Blog

Blog

Vraćanje sezonskih radnika u legalne tokove

08.08.2018.

Uvesti elektronski sistem prijave i evidencije sezonskih radnika

Pročitaj blog
Blog

Od njive do e-agrara

08.08.2018.

Ujednačiti politiku prava na podsticaje i uvesti elektronski sistem za njihovu dodelu

Pročitaj blog
Blog

eŠalterom protiv šaltera

08.08.2018.

Unaprediti postupak upisa prava u katastar

Pročitaj blog
Blog

Koliko zaista košta papir?

08.08.2018.

Omogućiti privrednim subjektima čuvanje poslovne dokumentacije isključivo u elektronskom obliku

Pročitaj blog
Blog

Dugovi za lekove premašili 100 miliona evra

08.08.2018.

Rešiti problem naplate potraživanja za isporučene lekove

 

Pročitaj blog
Blog

Uspostaviti registar neporeskih nameta

08.08.2018.

Uspostaviti javni registar neporeskih nameta i unaprediti predvidljivost taksa i naknada

Pročitaj blog
Blog

Recept za niže poresko opterećenje rada

08.08.2018.

Smanjiti porez i doprinose na zarade

Pročitaj blog
Blog

MSP sektor ključan za razvoj srpske ekonomije

08.08.2018.

Srbija poslednjih godina napreduje na Doing Business listi Svetske banke i trudi se da poboljša poslovno okruženje i privuče strane investitore ...

Pročitaj blog
Blog

Izjednačiti cene komunalnih usluga

08.08.2018.

Izjednačiti cene komunalnih usluga za krajnje korisnike

Pročitaj blog