Nadzorni odbor (NO) je kontrolni organ NALED-a. NO ima pet članova koje iz svojih redova bira i razrešava Skupština. NO se stara da završni račun i izveštaji o poslovanju udruženja budu sačinjeni u skladu sa propisima, razmatra izveštaje revizora, nalaze i akte inspekcijskih i drugih organa, stara se o zakonitosti rada udruženja i predstavlja godišnji izveštaj o finansijskom poslovanju na redovnoj sednici Skupštine. Mandat članova NO je četiri godine, uz najviše dva uzastopna mandata. Sastaje se najmanje dva puta godišnje

Vladislav Cvetković

Predsednik Nadzornog odbora NALED-a / Direktor, PwC


Vladislav Cvetković je Direktor za poslovno savetovanje u „PricewaterhouseCoopers“ u...

Boban Đurović

Vrnjačka Banja, predsednik opštine

Član NO NALED-a


Rođen je 1979. godine u Kraljevu. Diplomirao je na Šumarskom fakultetu u Beogradu, gde je...

Gordana Bukumirić

UNIQA, predsednica

Članica NO NALED-a


Gordana Bukumirić je rođena 1975, u Novom Sadu. Završila je Ekonomski fakultet u Beograd...

Igor Anić

ProCredit banka, član IO

Član NO NALED-a


Po završetku Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu na smeru poslovne finansije i ra...

Suzana Cvetković

DIS, direktorka sektora finansija

Članica NO NALED-a


Suzana Cvetković rođena je u Beogradu, gde je završila gimnaziju, nakon čega upisuje mi...

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE