Etički komitet

Etički komitet (EK) predlaže sadržaj, izmene i dopune Etičkog kodeksa, prati poštovanje Etičkog kodeksa i podstiče etičko poslovanje članova NALED-a. Etički komitet definiše kriterijume za članstvo u NALED-u i prati rad Skupštine (kontroliše proces glasanja), daje mišljenja o konfliktu interesa ili povredi Etičkog kodeksa. Mandat im nije vremenski ograničen, već zavisi od odluke UO. U proseku se sastaje dva puta godišnje. 

Etički komitet čine:

  • David Lythgoe, Halifax (predsednik)
  • Tanja Marinković-Vukotić, APR
  • James Thornley, KPMG