državnih institucija. Kompanija ma preko 560 zaposlenih u Srbiji i deo je Asseco South Eastern Europe grupe, regionalnog lidera u razvoju sopstvenih softverskih rešenja i usluga u regionu Jugoistočne Evrope u finansijskom sektoru, javnoj upravi, administraciju i Telekomu. Asseco South Eastern Europe grupa zapošljava više od 3.800 ljudi u 23 zemlje. Ubraja se među najveće ICT kompanije u Evropi.

Podržava realizaciju ključnih projekata i inicijativa udruženja kao što su Siva knjiga propisa i Certifikacija opština po meri privrede u jugoistočnoj Evropi (BFC SEE). Kao predsednik Izvršnog odbora NALED-a, direktor u kompaniji ASEE Dejan Đokić angažuje se volonterski i pruža podršku u realizaciji i promociji programskih aktivnosti organizacije.

Gomex regionalni lider u oblasti veleprodaje i maloprodaje. Gomex je moderna maloprodajna mreža fokusirana na robu široke potrošnje, koncept svežih proizvoda i format komšijskih radnji. U sastavu Gomex trgovinskog lanca posluje preko 250 maloprodajnih objekata na teritoriji cele Srbije. Sa oko 2400 zaposlenih, jedan je od većih poslodavaca u zemlji. Poslovanje se odvija u skladu sa najsavremenijim evropskim standardima, čija primena omogućava pružanje najbolje moguće usluge potrošaču, od izbora artikala do povoljnih cena.

Zalaže se za fer konkurenciju i pruža podršku u definisanju mera i preporuka za suzbijanje sive ekonomije, kao i jačanju svesti o važnosti plaćanja poreza i borbe protiv nelegalne trgovine. Kao dugogodišnji član Upravnog odbor NALED-a, predsednik Nadzornog odbora kompanije Gomex Goran Kovačević dobrovoljno ulaže svoje vreme i ekspertizu kako bi doprineo razvoju i ostvarivanju društveno odgovorne misije NALED-a.

Philip Morris International (PMI)  kompanija koja predvodi transformaciju u duvanskoj industriji i ima za cilj stvaranje budućnosti bez duvanskog dima, u Srbiji posluje kroz dva ogranka, Philip Morris Operations a.d. Niš (PMOP) i Philip Morris Services d.o.o (PMSE) i zapošljava više od 900 ljudi širom zemlje. Od 2003. godine kada je kroz do danas jednu od najuspešnijih privatizacija u Srbiji postao vlasnik najveće srpske fabrike duvana – „Fabrika duvana“ a.d. Niš (DIN), PMI je uložio oko 900 miliona dolara u svoju srpsku filijalu. Fabrika u Nišu jedna je od najmodernijih u globalnoj mreži fabrika kompanije PMI, dok je Beograd postao regionalno sedište kompanije za jugoistočnu Evropu (SEE) kao i jedan od centara ekspertize za finansijsko poslovanje kompanije PMI.

Pruža podršku promociji inovacija i tehnološkog razvoja u Srbiji, kroz pokretanje StarTech projekta u saradnji sa NALED-om i uspostavljanje prvog privatnog fonda za dodelu bespovratnih grantova startapovima, i malim i srednjim preduzećima za digitalnu transformaciju i razvoj inovacija. Učestvuje u radu Saveza za fer konkurenciju i daje aktivan doprinos izradi i sprovođenju Programa za suzbijanje sive ekonomije.

Pošta Srbije najveći infrastrukturni i logistički poslovni sistem u zemlji koji pokriva celokupnu teritoriju Republike Srbije. Pošta pruža univerzalne poštanske usluge i poseduje ekskluzivno pravo na obavljanje rezervisanih usluga u okvirima određenih limita po masi i ceni, koje garantuje država. Kompanija je posvećena najvišim standardima kvaliteta usluga i razvoju rešenja saglasno potrebama korisnika i dobitnik je brojnih nagrada i priznanja.

Pruža podršku i zalaže se za razvoj elektronske uprave i elektronskih servisa u Srbiji, pre svega kroz izdavanje eID građanima za pristup Portalu eUprave, i kao ovlašćeno sertifikaciono telo koje izdaje kvalifikovani elektronski sertifikat i kvalifikovani elektronski pečat.

PwC Srbija – lider u oblasti revizije, poreskog i poslovnog savetovanja. PwC mreža društava posluje u 152 zemlje širom sveta i zapošljava više od 328,000 stručnjaka posvećenih pružanju usluga visokog kvaliteta u domenu informacionih tehnologija, revizije, poslovnog i poreskog savetovanja. PwC Srbija otvara kancelariju u Beogradu 2001. godine kao odgovor na prilike koje su se ukazale u procesu ekonomske reforme i liberalizacije tržišta, a kancelarija u Beogradu trenutno zapošljava 250 domaćih i inostranih stručnjaka.

Kroz dobrovoljno angažovanje na predsedničkoj funkciji Upravnog odbora NALED-a, direktor u PWC-u Vladislav Cvetković pruža podršku aktivnostima udruženja, doprinosi razvoju i realizaciji misije i ciljeva udruženja i zastupa zajedničke interese i vrednosti članova u javnosti.

Yandex IT Centar – tehnološka kompanija koja proizvodi pametne uređaje i usluge zasnovane na mašinskom učenju sa ciljem da pomogne korisnicima i preduzećima da se bolje snalaze kako u online, tako i u offline okruženju. Od 1997. godine Yandex proizvode uređaje za pretragu i navigaciju svetske klase relevantne za lokalno tržište. Takođe proizvodi i platforme za e-trgovinu, zabavu, računarstvo i drugi oblasti, pomažući na taj način milionima korisnika na međunarodnom tržištu.

Doprinosi ciljevima, programskim aktivnostima i održivosti NALED-a u oblasti razvoja elektronske uprave i elektronskih servisa, suzbijanja sive ekonomije i unapređenja imovinsko-pravnih pitanja i investicione klime u zemlji.

#ZajednoČinimoRazliku

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE