Savez za zdravstvo

NALED je u 2018. oformio Savez za zdravstvo, na inicijativu članova, proizvođača lekova, veledrogerija i lokalnih samouprava koji prepoznaju zajednički interes da se uspostavi efikasniji sistem zdravstvene zaštite na lokalnom i nacionalnom nivou, da se reši problem nagomilanih dugova zdravstvenih ustanova i apoteka koji su premašili sto miliona evra, smanji birokratija u zdravstvu i obezbedi veća dostupnost i pravo na izbor lekova, kao i dostupnost kvalitetnih zdravstvenih usluga.

Da bi se napravili pomaci i pokrenule sistemske reforme u ovoj oblasti koja je od ključne važnosti za kvalitet života i zdravlje celokupnog društva, neophodno je uspostaviti javno-privatni dijalog na institucionalizovan način po uzoru na druge radne grupe Vlade i NALED-a. Zato je Savez inicirao uspostavljanje Zajedničke grupe sa Ministarstvom zdravlja.  

Cilj Saveza je podrška u razvoju zdravstvene zaštite u Srbiji kroz izradu strateškog dokumenta koji definiše dugoročnu zdravstvenu politiku, finansiranje, prioritete i precizne merljive ciljeve zdravstvene zaštite kao i učešće u postupku donošenja sistemskih zakona iz oblasti zdravstva.

Kao jedan od dosada najistaknutijih rezultata rada Saveza izdvajamo Sivu knjigu zdravstva, novu NALED-ovu publikaciju predstavljenu javnosti u februaru 2020. godine. Siva knjiga zdravstva, pripremljena po uzoru na NALED-ovu Sivu knjigu birokratskih procedura, na jednom mestu i sistematizovano, a jednostavno predstavlja najčešće administrativne prepreke u oblasti zdravstva u Srbiji i nudi rešenja koja će naš zdravstveni sektor učiniti konkurentnijim, funkcionalnijim i atraktivnijim za ulaganje i poslovanje, a građanima obezbediti veću dostupnost i efikasnost zdravstvene zaštite. U Sivoj knjizi odabrano je pedeset birokratskih prepreka sa kojima se susreću privreda, lokalne samouprave, zdravstvene ustanove, i pre svega, građani. Uz svaki opisani problem dat je predlog rešenja za unapređenje sistema, izmenu propisa ili njihovu efikasniju primenu.

Ciljevi Saveza za zdravstvo:

  • Izrada strateškog okvira i preporuka za razvoj zdravstvene zaštite u Srbiji - zagovaranje i učešće u izradi strateškog dokumenta koji definiše dugoročnu zdravstvenu politiku, finansiranje, prioritete i precizne merljive ciljeve zdravstvene zaštite,
  • Aktivno zajedničko učešće u tekućem postupku donošenja sistemskih zakona i podzakonskih propisa iz oblasti zdravstva,
  • Povećanje javnih izdvajanja za zdravstvo i efikasnije upravljanje „zdravstvenim dinarom“: predlog mera za sanaciju i kontrolu aktuelnih dugovanja zdravstvenih ustanova, podrška uvođenju novih modela finansiranja, obezbeđivanje efikasnije naplate doprinosa, izmena sistema javnih nabavki,
  • Veća dostupnost i pravo na izbor lekova i medicinskih sredstava za pacijente - obezbeđivanje veće participacije države za lekove u najširem obimu kvaliteta, pojednostavljivanje procedura registracije i stavljanja lekova i medicinskih sredstava u promet, uspostavljanje jedinstvene cenovne politike lekova, uspostavljanje predvidivih i fer uslova za poslovanje proizvođača, distributera i pružalaca usluga zdravstvene zaštite,
  • Efikasna, dostupna i kvalitetna usluga u primarnoj i višim nivoima zdravstvene zaštite - bolje upravljanje zdravstvenom zaštitom na lokalnom nivou, jačanje znanja i veština za upravljanje zdravstvom u javnim institucijama,
  • Smanjenje birokratije u zdravstvu - smanjenje administrativnog opterećenja zdravstvenih radnika i pacijenata kroz informatizaciju, uvođenje elektronskog kartona, elektronskog recepta i elektronskog uputa, izrada Sive knjige zdravstva, javna dostupnost podataka o učinku zdravstvenih ustanova i pojedinaca,
  • Tehnološki naprednija dijagnostika i zdravstvena nega - obezbeđivanje efikasnih mehanizama za odobravanje tehnološki naprednih pristupa, obezbeđivanje sredstava za tehnološke inovacije, afirmacija i institucionalizacija Procene zdravstvenih tehnologija,
  • Jačanje uloge i afirmacija različitih oblika zdravstvenog osiguranja u okviru sistema zdravstvene zaštite - informisanje i edukacija građana, unapređenje regulatornog okvir.

Savez čine: AsterFarm, AstraZeneca, Farmalogist, Hemofarm, Inpharm, Sopharma Trading Pharmaceuticals, Merck, Pfizer, Roche, Grad Leskovac, Grad Niš, Grad Šabac, Grad Sremska Mitrovica, Grad Vranje, Opština Kučevo i Opština Raška.

Ključne publikacije Saveza za zdravstvo:

Siva knjiga zdravstva

Ksenija Purković

Ksenija Purković

AstraZeneca, direktorka

Predsednica Saveza za zdravstvo


Ksenija Purković je direktorka inovativne farmaceutske kompanije AstraZeneca za Srbiju iz Crnu G...
Una Ljubičić

Una Ljubičić

Pfizer, BU Lead

Potpredsednica Saveza za zdravstvo


...

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE