Izvršni direktor (ID) je zakonski zastupnik i jedan od organa NALED-a kojeg imenuje i razrešava Skupština na obrazložen predlog Upravnog odbora. Imenuje se na neodređeno vreme. ID upravlja radom Izvršne kancelarije, odgovara za zakonitost poslovanja i rezultate udruženja i stara se o njegovom razvoju i održivosti.

Violeta Jovanović

Izvršna direktorka


Od 1998. gradi ekspertizu u oblasti lokalnog razvoja kao stručnjak i tim lider na USAID-ovim pro...