Blog

Vraćanje sezonskih radnika u legalne tokove
Blog

Vraćanje sezonskih radnika u legalne tokove

09.08.2018.

Uvesti elektronski sistem prijave i evidencije sezonskih radnika...

Pročitaj blog
eŠalterom protiv šaltera
Blog

eŠalterom protiv šaltera

18.07.2018.

Unaprediti postupak upisa prava u katastar...

Pročitaj blog
Od njive do e-agrara
Blog

Od njive do e-agrara

18.07.2018.

Ujednačiti politiku prava na podsticaje i uvesti elektronski sistem za njihovu dodelu...

Pročitaj blog
Dugovi za lekove premašili 100 miliona evra
Blog

Dugovi za lekove premašili 100 miliona evra

11.07.2018.

Rešiti problem naplate potraživanja za isporučene lekove  ...

Pročitaj blog
Uspostaviti registar neporeskih nameta
Blog

Uspostaviti registar neporeskih nameta

04.07.2018.

Uspostaviti javni registar neporeskih nameta i unaprediti predvidljivost taksa i naknada...

Pročitaj blog
Izjednačiti cene komunalnih usluga
Blog

Izjednačiti cene komunalnih usluga

27.06.2018.

Izjednačiti cene komunalnih usluga za krajnje korisnike...

Pročitaj blog
Koliko zaista košta papir?
Blog

Koliko zaista košta papir?

27.06.2018.

Omogućiti privrednim subjektima čuvanje poslovne dokumentacije isključivo u elektronskom obliku...

Pročitaj blog
Recept za niže poresko opterećenje rada
Blog

Recept za niže poresko opterećenje rada

20.06.2018.

Smanjiti porez i doprinose na zarade...

Pročitaj blog
MSP sektor ključan za razvoj srpske ekonomije
Blog

MSP sektor ključan za razvoj srpske ekonomije

13.06.2018.

Srbija poslednjih godina napreduje na Doing Business listi Svetske banke i trudi se da poboljša poslovno okruženje i privuče strane...

Pročitaj blog