Lokalni indeks eUprave

LEI (Local eGovernment Index – lokalni indeks eUprave) predstavlja novi mehanizam merenja stepena digitalizovanosti i razvoja eUprave u opštinama i gradovima u Srbiji. Razvijen je u okviru projekta Uspostavljanje indeksa e-Uprave (LEI) za jedinice lokalne samouprave u Republici Srbiji" koji sprovodi NALED, a finansijski podržava Evropska unija. Osnovni cilj projekta je omogućavanje razumevanja trenutnog stepena razvoja eUprave na lokalnom nivou, identifikovanje izazova u razvoju eUprave i digitalizacije na lokalnom nivou, kao i predstavljanje preporuka za njihovo unapređenje.

Ideja je da LEI indeks bude korišćen kao monitoring alat koji će doprineti većoj transparentnosti, otvorenosti i odgovornosti javne uprave. Kroz podizanje svesti građana, podršku i praćenje rada opštinskih i gradskih uprava, predviđeno je povećanje upotrebe elektronskih usluga, čime se smanjuje broj odlazaka na šaltere i čekanja u redovima.

LEI sagledava stepen digitalizacije 10 najčešćih postupaka, kroz koje prolaze građani i privreda u lokalnim samoupravama, kao i određene opšte pokazatelje poput ljudskih kapaciteta, opreme i infrastrukture. Napredak lokalnih samouprava prati se kroz četiri komponente:

1) Infrastruktura (infrastrukturna opremljenost JLS za pružanje elektronskih usluga, tehnička opremljenost službenika, potpunost, ažurnost i efikasnost vođenja registara, strateški i finansijski okvir za razvoj eUprave),
2) Ljudski resursi i kompetencije (broj zaposlenih koji rade na poslovima vezanim za pružanje elektronskih usluga, obučenost službenika, spremnost 
građana za korišćenje elektronskih usluga);
3) Zastupljenost i kvalitet usluga (dostupnost, sofisticiranost, efikasnost, informaciona bezbednost, inovativnost i proaktivnost JLS u razvoju softverskih rešenja),
4) Način uključivanja građana (javnost i dostupnost podataka za građane, proaktivno informisanje građana i mehanizmi za praćenje zadovoljstva građana i merenja korisničkog iskustva).


Pored toga postoji i peta komponenta tzv. Napredni pokazatelji (participacija građana unapređenje i kreiranje usluga na osnovu merenja zadovoljstva korisnika, kreiranje pametnih softverskih rešenja i mobilnih aplikacija, redovno ažuriranje podataka u lokalnim službenim evidencijama i postojanje Jedinstvenog upravnog mesta), koji trenutno ne ulazi u LEI indeks, ali meri stepen preduzimljivosti i inovativnost lokalnih samouprava u razvoju određenih rešenja kojima se digitalizuju administrativni postupci.

Za izradu indeksa koriste se i podaci RATEL-a, Kancelarije za IT i eUpravu, Republičkog geodetskog zavoda kao i Republičkog zavoda za statistiku. Razvijena je i metodologija kontrole podataka koje su lokalne samouprave dostavljale, a koja podrazumeva dostavljanje dokaza (poput izvoda iz evidencija, kopija dokumentacije i sl), pretragu sajtova lokalnih samouprava, kao i mystery shopper metodu.

Na posebnom sajtu prikazani su rezultati merenja u vidu interaktivne onlajn mape Srbije.

Projekat ima za cilj da, između ostalog, promoviše primere dobre prakse kroz objavljeni Vodič dobrih praksi, ali i da pruži podršku onim lokalnim samoupravama koje pri prvom merenju indeksa pokažu slabije rezultate. U tom kontekstu, NALED je u toku 2022. godine sproveo pet obuka za 100 službenika iz 47 jedinica lokalne samouprava na temu upotrebe ePečata, ePotipisa, Portala eUprava i korišćenja softverskog rešenja Pisarnica, kako bi se službenici obučili za novi način kancelarijskog poslovanja.

U okviru projekta, u toku 2022. godine, organizovane su i radionice za gotovo 70 organizacija civilnog društva u oblasti elektronske uprave, informacione bezbednosti i zaštite podataka o ličnosti, budući da je projekat imao za cilj i osnaživanje građana i organizacija civilnog društva u praćenju razvoja eUprave na lokalu i njihovo aktivno uključivanje u ovaj proces.

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE