Sertifikacija opština BFC SEE

 

Sertifikacija gradova i opština sa povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Evropi (BFC SEE) je jedinstveni program za evaluaci­ju i unapređenje uslova za poslovanje i investiranje na loka­lnom nivou. Program sertifikacije daje opštinama i gradovima plan reformi i jasne smernice kako da kreiraju dobru poslovnu klimu i uvedu međunarodno priznate standarde efikasne i transparentne lokalne administracije.

Za privredu i investitore koji žele da presele ili prošire svoje poslovanje u jugoistočnu Evropu, BFC SEE obezbeđuje sta­bilno i predvidivo poslovno okruženje i pomaže u identifiko­vanju opština i gradova koji nude najbolje uslove za ulaganje i imaju najveći potencijal za razvoj.

Partneri za uspeh

BFC SEE program sertifikacije pokrenula je mreža instituci­ja iz regiona uz podršku Nemačke razvojne saradnje – GIZ Otvorenog regionalnog fonda za modernizaciju opštinskih usluga (GIZ ORF MMS), sa ciljem uspostavljanja prvog za­jedničkog standarda i pečata kvaliteta poslovnog okruženja u opštinama i gradovima jugoistočne Evrope. Regionalnu mrežu čine:

 • Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta (BiH)
 • Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju (BiH)
 • Ministarstvo uprave i lokalne samouprave (BiH)
 • Ministarstvo finansija - Direktorat za finansijski sistem i una­pređenje poslovnog ambijenta (Crna Gora)
 • Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci / Centar za lokalni ekonomski razvoj – CLER (Hrvatska)
 • Asocijacija jedinica lokalne samouprave – ZELS (Severna Makedonija)
 • Savez privrednih komora – MCC (Severna Makedonija)
 • Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj – NALED (Srbija)

BFC SEE se od 2012. sprovodi u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Severnoj Makedonji, Srbiji, i od 2016. u Crnoj Gori. BFC SEE platforma otvorena je za nove partnere i zemlje učesnice koji žele da se uključe u razmenu najboljih praksi i daju doprinos regulatornoj standardizaciji, unapređenju uslova poslovanja na lokalnom i nacionalnom nivou i ekonomskoj integraciji regiona.

Prednosti BFC SEE programa

 • Usaglašavanje i unapređenje uslova poslovanja u lokalnim samoupravama i regionu kroz primenu zajedničkog standarda
 • Jačanje pozicije sertifikovanih lokalnih samouprava u privlačenju i pregovorima s potencijalnim investitorima
 • Razmena znanja i replikacija najboljih praksi, lokalnih politika i regulatornih rešenja među lokalnim samoupravama i zemljama regiona i EU
 • Jačanje imidža jugoistočne Evrope kao investicione destinacije kroz zajednički pečat kvaliteta (BFC SEE)
 • Podsticanje ekonomske saradnje i razmene, privlačenje novih investicija u regionu
 • Jačanje konkurentnosti na lokalnom i nacionalnom nivou i rangiranje na međunarodnim listama fDi Financial Times
 • Promocija sertifikovanih opština i gradova i izgradnja prepoznatljivosti na nacionalnom i međunarodnom nivou
 • Identifikovanje sredina koje imaju najveći potencijal za razvoj i ulaganje – od strane države, donatora i investitora
 • Podrška nacionalnih i međunarodnih institucija i donator
 • Uvezanost svih aktera, podataka, statistika i rezultata elektronskim putem (e-sertifikacija)

Ključni rezultati

 • Više od 90 lokalnih samouprava iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Severne Makedonije i Srbije unapređuju svoje poslov­no okruženje i do 70% kroz BFC SEE program sertifikacije
 • Uslovi za poslovanje u gradovima i opštinama sertifikovanim po BFC SEE standardu su 76% bolji nego u ostalim lokalnim samoupravama prema istraživanju “tajnog kupca”
 • Financial Times je uvrstio gotovo 40% sertifikovanih opština i gradova na listu najboljih investicionih destinacija u Evropi (fDi Cities of the Future) 
 • 90% sertifikovanih gradova i opština u regionu smatra da je posedovanje certifikata o povoljnom poslovnom okruženju i BFC SEE pečata kvaliteta korisno ili veoma korisno
 • 20 institucija i organizacija iz 5 zemalja učestvuje u BFC SEE mreži i tako doprinosi jačanju regionalne saradnje i razmene – među njima su nadležna ministarstva, privredne komore, udruženja opština, razvojne agencije, OCD i univerziteti
 • BFC SEE mreža je razvila regionalne strukture i ojačala kapac­itete 450+ službenika lokalnih samouprava, konsultanata i evaluatora iz regiona JIE, koji su prošli obuku o standardima povoljnog poslovnog okruženja i certifikaciji
 • BFC SEE mreža je inspirisala nove regionalne inicijative i sprovela projekte u vrednosti većoj od 2 miliona € uz po­dršku ključnih međunarodnih institucija kao što su GIZ, SDC, USAID, SIDA, RCC i Svetska banka

Povezani Sadržaji

Stranica


BFC klub gradova i opština

Klub gradova i opština sa povoljnim poslovnim okruženjem (BFC klub) je osnovan u junu 2021. godine od strane 25 jedinica lokalne...Pročitaj više
Vesti


Državama jugoistočne Evrope potrebna platforma za razmenu najuspešnijih reformi

24.04.2018

Zemlje jugoistočne Evrope mogu da ponude dobra sistemska rešenja za...Pročitaj vest
Stranica

Opštine po meri privrede

  Programu BFC SEE sertifikacije je pristupilo više od 100 lokalnih samouprava iz regio­na – njih 63 dobilo je...Pročitaj više
Projekti

Osnivanje platforme za povoljno poslovno okruženje u regionu

17.08.2022

BFE Platforma je svojevrsna mreža sačinjena od organizacija koje nastoje da...Pročitaj više

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE