Digitalizacija opštinskih usluga

Iako NALED od svog osnivanja kroz različite inicijative i projekte podržava modernizaciju opštinskih usluga, neke od prvih inicijativa u sklopu kojih se na konkretan način, uvođenjem i razvojem softverskih rešenja, doprinosi digitalizaciji usluga koje lokalne samouprave pružaju građanima započete su 2019. godine. Krajem te godine, NALED je u saradnji sa GIZ-om otpočeo implementaciju dva regionalna projekta u oblasti digitalizacije opštinskih usluga – „Unapređenje opštinskih usluga u Srbiji i BiH uvođenjem Četbot aplikacije“ i „Digitalizacija opštinskog upravljanja zemljištem“.

Inicijative u sklopu ove oblasti se sprovode kroz develoPPP program nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), u saradnji sa Nemačkom razvojnom agencijom (GIZ) i članovima NALED-a, kompanijama SAGA i Telegroup.

Ključni fokus jeste na modernizaciji opštinskih usluga kroz uvođenje digitalnih rešenja sa ciljem da usluge budu pristupačnije i na efikasniji način dostupne građanima. Moderna i efikasna lokalna samouprava jedan je od imperativa u procesu pridruživanja EU, a uvođenjem novih softverskih rešenja i digitalizacijom postojećih usluga prednosti neće imati samo građani već i zaposleni u upravi.

Projekat „Unapređenje opštinskih usluga u Srbiji i BiH uvođenjem Četbot aplikacije“ usmeren je na razvoj i pilotiranje četbota MIA, virtuelnog asistenta koji komunicira sa građanima i pruža im informacije o određenim administrativnim postupcima. Cilj je da se pojednostave procedure opštinskih usluga, poveća transparentost i dostupnost usluga građanima i olakša komunikacija kroz uvođenje četbot aplikacije. Sa druge strane, projekat „Digitalizacija opštinskog upravljanja zemljištem“ ima za cilj modernizaciju i unapređenje opštinskog upravljanja poljoprivrednim zemljištem uz podršku digitalnog softverskog rešenja za održivo upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom – AgroLIFE i najsavremenijih meteo stanica za merenje parametara od značaja za poljoprivrednu proizvodnu.

Četbot je uveden u četiri pilot lokalne samouprave u Srbiji i BiH, dok poljoprivrednici iz ukupno deset lokalnih samouprava u Srbiji, BiH i Crnoj Gori imaju besplatno na raspolaganju korišćenje AgroLIFE aplikacije.

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE