ŠTA RADIMO

Sa 300 članova, više od 100 realizovanih projekata iza sebe, podrškom domaće i međunarodne zajednice, NALED je jedinstveni pokretač reformi ne samo u Srbiji već i u jugoistočnoj Evropi. Studije i analize, projekti za jačanje konkurentnosti i originalne inicijative (E-dozvole, Barometar propisa, Kalkulator lokalnih taksi i naknada, Registar parafiskalnih nameta, Certifikacija opština sa povoljnim poslovnim okruženjem, Regulatorni indeks Srbije, Siva knjiga propisa) koje je kreirao NALED značajno su doprinele reformama u Srbiji i administrativnom rasterećenju privrede.

NALED je na čelu stručne grupe za suzbijanje sive ekonomije učestvovao u izradi prvog Nacionalnog programa sa 108 mera za rešavanje problema nelegalne trgovine, poreske utaje i rada na crno. Kao koordinator Zajedničke grupe za unapređenje pozicije Srbije na Doing Business listi Svetske banke i uvođenjem elektronskih građevniskih dozvola, NALED je doprineo da se Srbija plasira na 43. mesto u svetu po lakoći poslovanja, što je najbolji rezultat u proteklih 10 godina. Krajnji cilj reformi za koje se NALED zalaže i u čijem sprovođenju učestvuje je razvoj dobrog poslovnog okruženja koje će svim građanima Srbije omogućiti bolji život.

NALED i njegovi članovi učestvuju u više od 45 radnih i stručnih tela Vade Srbije za izradu i unapređenje nacionalnih strategija i ključnih propisa za privredu.

 Članstvo u stručnim grupama za izradu nacionalnih strategija i programa

 • Zajednička grupa za Doing Business i Global Competitivness Index
 • Stručna grupa za suzbijanje sive ekonomije
 • Koordinacioni Savet za e-upravu
 • Savet za bezbednost i zdravlje na radu i Radna grupa za pripremu Predloga strategije bezbednosti i zdravlja na radu u Srbiji 2018-2022.
 • Stručna radna grupa za hranu i poljoprivredu

 Članstvo u radnim grupama za izradu propisa

 • Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara
 • Zakon o trgovini
 • Zakon o rodnoj ravnopravnosti
 • Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu
 • Zakon o planiranju i izgradnji
 • Zakon o zaštiti konkurencije
 • Radna grupa za pripremu stručno-metodoloških objašnjenja (smernica) za primenu sporazuma o priznanju prekršaja u delokrugu Tržišne inspekcije i Inspektorata za rad
 • Radna grupa za Zakon o prekršajnom postupku
 • Zakon o izvršenju i obezbeđenju
 • Zakon o parničnom postupku
 • Uredba o urbanoj komasaciji
 • Radna grupa za izmenu Pravilnika o kvalitetu voćnih sokova, koncentrisanih voćnih sokova u prahu, voćnih nektara i srodnih proizvoda
 • Radna grupa za pravilnik o upisu u katastar nepokretnoti i vodova
 • Radna grupa za izradu pravilnika o standardima u stečajnom postupku

Učešće u ostalim radnim grupama

 • Radna grupa poverene poslove Koordinacione komisije Vlade Srbije za inspekcijski nadzor
 • Radna grupe za uspostavljanje jedinstvenog informacionog sistema za inspekcije E-inspektor
 • Radna grupa za bezbednost objekata Koordinacione komisije Vlade Srbije za inspekcijski nadzor
 • Radna grupa za suzbijanje neformalnog rada Koordinacione komisije Vlade Srbije za inspekcijski nadzor
 • Radna grupa za priređivanje nagradne igre Uzmi račun i pobedi
 • Radna grupa za suzbijanje nedozvoljene trgovine Koordinacione komisije Vlade Srbije za inspekcijski nadzor
 • Radna grupa za bezbednost hrane Koordinacione komisije Vlade Srbije za inspekcijski nadzor
 • Radna grupa za otvorene podatke
 • Radna grupa za ukidanje primene pečata i izdavanje papirne fakture u poslovanju preduzetnika, privrednih društava i drugih pravnih lica privatnog prava
 • Radna grupa za sprovođenje Zaključka o ukidanju pečata
 • Radna grupa za optimizaciju i digitalizaciju postupka upisa u  registar poljoprivrednih  gazdinstava
 • Radna grupa za optimizaciju procedure i unapređenje upravljanja električnim i elektronskim otpadom

Učešće  u konsultacijama oko izrade propisa

 • Zakon o finansiranju lokalne samouprave
 • Zakon o bezbednosti hrane
 • Zakon o socijalnom preduzetništvu
 • Zakon o inspekcijskom nadzoru
 • Zakon o radu
 • Zakon o izvršenju i obezbeđenju
 • Zakon o državnom premeru i katastru
 • Zakon o energetici
 • Zakon o lobiranju
 • Zakon o javnim nabavkama
 • Zakon o porezu na imovinu
 • Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakon o međubankarskim naknadama
 • Zakon o zaštiti podataka o ličnosti
 • Zakon o fiskalnim kasama
 • Radna grupa za Zakon o bezbednosti hrane
 • Radna grupa za izmenu Pravilnika o kvalitetu usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa i proizvoda od mesa

Učešće u radnim grupama čije aktivnosti su završene

 • Zakon o stečaju
 • Zakon o finansijskoj podršci porodicama sa decom
 • Zakon o elektronskoj upravi
 • Zakon o elektronskom poslovanju
 • Zakon o konverziji
 • Zakon o oglašavanju
 • Zakon o komorama
 • Zakon o protivpožarnoj zaštiti
 • Zakon o ulaganjima
 • Radna grupa za Zakon o privrednim društvima
 • Zakon o upisu u katastar nepokretnosti i katastar vodova
 • Zakon o pojednostavljenom zapošljavanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE