Izvršni direktor

Izvršna direktorka (ID) je organ NALED-a kojeg imenuje i razrešava Skupština na obrazložen predlog Upravnog odbora. Imenuje se na neodređeno vreme. Izvršna direktorka upravlja radom Izvršne kancelarije i razvojem organizacije, stara se o finansijskoj održivosti, odgovara za poslovanje organizacije i pravna je zastupnica organizacije. Izvršna direktorka ima pravo glasa u Upravnom odboru. S obzirom da je ID takođe organ, često učestvuje u glasanju zajedno sa članovima UO. Iako UO potpisuje važne odluke, suštinski i pred zakonom odgovornost ima samo ID.

Izvršna direktorka je Violeta Jovanović.