Opštine po meri privrede

 

Programu BFC SEE sertifikacije je pristupilo više od 100 lokalnih samouprava iz regio­na – njih 63 dobilo je sertifikat opštine / grada po meri privrede.

 

 • Bosna i Hercegovina: Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Bosanska Krupa, Brod, Goražde, Gradačac, Gradiška, Doboj, Jablanica, Kakanj, Laktaši, Kotor Varoš, Maglaj, Mrkonjić Grad, Novi Grad Sarajevo, Novi Grad, Posušje, Prijedor, Prnjavor, Sanski Most, Tešanj, Teslić, Trebinje, Zavidovići, Zenica, Zvornik, Žepče, Živinice
 • Hrvatska: Bjelovar, Cres, Crikvenica, Grubišno Polje, Ivanec, Kostrena, Labin, Jastrebarsko, Pleternica
 • Severna Makedonija: Bogdanci, Gazi Baba, Ilinden, Skoplje, Štip, Strumica i Veles
 • Crna Gora: Bijelo Polje, Danilovgrad, Žabljak, Podgorica i Tivat
 • Srbija: Bor, Leskovac, Novi Sad, Pančevo, Pećinci, Pirot, Požarevac, Ruma, Sombor, Stara Pazova, Ćuprija, Čačak, Šabac

 

Ciljevi programa se postižu kroz:

 • Obezbeđivanje stabilnog i merljivog poslovnog okruženja
 • Primenu primera najbolje prakse
 • Unapređenje saradnje svih aktera koji su uključeni u proces ekonomskog razvoja
 • Izgradnju svesti lokalnih zvaničnika o potrebi redovnog konsultovanja sa privatnim sektorom
 • Izgradnju svesti privrednika o mogućnostima i potencijalima koje pružaju opštine/gradovi
 • Definisanje jedinstvenog i standardizovanog pristupa, kako ka novim, tako i ka postojećim preduzećima/investitorima
 • Uvođenje inovacija u načinu na koji se promovišu lokalni potencijali
 • Pronalaženje konkretnih rešenja za poboljšanje poslovnog okruženja

 

Kvalitet lokalnog poslovnog okruženja ocenjuje se na osnovu više od 60 potkriterijuma sertifikacije koji su grupisani u 10 kategorija:

 1. Strategija lokalnog razvoja
 2. Organizaciona jedinica koja je zadužena za lokalni ekonomski razvoj (KLER)
 3. Saradnja javnog i privatnog sektora
 4. Sistem usluga za dobijanje dozvole za gradnju
 5. Postojanje analitičke osnove za podršku lokalnoj poslovnoj zajednici i privlačenje investicija
 6. Aktivnosti za promociju ulaganja i kvaliteta poslovnog ambijenta u gradu/opštini
 7. Predvidivost troškova poslovanja i odgovorno upravljanje finansijama
 8. Praćenje dinamike lokalnog tržišta rada i aktivan odnos prema utvrđenom stanju i potrebama
 9. Grad/Opština pruža podršku razvoju
 10. Adekvatna infrastruktura i pouzdane komunalne usluge

 

E-sertifikacija

BFC SEE softver predstavlja jedinstveni IT alat za monitoring poslovnog okruženja u regionu jugoistočne Evrope razvijen uz podršku Saveta za regionalnu saradnju (RCC) i Otvorenog regionalnog fonda za modernizaciju opštinskih usluga (GIZ MMS ORF), koji će doprineti većoj efikasnosti, vidljivosti i uticaju regionalne BFC SEE mreže i njenih struktura.

Osim dodatne promocije regiona i sertifikovanih gradova i opština, softver će omogućiti automatizaciju celokupnog procesa sertifikacije, on-line prijavu i podnošenje dokumentacije u elektronskom formatu, razmenu primera dobrih praksi, kao i olakšan pristup i raspolaganje podacima između lokalnih samouprava i privrede. Nacionalnim i lokalnim institucijama predstavljaće dodatni izvor informacija za kreiranje odluka i mera podsticaja na lokalnom i nacionalnom nivou, a investitorima standardizovan alat za pristup opštinskim podacima, kontaktima, promotivnim materijalima, mogućnostima za ulaganje, informacijama o uslovima poslovanja…

Primena BFC SEE softvera doprineće većoj efikasnosti i transparentnosti procesa certifikacije, jasnijem razumevanju programa, kao i smanjenju troškova i resursa kod lokalnih samouprava koje su u procesu.

 

Samoprocena opštine/grada

Opštine i gradovi imaju mogućnost da testiraju svoje poslovno okruženje popunjavanjem Upitnika o samoproceni kojem mogu pristupiti na BFC SEE veb sajtu (www.bfc-see.org) i dobiti rezultat o procentu ispunjenosti kriterijuma sa pratećim grafičkim prikazom. Standardom propisan minimum za pristupanje BFC SEE programu je 50% ispunjenosti uspostavljenih kriterijuma sertifikacije.

BFC_SEE_mapa_202211.jpg

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE