Skupština je najviši rukovodeći organ NALED-a. Svaki punopravni član NALED-a zastupljen je u Skupštini sa jednim predstavnikom sa pravom odlučivanja, odnosno jednim glasom. Za kvorum je potrebno prisustvo najmanje jedne trećine ukupnog broja punopravnih članova, a odluke se donose prostom većinom glasova prisutnih. Redovne sednice Skupštine održavaju se jednom godišnje kako bi članovi ostvarili uvid u aktivnosti i rezultate NALED-a, usvojili finansijske i operativne izveštaje i odredili prioritete za dalji rad. Skupština usvaja Statut NALED-a, postavlja Izvršnog direktora i bira i razrešava članove Upravnog i Nadzornog odbora. 

Dragan Penezić

BAT, Direktor regulatornih poslova

Predsednik Skupštine NALED-a


dr Dragan Penezić je doktorirao na temu „Savremeni koncept poslovanja kroz razvoj Partners...