Preduzetništvo i inovacije

Tema visokotehnološkog i inovacionog preduzetništva u fokusu je NALED-a od 2020. godine, kada je uz podršku kompanije Philip Morris International, u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije pokrenut StartTech projekat. Trogodišnji StarTech projekat ima za cilj ubrzanje rasta srpskih kompanija uz pružanje podrške u vidu finansijske podrške i ekspertize, rada na unapređenju uslova za podsticanje inovacija i promocije domaćih inovativnih biznisa.

Laboratorija inovativnih javnih politika

U okviru StarTech projekta formirana je zasebna projektna jedinica NALED-a: Laboratorija inovativnih javnih politika. Osnovni zadatak Laboratorije inovativnih javnih politika je pružanje analitičke osnove za planiranje reformi i kreiranje na dokazima zasnovanih javnih politika koje treba da stimulišu ubrzanje rasta srpskih kompanija i transformaciju tradicionalne ekonomije u digitalnu, izvozno orijentisanu ekonomiju zasnovanu na znanju i inovacijama. Laboratoriju inovativnih javnih politika čine stalni članovi – zaposleni iz redova NALED-a, i spoljni eksperti koji su angažovani za potrebe izrade i kontrole kvaliteta istraživačkih rezultata Laboratorije.

KLJUČNE INICIJATIVE

Direktna finansijska i ekspertska podrška privatnim kompanijama

Domaća mala i srednja preduzeća mogu da konkurišu samostalno ili u saradnji sa fakultetima i istraživačkim centrima za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava u iznosu od 15.000 do 100.000 dolara za ulaganja u digitalnu transformaciju svog biznisa, istraživanje i uvođenje inovativnih proizvoda i usluga. Startap timovi i kompanije imaju prilike da se prijave na tri javna poziva i dobiju okvirno 100 grantova, kao i vaučera za 1.000 sati ekspertske podrške u oblasti poslovnog planiranja, marketinga i dizajna, pravnih usluga, savetovanja u oblasti intelektualne svojine, sertifikacije i dr.

Savet za podsticanje razvoja digitalne ekonomije

Na inicijativu Laboratorije inovativnih javnih politika, Vlada Republike Srbije osnovala je Savet za podsticanje razvoja digitalne ekonomije, inovacija, visoko-tehnološkog preduzetništva i digitalizacije u poslovanju privrednih subjekata. Savet je formiran aprila 2021. godine uz primarnu ulogu da razmatra pitanja i daje predloge za sistemsko podizanje obima izvoza u oblasti digitalne ekonomije, povećanje bruto domaćeg proizvoda, povećanje obima stručnog kadra, poboljšanje infrastrukture za poslovanje, unapređenje primene visokih tehnologija i povećanje ukupne zaposlenosti razvojem inovacionog preduzetništva.

Siva knjiga inovativnog i visokotehnološkog preduzetništva

Cilj druge sektorske Sive knjige NALED-a je da informiše donosioce odluka o ključnim birokratskim i regulatornim preprekama za uspešno poslovanje inovativnih privrednih subjekata u Srbiji, sa konkretnim predlozima rešenja po principu 'ključ u ruke'.

Mobilnost budućnosti

Mobilnost budućnosti, koja obuhvata električna, hibridna i autonomna vozila i leteće objekte, predstavlja priliku za razvoj i dalji ekonomski rast kroz ulaganja u infrastrukturu i vozila, ali i pruža šansu za veće korišćenje obnovljive energije, i posledično, smanjenje zagađenja. Osnovni cilj ove inicijative jeste da Srbija obezbedi vodeću poziciju u regionu u sektoru mobilnosti budućnosti i to u dva aspekta: a) u pogledu primene i korišćenja mobilnosti budućnosti i b) u pogledu uključivanja domaće privrede u razvoj proizvoda i usluga u funkciji ovog sektora.

Uključivanje dijaspore i stranaca u tokove ekonomije znanja u Srbiji (brain gain)

Cilj je da se ojača veza dijaspore sa maticom, podstakne započinjanje inovativnih biznisa, poveća zapošljavanje kvalifikovanih stranaca i ulaganja u startapove u Srbiju. U narednom periodu plan je da se NALED aktivno uključi u promociju novina u inovacionom ekosistemu Srbije putem info dana u inostranstvu i pristupi izradi Analize iskorišćenosti programa podrške i poreskih olakšica od strane dijaspore.

Objedinjena naplata poreza i doprinosa za preduzetnike

Iako se poreska rešenja za preduzetnike se od 2020. godine dostavljaju isključivo u elektronskoj formi kroz poresko sanduče na portalu ePorezi, još uvek nije implementirana objedinjena uplata poreskih obaveza, već se ona i dalje sprovodi kroz četiri odvojene uplatnice. S tim u vezi, NALED radi na ex-ante analizi uvođenja objedinjene uplate poreza i doprinosa za preduzetnike kako bi predložio konkretna rešenja i pomogao njihovoj implementaciji.

Pojednostavljenje procedure carinjenja uvoza za R&D materijale

Procedura uvoza uzoraka i materijala koji se koriste za istraživanja i razvoj predstavlja regulatorno opterećenje koje limitira tržišni potencijal naših visoko-tehnoloških kompanija. Procedura carinjenja je komplikovana i dugotrajna jer Carinski zakon ne pravi razliku između robe koja se uvozi radi daljeg plasmana na tržište Srbije i uzoraka koji se koriste u ispitivanju, odnosno hardverskih komponenti koje se koriste za izradu prototipova. Cilj ove inicijative je da se pojednostavi carinska procedura za uvoz materijala relevantnih za R&D (uzorci, hardverske komponente i dr).

Druge inicijative

U sklopu StarTech projekta:

  • sprovedeno je anketno istraživanje stavova građana i privrede o inovacionom ekosistemu,
  • dat je doprinos kroz učestvovanje u Radnoj grupi za izradu Strategije razvoja startap ekosistema,
  • dostavljeni su komentari na Nacrt Zakona o inovacionoj delatnosti,
  • u toku je izrada Analize pravnog okvira u vezi sa pilot projektom o korišćenju veštačke inteligencije za čitanje rendgenskih snimaka,
  • u toku je izrada Analize uporedne pravne prakse u propisivanju upotrebe veštačke inteligencije.

Povezani Sadržaji

Vesti

Primena eFaktura startuje 1. maja

01.12.2021

Obavezna primena elektronskog fakturisanja u transakcijama unutar javnog sektora (G2G) i privatnog sektora ka javnom (B2G) startovaće 1....Pročitaj vest
Vesti

Proglašene prve StarTech zvezde - 29 timova i kompanija dobilo milion dolara za investicije

08.10.2021

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić, generalni direktor kompanije Filip Moris...Pročitaj vest
Vesti

Startuje Mesec inovacija – ukažite na izazove i predložite rešenja

09.11.2021

Da li je potrebna posebna regulativa da bi dronovi vršili isporuku hrane?...Pročitaj vest
Kliping

[RTV] Projekat StarTech: Milion dolara za najinovativnija preduzeća u Srbiji

29.04.2021

Prvi godišnji konkurs za dodelu milion dolara bespovratne pomoći u...Pročitaj više

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE