Regulatorni indeks Srbije

NALED je krajem 2012. godine kreirao objektivni pokazatelj kvaliteta poslovnog okruženja u našoj zemlji – Regulatorni indeks Srbije (RIS) i od tada se pomoću ovog pokazatelja prati kvalitet regulativnog okruženja.  RIS je kvantitativni, sumarni pokazatelj transparentnosti i kvaliteta zakonodavnog procesa, ažurnosti države u sprovođenju zakona, predvidivosti i konkurentnosti regulatornog okruženja.

Da bi se došlo do objektivne ocene različitih aspekata regulatornog okruženja, stručni tim NALED-a sprovodi monitoring rada Vlade i nadležnih institucija tokom čitave godine. Na osnovu prikupljenih podataka i analiza, po određenoj metodologiji obračunava se Regulatorni indeks Srbije – RIS, koji pored statičke ocene daje uvid u dinamiku kvaliteta poslovnog okruženja i ukazuje na konkretne aspekte regulatornog procesa koje je neophodno unaprediti.

Informacije o izmenama propisa i regulative poslovnog okruženja kroje pravila poslovanja na tržištu usled čega su od presudne važnosti za privredne subjekte. Ispunjavanje ključnih preduslova za stvaranje poslovnog okruženja stimulativnog za razvoj privrede podrazumeva: transparentno i dosledno donošenje zakona i izmena i dopuna postojećih zakona, uključenost privrede u pripremu propisa, predvidljivost i stabilnost ekonomske politike bez čestih i naglih promena, pravna sigurnost, efikasna administracija i dostupnost informacija kao i transparentna komunikacija državnih organa sa privredom i građanima. NALED kroz Regulatorni indeks Srbije – RIS pruža članovima i široj javnosti uvid u način i kvalitet donošenja i sprovođenja propisa u Srbiji.

Regulatorni Indeks Srbije čini 15 indikatora koji formiraju šest komponenti:

  1. Kvalitet pripreme propisa
  2. Javnost pripreme propisa
  3. Predvidljivost primene propisa
  4. Ažurnost sprovođenja zakona
  5. Regulatorno opterećenje
  6. Dostupnost informacija

Svaka od šest komponenti sadrži dva ili tri indikatora koji opisuju jedan segment regulatornog procesa odnosno aspekt regulatornog okruženja. Izvori podataka korišćeni za formiranje RIS-a su sajt Skupštine Republike Srbije i objavljeni nacrti zakona, sajtovi ministarstava, Vlade RS, podaci dobijeni od Republičkog sekretarijata za javne politike i Uprave za trezor.

RIS grafikon za sajt.png


Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE