Članove Upravnog odbora (UO) bira i razrešava Skupština iz svojih redova, a privatni, javni i civilni sektor su zastupljeni srazmerno strukturi članstva. UO zajedno sa Izvršnom direktorkom usmerava aktivnosti udruženja u skladu sa smernicama Skupštine, doprinosi razvoju i realizaciji misije i ciljeva udruženja, zastupa zajedničke interese i vrednosti članova u javnosti i odgovara Skupštini za postignute rezultate. UO bira među svojim članovima predsednika i potpredsednike, bira i razrešava članove Etičkog komiteta, Izvršnog i Savetodavnog odbora, odobrava godišnji budžet Izvršne kancelarije i nabavke veće vrednosti, obrazuje stručne i radne grupe u skladu sa prioritetima članstva, donosi pravilnike o uslovima za članstvo, radu upravnih organa, dodeli godišnjih priznanja i druga važna interna akta. Mandat UO traje četiri godine, a članovi se sastaju jedanput mesečno.

Vladislav Cvetković

PwC, direktor

Predsednik UO NALED-a


Vladislav Cvetković je Direktor za poslovno savetovanje u „PricewaterhouseCoopers“ u...

Stanka Pejanović

Hisense Gorenje Europe, izvršna potpredsednica

Potpredsednica UO NALED-a


Stanka Pejanović je članica Uprave Grupe Gorenje, najvećeg slovenačkog i osmog po veličini p...

Nikola Dašić

Grad Kragujevac, gradonačelnik

Potpredsednik UO NALED-a


Nikola Dašić, diplomirani ekonomista i oficir, iz Kragujevca, rođen je 4.marta 1975.godi...

Svetoslav Atanasov

Coca Cola HBC Srbija, generalni direktor

Član UO NALED-a


Kao član Upravnog odbora NALED-a, pruža punu podršku razvoju organizacije kroz strate&sc...

Goran Kovačević

Gomex, predsednik Nadzornog odbora

Član UO NALED-a


Goran Kovačević je rođen 1962. godine u Osijeku, gde je i diplomirao na Pravnom fakultetu. Bav...

Goran Cvetanović

Leskovac, gradonačelnik

Član UO NALED-a


Rođen je 1965, u Leskovcu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je...

Igor Vukašinović

Molson Coors, generalni direktor

Član UO NALED-a


Lider zemlje Srbija i Crna Gora i direktor prodaje i izvrsnosti ka k...

Nikola Vučen

Smederevska Palanka, gradonačelnik

Član UO NALED-a


Nikola Vučen rođen je 25. februara 1981. godine u Smederevskoj Palanci.Osnovnu školu zav...

Rodoljub Živadinović

Savez pčelarskih organizacija Srbije, predsednik

Član UO NALED-a


Spec. dr med. Rodoljub Živadinović rođen je 1973. u Aleksincu. Ž...

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE