Suzbijanje sive ekonomije

Suzbijanje sive ekonomije jedan je od najvažnijih prioriteta Vlade Srbije zbog čega su 2017. i 2018. proglašene Godinama borbe protiv sive ekonomije i zbog čega je pokrenuta realizacija mera i aktivnosti Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije. Četiri klјučna pravca delovanja u ovom strateškom dokumentu su:

  1. Unapređenje efikasnosti inspekcijskog nadzora
  2. Uvođenje podsticaja za legalno poslovanje
  3. Smanjenje birokratije
  4. Jačanje poreske kulture