Istorijat

2006.
Osnovana je Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj u okviru USAID Projekta za podsticanje ekonomskog razvoja opština, kao deo vizije direktora projekta i stručnjaka za lokalni ekonomski razvoj i reformu javne uprave Stivena Rozenberga. Pokrovitelji i potpisnici Deklaracije o osnivanju NALED-a bili su predsednik Republike Srbije i ambasador Sjedinjenih Američkih Država.

2007.
Oformljen je Upravni odbor i izabran Izvršni direktor.
Definisana su dva ključna pravca delovanja: jačanje konkurentnosti lokalnih samouprava kroz program certifikacije opština sa povoljnim poslovnim okruženjem i unapređenje uslova za poslovanje putem reforme regulatornog okvira.

2008.
NALED dostiže punu samostalnost i nezavisnost zahvaljujući dobijenim projektima i članovima. Pokrenuta je kampanja „Iz lavirinta“ za ukidanje birokratskih procedura.
Objavljena je prva Siva knjiga propisa sa preporukama za ukidanje suvišne birokratije.

2009.
NALED se pozicionira kao lider u promociji dijaloga i saradnje privatnog, javnog i civilnog sektora, merenjem performansi javne uprave i monitoringom zakonodavne aktivnosti, zagovarajući transparentnost i efikasnost procedura. Ustanovljena je nagrada Reformator godine za predstavnike javne uprave koji su u saradnji sa NALED-om postigli konkretne rezultate na unapređenju regulatornog okvira za poslovanje, smanjenju birokratije i stvaranju boljih uslova za život i rad u Srbiji.

2010.
Broj članova raste na 150.
Povoljno poslovno okruženje kroz NALED-ov Program certifikacije BFC SEE uvode 32 opštine u Srbiji.
Zahvaljujući online Kalkulatoru lokalnih taksi i nameta NALED i kroz Barometar propisa, NALED postaje autoritet u merenju performansi javne uprave i praćenju regulatorne aktivnosti.

2011.
Certifikacija opština u okviru BFC SEE programa prerasta u regionalni projekat na nivou Jugoistočne Evrope.
NALED-ov Kalkulator lokalnih taksi i nakndada i Barometar propisa čine ga autoritetom na polju merenja performansi javne uprave i monitoringom zakonodavne aktivnosti.

2012.
Formiran je Tim za regulatornu reformu u okviru Izvršne kancelarije, kao rezultat saradnje sa Fondacijom za otvoreno društvo. Nove inicijative i proizvodi kojima je NALED pomerao granice u promociji javno-privatnog dijaloga: Registar neporeskih i parafiskalnih nameta i Regulatorni indeks Srbije, kampanja „Pitajte kada“, promocija investicionih potencijala gradova i opština. NALED se kvalifikovao za dobijanje USAID-ovog dvogodišnjeg projekta unapređenja konkurentnosti čija je ključna komponenta bila pokretanje sistemske borbe protiv sive ekonomije.

2013.
NALED je pokrenuo i sproveo 15 projekata za jačanje kapaciteta opština i unapređenje regulative za poslovanje. Vlada je prihvatila 80% preporuka Sive knjige koje su uključene u Strategiju razvoja preduzetništva i konkurentnosti.

2014.
NALED je imenovan za koordinatora Zajedničke grupe za poboljšanje pozicije Srbije u Doing Business izveštaju Svetske banke. Uspostavljena je saradnja sa institucijama u Briselu a NALED postao izvor informacija koje se ugrađuju u Godišnji izveštaj o napretku Srbije u procesu pristupanja.
NALED i IRI su osnovali Ekonomski kokus u Narodnoj skupštini. Uz stručnu podršku NALED-a kokus je podneo 100 amandmana za unapređenje propisa od značaja za privredu. Formiran je Savez za fer konkurenciju, prvo radno telo koje okuplja članove zainteresovane za unapređenje uslova za poslovanje i rešavanje problema u konkretnoj oblasti.

2015.
Formirano interministarsko Koordinaciono telo i Stručna grupa za suzbijanje sive ekonomije, koja je prvi put na jednom mestu okupila predstavnike resornih institucija, privrede i civilnog sektora na osmišljavanju sistemskog rešenja za smanjenje obima sive zone u Srbiji.
Stručna grupa kojom koordinira NALED izradila je prvi strateški dokument u ovoj oblasti – Nacionalni program za suzbijanje sive ekonomije sa više od 100 mera i aktivnosti.

2016.
NALED postaje prepoznatljiv po svojoj stručnosti za identifikaciju problema, analizu i izradu preporuka, pripremu konkretnih zakonskih rešenja, podršku u implementaciji i monitoring. NALED je inicirao izmene Zakona o planiranju i izgradnji i razvoj softvera za izdavanje elektronskih građevinskih dozvola i pomogao da on zaživi u praksi kroz uspešnu implementaciju, tehničku podršku i obuke za više od 5,000 javnih službenika u saradnji sa Ministarstvom građevinarstva, a uz podršku Svetske banke i Evropskog Progresa.
U saradnji sa stručnjacima iz IBM-a, NALED izradio prvi Strateški okvir za razvoj e-uprave u Srbiji.

2017.
Na inicijativu NALED-a Vlada Srbije proglasila Godinu borbe protiv sive ekonomije, organizovana kampanja i nagradna igra Uzmi račun i pobedi u kojoj je učestvovala trećina stanovništva
U kategoriji izdavanja građevinskih dozvola Srbija je ušla u top 10 zemalja sveta na tom prestižnom međunarodnom rangiranju.
Formiran Savez za e-upravu koji okuplja vodeće ICT kompanije, NALED angažovan u Vladinom Koordinacionom savetu za razvoj elektronske uprave, pripremljen Akcioni plan Vlade za razvoj e-uprave u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Ekonomskim kokusom.

2018.
Sprovedena reforma Katastra koja je pomogla da Srbija skoči na 43. mesto u izveštaju Svetske banke na Doing Business listi 2018.
eŠalter za upis imovine je počeo sa radom. Prosečno vreme obrade smanjeno sa 25 na 5 dana, a rezultat je da je u prvih godinu dana podneto više od 300.000 zahteva.
Sprovedena reforma sezonskog zapošljavanja uz podršku GIZ-a i saradnji sa tri ministarstva - NALED je učestvovao u koncipiranju reforme i novog Zakona i razvio online platformu za registraciju radnika i prvu mobilnu aplikaciju za državne servise u Srbiji, organizovao 60 obuka za poslodavce i institucije.

2019.
NALED okuplja 310 članova.
Usvojen je ažuriran Nacionalni program i Akcioni plan za suzbijanje sive ekonomije. 
Startuj legalno Početnici u poslovanju oslobođeni su poreza i doprinosa u prvoj godini poslovanja na inicijativu NALED-a, što im omogućava godišnje uštede do 250.000 RSD.
Javno privatni dijalog - U saradnji sa USAID-om i RSJP osnažen je javno-privatni dijalog u cilju prenosa znanja, kroz podršku drugih organizacija koje koje zagovaraju reforme. 
Najcitiranija organizacija u javnosti sa više od 5.000 objava na godišnjem nivou o rezultatima i aktivnostima u nacionalnim i lokalnim medijima.

2020.
NALED broji 300 članova.
Održan je kontinuitet u godišnjim prihodima, a stručni tim je proširen na 86 stalno angažovanih. U 2020. ostvareno je 98% strateških ciljeva i realizovano 294 aktivnosti. NALED je podržao organizaciju 3. i 4. godišnje fiskalne lutrije, u saradnji sa EBRD razvoj sistema eInspektor sa 37 republičkih inspekcija, pokrenut je IVA chatbot servis inspekcija.

2021.
NALED okuplja 314 članova.
Uspešno je sproveden Strateški plan za 2018-2021. Ostvaren je veliki uticaj na niz politika koje se tiču unapređenja regulatornog i institucionalnog okvira za poslovanje, jačanja kapaciteta i odgovornosti javne uprave, a NALED je organizaciono značajno porastao i dodatno učvrstio svoju poziciju na tržištu. Realizovano je  92% svih planiranih aktivnosti, uprkos eksternim izazovima poput COVID-19 pandemije.

2022.
NALED broji 324 člana.
Od ukupno 138 rezulata čije je ostvarenje u okviru novog strateškog plana planirano do 2025, već u prvoj godini implementacije sprovedeno je blizu polovine (48%). Započete su aktivnosti koje će doprineti ostvarenju još 27% planiranih rezultata u narednom periodu.

2023.
NALED broji 350 članova.
U prve dve godine implementacije, od ukupno 138 rezultata čije je ostvarenje planirano do 2025, sprovedeno je skoro dve trećine (63%). U toku su aktivnosti koje će doprineti ostvarenju dodatnih 19% planiranih rezultata. 

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE