Članove Upravnog odbora (UO) bira i razrešava Skupština iz svojih redova, a privatni, javni i civilni sektor su zastupljeni srazmerno strukturi članstva. UO zajedno sa Izvršnom direktorkom usmerava aktivnosti udruženja u skladu sa smernicama Skupštine, doprinosi razvoju i realizaciji misije i ciljeva udruženja, zastupa zajedničke interese i vrednosti članova u javnosti i odgovara Skupštini za postignute rezultate. UO bira među svojim članovima predsednika i potpredsednike, bira i razrešava članove Etičkog komiteta, Izvršnog i Savetodavnog odbora, odobrava godišnji budžet Izvršne kancelarije i nabavke veće vrednosti, obrazuje stručne i radne grupe u skladu sa prioritetima članstva, donosi pravilnike o uslovima za članstvo, radu upravnih organa, dodeli godišnjih priznanja i druga važna interna akta. Mandat UO traje četiri godine, a članovi se sastaju jedanput mesečno.

Vladimir Novaković

Apatinska pivara, generalni direktor

Predsednik UO NALED-a


Vladimir Novaković je imenovan za direktora Apatinske pivare i generalnog direktora kompanije M...

Goran Kovačević

Gomex, generalni direktor

Potpredsednik UO NALED-a


Goran Kovačević je rođen 1962. godine u Osijeku, gde je i diplomirao na Pravnom fakultetu. Bav...

Vladan Vasić

Pirot, gradonačelnik

Potpredsednik UO NALED-a


Mr Vladan Vasić je rođen  u Pirotu 1971. godine, gde je završio osnovnu škol...

Dragana Čukić

ACES, članica UO

Potpredsednica UO NALED-a


Dragana Čukić je rođena 1968. godine. Diplomirala je i magistrirala na Građevinskom fakultetu...

Svetoslav Atanasov

Coca Cola HBC Srbija

Član UO NALED-a


Svetoslav Atanasov je karijeru u Coca-Cola HBC Srbija započeo 1999. kao deo programa prakse, a v...

Stanka Pejanović

Grupa Gorenje, izvršna potpredsednica

Članica UO NALED-a


Stanka Pejanović je članica Uprave Grupe Gorenje, najvećeg slovenačkog i osmog po veličini p...

Goran Cvetanović

Leskovac, gradonačelnik

Član UO NALED-a


Rođen je 1965, u Leskovcu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je...

Saša Pavlov

Pančevo, gradonačelnik

Član UO NALED-a


Rođen je 2. septembra 1973. godine u Pančevu. Na Višoj školi unutrašnjih p...

Vojislav Genić

SAP, direktor za javni sektor CEE

Član UO NALED-a


Rođen je 1966. godine u Beogradu, gde je završio Mašinski fakultet. Profesionalnu ...