Etički komitet (EK) predlaže sadržaj, izmene i dopune Etičkog kodeksa, prati poštovanje Etičkog kodeksa i podstiče etičko poslovanje članova NALED-a. Etički komitet definiše kriterijume za članstvo u NALED-u i prati rad Skupštine (kontroliše proces glasanja), daje mišljenja o konfliktu interesa ili povredi Etičkog kodeksa. Mandat im nije vremenski ograničen, već zavisi od odluke UO. U proseku se sastaje dva puta godišnje. 

David Lythgoe

Halifax Consulting

Predsednik Etičkog komiteta NALED-a / Direktor, Halifax Consulting


David Lythgoe je jedan od partnera u kompaniji ...

Tanja Vukotić Marinković

Agencija za privredne registre

Članica Etičkog komiteta NALED-a / Registrator, APR


Tanja Vukotić-Marinković  rođena je 1968. godine u Beogradu. Diplomirala je 1992. godine ...

James Thornley

KPMG

Član Etičkog komiteta NALED-a / Viši partner, KPMG


James je revizor po zanimanju sa više od 25 godina profesionalnog iskustva uključujući p...