Cilj Saveza je podrška u razvoju zdravstvene zaštite u Srbiji kroz izradu strateškog dokumenta koji definiše dugoročnu zdravstvenu politiku, finansiranje, prioritete i precizne merljive ciljeve zdravstvene zaštite kao i učešće u postupku donošenja sistemskih zakona iz oblasti zdravstva.

Savez čine: AsterFarm, AstraZeneca, Farmalogist, Hemofarm, Inpharm, Sopharma Trading Pharmaceuticals, Merck, Pfizer, Roche, Grad Leskovac, Grad Niš, Grad Šabac, Grad Sremska Mitrovica, Grad Vranje, Opština Kučevo i Opština Raška.

Ksenija Purković

AstraZeneca, direktorka

Predsednica Saveza za zdravstvo


...

Una Ljubičić

Pfizer, BU Lead

Potpredsednica Saveza za zdravstvo


...