Suzbijanje sive ekonomije

Imajući u vidu rasprostranjenost problema sive ekonomije i uticaja na privredu u Srbiji, NALED je 2014. godine uz podršku USAID-a pokrenuo veliki projekat usmeren na identifikovanje ključnih aspekata koji doprinose sivoj ekonomiji, i institucionalnu realizaciju programa za smanjenje sive zone. Kroz projekat, NALED je kreirao prvi Nacionalni program za suzbijanje sive ekonomije, a Vlada Srbije prihvatila je inicijativu, formirala Koordinaciono telo i Stručnu grupu za borbu protiv sive ekonomije, i imenovala NALED za koordinatora.

Zajedno sa svojim članovima, društveno odgovornim kompanijama, najvećim poslodavcima i poreskim obveznicima u Srbiji, NALED je 2014. godine osnovao i Savez za fer konkurenciju, koji pruža podršku Vladi u definisanju i sprovođenju konkretnih mera i politika za uspostavljanje fer konkurencije i suzbijanje sive ekonomije, kao i kreiranje i jačanje svesti šire i stručne javnosti o uzrocima i posledicama nelegalnog poslovanja i trgovine. 

KLJUČNE INICIJATIVE

Od početka angažovanja u ovoj oblasti, NALED je uz podršku međunarodnih partnera pokrenuo i realizovao brojne inicijative koje su doprinele smanjenju obima sive zone sa 21,2% na 15,4% BDP-a među registrovanom privredom u periodu 2012-2018.

Na inicijativu NALED-a, Vlada Srbije proglasila je 2017. i 2018. za Godine borbe protiv sive ekonomije, nakon čega je pokrenuta realizacija brojnih aktivnosti i reformi, poput reforme inspekcijskog nadzora uz uvođenje softvera eInspektor, razvoja elektronskog sistema za pojednostavljenu prijavu sezonskih radnika, poreskog oslobođenja za početnike u biznisu u prvih godinu dana rada, pokretanja nacionalne nagradne igre Uzmi račun i pobedi, rada na uređivanju parafiskalnih nameta i drugih taksi i naknada.

Smanjenje poreskog i neporeskog opterećenja privrede i podsticanje legalnog rada
U 2017. uvedeno je poresko oslobođenje za početnike u biznisu u prvih godinu dana rada, kao mera Nacionalnog programa usmerena na ohrabrivanje mladih preduzetnika da od prvog dana startuju u legalnim tokovima.

2015. godine započet je proces reforme sezonskog zapošljavanja, a Vlada Srbije i Nemačka razvojna saradnja poverili su NALED-u i GIZ-u njeno sprovođenje. Novi Zakon usvojen je u junu 2018, i uveden je elektronski sistem prijave radnika preko portala www.sezonskiradnici.gov.rs i mobilne aplikacije. Na ovaj način, za nešto manje od dve godine broj registrovanih radnika porastao je 10 puta (registrovano 45,000 radnika), a prihodi u budžetu za 4 miliona evra. 

Usvajanjem Zakona o republičkim administrativnim taksama i izradom Nacrta zakona o naknadama za upotrebu javnih dobara, 2018. oživela je i reforma neporeskih i parafiskalnih nameta, koji predstavljaju drugo najveće opterećenje za svaki biznis, nakon poreza i doprinosa na zarade.
 
Inspekcijski nadzor
NALED je u junu 2017. u saradnji s Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i uz podršku EBRD-a formirao stručni tim – Jedinicu za podršku Koordinacionoj komisiji za inspekcijski nadzor, koja sistemski vodi reformu inspekcija i ima za cilj da obezbedi održivo funkcionisanje Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor (Vladino telo koje je zaduženo za usklađivanje i unapređenje planiranja i sprovođenje inspekcijskog nadzora u Republici Srbiji).
 
U saradnji sa EBRD, NALED je podržao razvoj sistema eInspektor sa 37 republičkih inspekcija. Doneto je oko 150 pravnih akata I više od 800 kontrolnih listi. Usvojen plan za zapošljavanje 1.272 inspektora, više od 800 prešlo u više zvanje. Uz podršku Holandskog fonda za regionalno partnerstvo / MATRA, usvojene su smernice za primenu Sporazuma o priznanju prekršaja i o dokazivanju prekršaja i krivice u domenu sive ekonomije, dok su uz podršku Norveške ambasade ojačani kapaciteti organa koji vrše nadzor nad inspekcijskim nadzorom: Upravni inspektorat, drugostepeni organi, unutrašnja kontrola inspekcije i Upravni sud.
 
2020. uz podršku EBRD-a uspostavljen je Kontakt centar republičkih inspekcija za prijavljivanje sive ekonomije, kao podrška privredi i građanima tokom pandemije, koji je tokom godine primio više od 22,000 predstavki građana i privrede.
 
Fiskalna lutrija
Na inicijativu NALED-a, a na osnovu rezultata iz Slovačke kao primera dobre prakse u organizaciji fiskalne lutrije, Vlada Srbije je 2017. pokrenula prvu nagradnu igru sa fiskalnim računima Uzmi račun i pobedi. Do 2021. ukupno je organizovano četiri nagradne igre u osam ciklusa, uz stručnu podršku NALED-a i njegovih članova. Samo u 2020. građani su poslali više od 117 miliona fiskalnih računa i slipova, a procenjuje se da je po osnovu PDV-a u budžet uplaćeno 100 miliona evra.
 
Paralelno sa nagradnom igrom za građane, svake godine organizovano je i takmičenje gradova i opština, a najuspešnije opštine nagradna sredstva za lokalne projekte po izboru građana ili WiFi slobodne zone.
 
Bezgotovinsko plaćanje

Radi podsticanja bezgotovinskog plaćanja kao garancije plaćenog poreza i modernizacije poslovanja, NALED je u 2019/20. u saradnji sa Kancelarijom za IT i eUpravu podstakao uvođenje POS terminala na šalterima više od 100 lokalnih samouprava, a 2021. u saradnji sa GIZ-om i kompanijama Mastercard i Visa pokrenuta je četvorogodišnja Nacionalna inicijativa za bezgotovinsko plaćanje pod sloganom "Bolji način", kroz koju će biti pružena podrška za uspostavljanje POS terminala za 25,000 malih preduzeća.


Povezani Sadržaji

Vesti

36 inspekcija spremno za rad u eInspektoru

10.07.2019

U sredu, 10. jula, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Kancelarija za IT i eUpravu i NALED organizovali su 26. sednicu...Pročitaj vest
Projekti

Counter Grey - Podrška legalnom radnom angažovanju zbog povećanog obima posla

06.09.2021

Projekat usmeren na poboljšanje ekonomskog upravljanja i pružanje...Pročitaj više
Vesti

IVA se pridružila timu inspekcija

01.03.2021

Prijavljivanje sive ekonomije uz pomoć ChatBot aplikacije....Pročitaj vest
Projekti

IVA – Chat bot republičkih inspekcija

20.08.2021

Projekat usmeren na reformu i modernizaciju sistema inspekcijskog nadzora u Republici Srbiji...Pročitaj više
Projekti

Jedinica za podršku Koordinacionoj komisiji za inspekcijski nadzor

18.01.2020

Unapređenje i poboljšanje kapaciteta inspekcija, koordinacije i saradnje...Pročitaj više
Projekti

Jedinstveni kontakt centar za inspekcije

22.03.2020

Preko jedinstvenog kontakt centra za inspekcijski nadzor privreda i građani na jednom mestu mogu da prijave nepravilnosti u poslovanju koje...Pročitaj više
Projekti

Nacionalna inicijativa za bezgotovinsko plaćanje

06.09.2021

 Projekat usmeren na stvaranje boljih uslova za razvoj i podsticanje svih vidova bezgotovinskog plaćanja u privatnom i javnom sektoru...Pročitaj više
Projekti

Podrška Vladi Srbije u suzbijanju sive ekonomije

09.01.2020

Sprovođenje mera predviđenih Nacionalnim programom i Akcionim planom za suzbijanje sive ekonomije....Pročitaj više
Vesti

Predstavljene izmene i dopune Zakona o inspekcijskom nadzoru

16.10.2018

Uz podršku NALED-a i Ambasade Kraljevine Norveške, Ministarstvo...Pročitaj vest
Stranica


Savez za fer konkurenciju

NALED i društveno odgovorne kompanije, najveći poslodavci i poreski obveznici u Srbiji formirali su Savez za fer konkurenciju u maju...Pročitaj više
Projekti

Sezonci 2 | Povećanje prilika za zapošljavanje sezonskih radnika

19.12.2019

Nastavak projekta "Povećanje prilika za zapošljavanje sezonskih radnika"...Pročitaj više
Vesti

Šta donosi novi Nacionalni program za suzbijanje sive ekonomije

21.12.2020

Rad na novom Nacionalnom programu za suzbijanje sive ekonomije trebalo bi da...Pročitaj vest

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE